Acil Servis

Hastanemize müracaat eden acil durumdaki hastaların tıbbi müdahalesi zamanında ve eksiksiz olarak yapılır.
Sağlık ekiplerimiz sağlık durumu kritik düzeyde olan hastalar ile yaralanma vakaları, travmalar veya daha basit sağlık sorunları olan hastalara müdahale etme konusunda gerekli tıbbi bilgi ve teknik donanıma sahiptirler.
Acil servislerimize başvuran hastalar, hekimler ve sağlık personelleri tarafından tıbbi durumlarının önceliklerine göre triyaj sistemi ile sıralanır ve tıbbi tedavileri bu sıralamaya göre yapılır.
Birimin etkin çalışmasını sağlayan görüntüleme, laboratuar ve diğer destek bölümler 24 saat hizmet vermekte olup, her birim kendi alanında uzmanlaşmış tıbbi kadro ile kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Acil servis ünitesinde tüm dâhili ve cerrahi acil vakalar karşılanmakta ve ilk müdahaleleri yapılmaktadır. Acil servis uzmanımız, eğer gerekiyorsa ileri tetkik veya nöbetçi branş hekimi konsültasyonuyla gerekli tüm organizasyonu yapacaktır.

Tedavi Alanları

 • İlkyardım
 • Solunum sistemi ve suni solunum (Dolaşım Sistemi ve Kalp Masajı)
 • Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)
 • Kanama ve kanamaların kontrol altına alınması
 • Şok
 • Travmalar
 • Yaralanmalar
 • Kırık – Çıkık – Burkulma
 • Zehirlenmeler
 • Bağırsak enfeksiyonları ve gastrik aciller
 • Ateşli hastalıklar

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği; kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlık alanıdır. Aile hekimliği sağlık hizmet sunum modelinden bağımsız olan, bütüncül yaklaşım sergileyen bir klinik uygulamadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirmek için aile hekimliğinin temel ilkelerine dayanan bir uygulama yapılması şarttır.

Aile hekimi, tıbbi bakıma ihtiyacı olan herkese tedavide ilk basamak kabul edilen tanıyı koymakla ya da bir uzmana yönlendirme ile yükümlüdür. Aile hekiminin diğer mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Hasta öykülerini almak, tanı testleri yapmak veya talep etmek,
 • Hastalık tanısı koymak, tedaviyi reçete etmek,
 • Aile sağlık merkezine kayıtlı bireylere periyodik sağlık muayenesi yapmak,
 • Yaşlı, engelli, yatalak vb. durumdaki hastalara evde sağlık hizmeti sağlamak,
 • Aşıları uygulamak veya aşı takip muayenelerini yapmak,
 • Hastalıkları önleme konusunda hastaları eğitmek,
 • Hamile kadınlara doğum öncesi ve doğum sonrası bakım sağlamak,
 • Doğumdan itibaren hasta kayıtlarını tutmak ve takip etmek,
 • Hizmet içi eğitimlere katılmak

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anestezi, ameliyat sırasında hastanın ağrı duymasının çeşitli ilaçlar kullanılarak engellenmesidir.  Böylece hasta ağrı duymaz. Ameliyat boyunca kalp atımı, ritmi, kan basıncı, kandaki oksijen miktarı gibi tüm yaşamsal fonksiyonlar, kanamalar ve verilecek sıvılar anestezi doktoru tarafından izlenir ve bu fonksiyonların devamı sağlanır.
Anestezi için kullanılacak yöntem, anestezi doktoru tarafından hastanın genel durumu, fizik muayenesi, hastalıkları, ameliyat yeri, süresi ve hastanın tercihi göz önüne alınarak belirlenir. Anestezi uygulaması genel anestezi, bölgesel anestezi veya lokal anestezi olarak 3 farklı şekilde yapılabilir.
Anestezi öncesi ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ameliyat öncesinde anestezi hekimi tarafından hastaya belirtilir.
 

Yoğun Bakım Üniteleri

Yoğun bakım ünitelerimizde hekimlerimiz, yoğun bakım hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık personellerimiz kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

 • Koroner yoğun bakım
 • Yenidoğan yoğun bakım
 • Dâhili ve cerrahi yoğun bakım

Ameliyathane

Her türlü cerrahi girişimin uygulanması için gerekli tıbbi ve teknolojik donanıma sahip ameliyathanelerimizde açık ve kapalı yöntemler kullanılmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi; beyin, omurilik, sinirler ve bu sisteme destek yapı ve ilişiklerinin cerrahi (ameliyat gerektiren) hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümümüz; beyin ve omurilik hastalıklarının tanı ve tedavisinde kapsamlı olarak hizmetlerini vermektedir.
Beyin cerrahisi ameliyatları navigasyon, stereotaksi, mikroşirürji, endoskopi, mikroelektrod kayıt ve üç tesla manyetik rezonans görüntüleme (MR), dijital serebral anjiyografi (DSA) gibi teknolojik olanaklar ve minimal invaziv teknikler kullanılarakgerçekleştirilmektedir.
Bölümümüzde beyin cerrahisi hizmeti günün her saatinde sağlanmakta ve bütün olanaklar acil koşullarda dahi eksiksiz olarak hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır.
Ameliyat öncesi ve sonrası tüm işlemler, destek hizmetleri ve hasta bakımı bu konuda özel eğitim almış personel tarafından sağlanmaktadır. Ameliyat öncesi sistemik, nörolojik ve radyolojik inceleme yöntemlerinin zenginliği ve ameliyat sonrası gelişmiş bakım üniteleri verdiğimiz hizmetin kalitesini artıran diğer önemli unsurlardır.
Ekibimiz her hastanın özel olduğu bilinci ile en iyi hizmeti vermeye ve hastayı hastalık öncesi durumunda evine ve işine geri göndermeye kendini adamıştır.
Hastalarımıza ve ailelerine tıbbi ve cerrahi hizmet yakın ilgi ile müşfik bir ortamda verilmektedir.


Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümümüzde

 • Beyin tümörlerinin stereotaktik ve mikroşirürjikal tedavisi
 • Beyin damar hastalıklarının ve kanamalarının tedavisi
 • Hareket bozuklukları
 • Parkinson hastalığının cerrahisi
 • Epilepsi cerrahisi
 • Travma cerrahisi
 • Hipofiz cerrahisi
 • Hidrosefali ameliyatları başta olmak üzere tüm beyin cerrahisi ameliyatları ve diğer omurilik tanı ve tedavi hizmetleri sağlanmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz; deneyimli kadrosu ve günümüzün en son bilimsel ve teknolojik alt yapısıyla hizmet vermektedir.
Beslenme ve diyet polikliniğimize gerekli tetkikler yapıldıktan sonra; bireylerin beslenme alışkanlıkları, çalışma ve sosyal şartları, yaşları, aktiviteleri, varsa hastalıkları göz önünde bulundurularak kişiye özel sağlıklı bir diyet programı hazırlanır.

Bölümümüzün poliklinik, klinik, ve toplu beslenme alanlarında verdiği tedavi hizmetleri;

 • Kişiye Özel Sağlıklı Beslenme Programları Şişmanlık (Obezite) ve Beslenme
 • Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme (Grip vb.)
 • Diyabet Hastalığı ve Beslenme
 • Kardiyovasküler Hastalıklar ve Beslenme
 • Böbrek Hastalıkları ve Beslenme
 • Karaciğer Hastalıkları ve Beslenme
 • İnflamasyon ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Beslenme
 • Anoreksiya, Bulimiya, Nevroz ve Beslenme
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Beslenme (Ülser, Reflü, Diyare, Konstipasyon vb.)
 • Gebelik ve Emziklilikte Beslenme
 • Çocuklarda Beslenme
 • Bebeklerde Beslenme
 • Kemik ve Eklem Hastalıklarında Beslenme
 • Kanser Hastalıkları ve Beslenme Alışkanlığı
 • Metabolik Senderomda Beslenme
 • Geriatri (yaşlılık) ve Beslenme
 • Sporcularda Beslenme Danışmanlığı
 • Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Biyokimya

Klinik laboratuvarlar, günümüzde yalnızca test sonucu üretmeyen, klinik karar vermeyi destekleyen, hastalığın tanısı, gelişimi, hastalığın önlenmesi gibi çeşitli hizmetler veren bir bilim dalıdır.
İstatistik veriler, tıbbi kararların %70’ini laboratuvar sonuçları dikkate alınarak verildiğini göstermektedir. Bu nedenle sağlık hizmetinin yürütülmesinde Biyokimya laboratuvarı büyük bir öneme sahiptir.
Bu bilinçle laboratuvarımızda, sonuçların tekrarlanabilirliği, doğruluğu, kalite kontrolü gibi kavramlar, iyi laboratuvar uygulamalarına dayalı olarak sağlanmaktadır. Hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutmak, her zaman en önemli önceliğimiz ve hedefimiz olmuştur. Bu hedefe ulaşmak için kuruluşumuzdan bu yana uluslararası ve ulusal kalite kontrol programlarına katılımlar düzenli sağlanmakta tüm laboratuvar çalışanları için sürekli olarak gerekli eğitimler yenilenmektedir.
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Biyokimya Bölümümüz günümüz modern tıp anlayışı çerçevesinde son teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, en güncel cihazlar, yetkin personel, tecrübeli uzman kadrosuyla tıbbi laboratuvar hizmetlerini en doğru, güvenilir ve kısa sürede vermeyi amaçlamaktadır.

İş Deneyimi

 • 2007 – Halen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi; Mersin

Ulusal ve Uluslar arası Üyelikler

 • Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Bildiği Diller

İngilizce

Check Up Merkezi

Check up, sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın tarama ile erken tanısıdır. Check up yaptırmak kişinin kendine ve sağlığına özen göstermesidir. Bazı hastalıklar ve özellikle kanser de erken teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle check up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavi başarısını da artırmaktadır. Tıbbın her alanında ve her hastalığında erken farkındalık ve erken tedavi, kişinin yaşam konforunu artırarak, yaşam süresini de uzatacaktır. Standart bir check up kontrolünde olması gereken testler; kan sayımı, organ fonksiyonlarını değerlendiren kan testleri (karaciğer, böbrek vb.), sedimentasyon, kolesterol ve lipid düzeyleri, tiroit (guatr) testi, hepatit (sarılık) testi, tam idrar analizi, tüm batın ultrasonografi, akciğer grafisi, elektrokardiyografi ve dışkıda kan aranmasıdır.
40 yaşını geçmiş herkesin standart yaptırılması gereken testlere ek olarak, göz muayenesi, kardiyolojik incelemeleri ve kanser taraması için ek tetkiklerini ailesel riski olsun olmasın yaptırması önerilmektedir. Ailesel riski olanlar ise bu testleri yaptırmak için 40 yaşını beklememelidir. Risk grubunda olanlar 30’lu yaşlarından itibaren taşıdıkları risklerle ilgili ek testlerini yaptırmalıdır.
Check up yaptırmanın bir diğer amacı da; yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; HDL kolesterol, LDL kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear alınması, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.

Her sağlıklı bireyin yılda bir kez check up yaptırması son derece önemlidir.

Kendinize önem verin, check up yaptırın, sağlık durumunuzun farkında olun.
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde, periyodik sağlık kontrolleriniz check up danışmanları eşliğinde yaş, cinsiyet, meslek ve yaşam standartlarınıza uygun özel programlar ile uzman doktorunuz ile birlikte belirlenmektedir.

Check up Programlarımız

Standart Check-Up

Laboratuvar İncelemeleri

Alkalen Fosfataz (ALP) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Tam İdrar Tahlili
SGPT (ALT) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
SGOT (AST)
ESR (Eritrosit Çökme Hızı) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
TSH Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
ANTİ-HBs Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
HBsAg

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen Ultrasonografisi Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Check-up)

Kardiyolojik Check-Up

Laboratuvar İncelemeleri

Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol,Total
Trigliserid
Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
CRP, HS (hassas) Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
Lipoprotein (a) Kalp-damar hastalıkları risk tesbitinde yardımcıdır. Kan yağlarının ölçümünü sağlar.
Homosistein Kalp krizi yatkınlığı olanları özellikle damar hastalıkları açısından değerlendirmede kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

Ekokardiyografi Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Treadmill - Efor testi Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.
Tele Gr.

Muayeneler

Muayene (Kardiyoloji) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

40 Yaş Altı Kadın Check-Up

Laboratuvar İncelemeleri

Albumin Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol,LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Tam İdrar Tahlili
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
SGOT (AST) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz)
TSH Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
ANTİ-HBs Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
HBsAg
Vajinal Smear Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen Ultrasonografisi Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Jinekoloji)
Muayene (Check-up)

40 Yaş Altı Erkek Check-Up

Laboratuvar İncelemeleri

Albumin Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol,LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Bun
Tam İdrar Tahlili
Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
SGOT (AST) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz)
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
ANTİ-HBs Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
HBsAg
TSH Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
CRP, HS (hassas) Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen Ultrasonografisi Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

Treadmill - Efor testi Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Kardiyoloji)
Muayene (Check-up)

40 Yaş Üstü Kadın Check-Up

Laboratuvar İncelemeleri

Albumin Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
Dışkıda Gizli Kan Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol,LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Tam İdrar Tahlili
Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
SGOT (AST) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz)
TSH Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
ANTİ-HBs Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
HBsAg
CRP, HS (hassas) Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
Vajinal Smear Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.
Kalsiyum (Ca)

Radyolojik İncelemeler

Mammografi(Digital) çift taraflı Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Meme Ultrasonografisi
Tüm Abdomen Ultrasonografisi Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Diğer Hizmetler

Kemik yoğunluğu ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortaya çıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısında kullanılmaktadır.

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye ) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Jinekoloji)
Muayene (Göz)
Muayene (Check-up)

40 Yaş Üstü Erkek Check-Up

Laboratuvar İncelemeleri

Albumin Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
Dışkıda Gizli Kan Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol,LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Tam İdrar Tahlili
Potasyum Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
PSA, Total
PSA, Serbest
Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.
SGOT (AST) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz)
TSH Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
ANTİ-HBs Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
HBsAg
CRP, HS (hassas) Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen Ultrasonografisi Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

Ekokardiyografi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Treadmill - Efor testi Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Üroloji)
Muayene (Kardiyoloji)
Muayene (Check-up)

VIP Kadın Check-Up

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Tam İdrar Tahlili
BUN
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz )
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Dışkıda Gizli Kan Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
TSH Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
CRP, HS (hassas) Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
HBsAg Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
ANTİ-HIV AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir .
ANTİ-HCV, Total Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
ANTİ-HBs
CA 19/9 Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
CA 125
CA15-3
AFP (Alfa-Fetoprotein)
Vajinal Smear Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.
Vitamin D3

Radyolojik İncelemeler

Mammografi(Digital) çift taraflı Meme kanserinin erken tanısında kullanılır
Meme Ultrasonografisi
Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen Ultrasonografisi Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

Ekokardiyografi Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
EKG (Elektrokardiografi) Koroner Arterlerdeki daralmaların tespiti ve takibinde kullanılır.
Treadmill - Efor testi Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye ) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Kardiyoloji)
Muayene (Göz)
Muayene (Jinekoloji)
Muayene (Check-up)

VIP Erkek Check-Up

Laboratuvar İncelemeleri;

Bun Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
SGOT (AST) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
SGPT (ALT)
GGT (G-Glutamil Transferaz )
Tam İdrar Tahlili Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Kreatinin
ESR (Eritrosit Çökme Hızı) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Dışkıda Gizli Kan Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
TSH Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
CRP, HS (hassas) Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
HBsAg Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
ANTİ-HIV AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir .
ANTİ-HCV, Total Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
ANTİ-HBs Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
CA 19/9 Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
AFP (Alfa-Fetoprotein)
PSA, Serbest Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.
PSA, Total
Vitamin D3

Kardiyolojik İncelemeler;

Ekokardiyografi Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.
Treadmill - Efor testi Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen Ultrasonografisi Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler;

Muayene (Dahiliye ) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
Muayene (Kardiyoloji)
Muayene (Göz)
Muayene (Üroloji)
Muayene (Check-up)

Ekonomik Check-Up

Laboratuvar İncelemeleri

Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Kolesterol, HDL Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
Kreatinin Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Tam İdrar Tahlili
SGPT (ALT) Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
ESR (Eritrosit Çökme Hızı) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi) Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Muayeneler

Muayene (Dahiliye) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Çocuk Cerrahisi

Çocukların metabolizmaları, fizyolojik, psikolojik durumları sürekli değişim ve gelişim halinde olduğundan çocuk sağlığı ve hastalıkları özel uzmanlık gerektirmektedir.
Bu nedenle, 0-16 yaş arasındaki çocukların dahili sorunları ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ilgilenirken, yenidoğan döneminin doğumsal anomalileri, kalp dışı göğüs, karın, kasık bölgesi, genital bölge cerrahisi, yaralanmalar ve travma gibi cerrahi gerektiren sorunların tanı ve tedavisi de Çocuk Cerrahisi`nin uzmanlık alanına girmektedir.

Çocuk Cerrahisi, yenidoğan ve çocuk sünnetleri, kasık fıtığı, apendisit ve inmemiş testis, hipospadias gibi sık rastlanan çocuk problemlerinin tedavisini gerçekleştirmekte ve bu süreçte çocuk ruh sağlığının önemini göz önünde bulundurarak, konforlu ve ağrısız bir operasyon dönemi geçirmelerini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almaktadır.

Hastanemizin Çocuk Cerrahisi kapsamına giren tüm konulara yönelik hizmetleri 24 saat devam etmektedir.

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuklar büyüklerin küçültülmüş halleri değildirler. Onlar erişkinlerden tamamen farklı fizyolojileri ve büyüme dinamikleri olan apayrı bireylerdir.
Çocuk çağı kalp hastalıkları  konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen) şeklinde iki ana gruba ayrılır. Erişkinlerin aksine çocuklarda en sık gözlenen kalp hastalıkları doğumsal olanlardır.

Her anne adayı için konjenital kalp hastalığı olan bir çocuk doğurma olasılığı 1000 doğumda 8’dir. Buna göre ülkemizde yılda yaklaşık 10.000 ile 15.000 çocuk doğumsal kalp hastalığı ile dünyaya gelmektedir.
Günümüzde bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanan “Fetal Ekokardiografi” yöntemi ile riskli gebeliklerde, gebeliğin 16. ile 20. haftaları arasında bebeğin kalbinin incelenmesi ve major kalp anomalilerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Çocuk Kardiyoloji Bölümümüzde; çocukluk çağında görülen konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen) kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisi alanında uzman hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümümüzde nörolojik hastalıklar, endokrinolojik hastalıklar, kardiyolojik hastalıklar ile alerjik hastalıkların teşhis, tanı ve tedavisi alanlarında hizmet verilmektedir.
0 – 15 yaş arası çocukların sağlık taramaları, çocukluk çağı aşı uygulamaları, beslenme eğitimi ve takibi, büyüme ve gelişimi, sağlam çocuk takipleri yapılmakta; hastalık durumlarında ise teşhis ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.
Poliklinik muayene odaları, çocukların kendilerine ait bir ortamda olmanın rahatlığı ve güveni içinde muayene olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Böylece aile ve çocukla kurulan samimi görüşmelerin yanı sıra, fizik muayene rahatlatıcı ortamda yapılabilmektedir.
Hastanemizde yenidoğan yoğun bakım ünitesi mevcuttur. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebekler, çocuk hastalıkları uzmanı ve hemşirelerden oluşan bir ekip tarafından izlenmektedir.
Hastanede bekleyen annelerin bebeklerini rahatça besleyebilmesi için hastanemizde emzirme odası bulunmaktadır. Ayrıca hastane ortamında çocukların strese maruz kalmamaları için çocuk oyun odası polikliniğin hemen yanında hizmet vermektedir.
Doktorlarımız hem sağlıklı çocuk izlemlerinde (aşılama, beslenme, gelişme, taramalar), hem de hastalık hallerinde ortak oluşturulmuş bilimsel programlar çerçevesinde hareket ederler. Hastalık hallerinde tetkikler (laboratuvar, radyoloji) gerekli sürede ve güvenilir şekilde yapılmaktadır.

Tedavi Alanları

 • Yenidoğan, bebek ve çocuk rutin kontrolleri
 • Yenidoğan sarılıklarının fototerapi ile tedavisi
 • Yenidoğan işitme testi
 • Kalça gelişiminin belirlenmesi
 • Yenidoğan beslenmesi ve annenin anne sütü ile ilgili bilgilendirilmesi
 • Ek gıdaya başlama zamanı ve beslenme programı
 • Büyüme ve gelişme takibi
 • Doğum sonrası annelere bebek bakım eğitimi

Dahiliye

Dahiliye bölümümüzde, yetişkin hasta grubunun cerrahi dışı sağlık sorunlarının tamamında ilk başvuru ve çözüm merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Bölümümüz, diğer klinik branşlara temel teşkil etmekle birlikte, ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından karaciğer hastalıklarına, mide-barsak hastalıklarından kas hastalıklarına tüm sorunların öncelikli başvuru ve çözüm merkezidir.
Hastalarımızın ilk muayenesini ve gerekli tahlil ve tetkik incelemelerinin yanısıra, yatan hastalarımızda tedavi, konsültasyon, ameliyat öncesi hazırlıklar ve gerekli diğer girişimleri de dahiliye bölümümüz tarafından sağlamaktayız.
Bölümümüz, genel İç Hastalıkları`nın yanı sıra Hematoloji, Göğüs Hastalıkları, Nefroloji, Endokrinoloji, Ramotoloji ve Gastroenteroloji dallarında da hizmet vermektedir.
Koruyucu Hekimlik kapsamında her yaşa, cinse ve şikayete göre özel hazırlanmış check-up programları uygulamaktadır.
Poliklinik ve Yatarak Tedavi Hizmetleri: Şikayetlere göre muayene ve tetkikler kliniğimiz tarafından yapılarak, koyulan teşhis ve hastalığın durumuna göre tedavi edilmekte ya da hasta ilgili branşa sevk edilerek tedavinin doğru yerde yapılması sağlanmaktadır.

Acil Dahiliye

 • Ayakta tedavi ve poliklinik hizmetleri
 • Eklem ve bağışıklık sistemi hastalıkları
 • Mide, barsak ve karaciğer hastalıkları
 • Kansızlık, demir eksikliği anemisi, vb.
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Solunum yolu hastalıkları
 • Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
 • Hormonal hastalıklar
 • Hipertansiyon
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Tiroit hastalıkları (Guatr)

Koruyucu Hekimlik ve Check-up

 • Aşılamalar
 • Kan basınç kontrolü
 • Kolesterol kontrolü
 • Şeker hastalığı taraması
 • Kalp damar hastalıkları taraması
 • PPD (Tüberküloz testi)
 • Tiroit fonksiyon bozukluğu taraması
 • Osteoporoz taraması
 • Obezite taraması
 • Riskli grupta Hepatit taraması
 • Riskli grupta HIV testi
 • Riskli hasta gruplarında kanser taraması

Dermatoloji ve Kozmetoloji

Dermatoloji Bölümümüzde, tüm deri hastalıklarının teşhis ve tedavisi konusunda uzman bir kadro ile modern teknolojik yöntemler ve cihazlar kullanılarak yapılmaktadır.
Hizmet alanlarımız; deri hastalıkları, zührevi hastalıklar, saç ve tırnak hastalıklarını kapsar. Bölümümüzde hastalarımızın ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin yanı sıra gerektiği hallerde yatarak tedavileri de yapılabilmektedir.
Kozmetik Dermatoloji Bölümümüzde çağımızın en modern teknikleri  kullanılmaktadır. Başta kırışıklıklar olmak üzere leke ve izler; peeling,  kryoterapi, botox ve dolgu maddesi enjeksiyonları ile tedavi edilmektedir. Ayrıca dermaroller tedavileri, PRP tedavisi, yüz ve saç mezoterapisi yapılmaktadır.

Dermatolojik uygulamalarımız;

 • Laboratuvar tanı incelemeleri
 • Alerji testleri
 • Deri prick test ve deri yama testi( patch test)
 • Bilgisayarlı Dermatoskop
 • Benlerin değerlendirilmesi
 • Kriyoterapi (dondurma tedavisi)
 • Elektrokoterizasyon (yakma tedavisi)
 • İntralezyoner enjeksiyon
 • Yara bakımı ve debridman
 • Punch Biyopsi

Kozmetoloji bölümü uygulamalarımız;

 • Botox-dolgu uygulamaları
 • Lazer ile leke tedavisi (limelight)
 • Lazer ile cilt yenileme (lazer genesis)
 • Lazer ile yüzdeki açık gözeneklerin tedavisi (lazer genesis)
 • Lazer ile varis ve kılcal damar tedavileri (Nd Yag laser)
 • Kimyasal peeling
 • Dermaroller tedavileri (cilt yenileme, ince karışıklık, leke, akne izleri, saç dökülmeleri)
 • Saç – yüz mezoterapisi
 • PRP tedavisi
 • PRP (platelet rich plasma) ile cilt yenileme
 • AWT (akustik şok dalga terapisi) ile selülit tedavisi
 • Medikal Cilt bakımı

Dermatoloji bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Egzama ve mantar enfeksiyonları
 • Alerjik hastalıklar
 • Atopik dermatit
 • Sedef-vitiligo gibi cilt hastalıkları
 • Saç dökülmesi
 • Saç-tırnak hastalıkları
 • Kıl kökü hastalıkları
 • Mantar hastalıkları
 • Ürtiker
 • Akne
 • Cilt kanserleri
 • Siğil ve nasır tedavileri
 • Benlerin kontrolü
 • Alerji testleri
 • Benler (Dermatoskopi ile inceleme ve takibi)
 • Deri tümörleri
 • Lekeler (doğum, yaşlılık, güneş, vb.)
 • Hirsutizm (aşırı tüylenme)
 • Kıl kökü iltihapları
 • Vitiligo (Ala hastalığı)
 • Akne
 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Sedef Hastalığı
 • Mikrobik deri hastalıkları
 • Alerjik deri döküntüleri
 • İlaç reaksiyonları
 • Behçet Hastalığı ve deri tutulumu olan bağ dokusu hastalıkları
 • Yara ve yanıklar
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (genital siğil, frengi, genital uçuk, HIV, vb.)

Estetik, Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümümüzde; kas, eklem, kemik ve omurga hastalıkları, felç, yumuşak doku hastalıkları, sinir yaralanmaları, engellilik durumu gibi her yaşta insanı etkileyen, fonksiyon ve işgücü kaybına neden olan hastalıklara etkin tedavi uygulamak amacıyla hizmet vermekteyiz. Hastalarımızı en kısa sürede, sağlığına kavuşmuş olarak günlük ve profesyonel yaşamlarına döndürmek öncelikli hedefimizdir.
Doğru teşhis, etkin tedavi için hastalarımıza en gelişmiş teknolojiye dayalı tanı, tıbbi inceleme ve görüntüleme olanakları  (kas-iskelet sistemini ilgilendiren düz röntgen grafileri, ultrason ile görüntüleme, bilgisayarlı tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR), kemik yoğunluğu ölçümü , vb.) sunmaktayız.
Uzman doktorlarımız ve deneyimli fizyoterapistlerimiz ile hizmet verdiğimiz bölümümüzde, ileri teknolojik yöntemler uygulamaktayız.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümümüzde;

 • Fizik tedavi ve elektroterapi cihazları
 • Lazer cihazları
 • Bel ve boyun çekme cihazları
 • Rehabilitasyon ve egzersiz üniteleri

bulunmakta ve Romatizmal, Ortopedik, Nörolojik, Pediatrik, Sportif Rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır.

Bölümümüzde yapılan diğer tedaviler;

 • Akupunktur
 • Mezoterapi Uygulamaları
 • Temel hipnoz
 • Bicom Biofrekans
 • Aile Danışmanlığı
 • Reflexology
 • Bach Çiçekleri Tedavisi
 • Bioenerjetik Tıp
 • Acmos Energetiks
 • Kinezyo Bantlama
 • Aile Dizilimi
 • Homeopati
 • Mezoterapi
 • Oyun Terapisi
 • Kupa
 • Hacamat
 • Klinik Hipnoz
 • Kök Hücre
 • PRP
 • Nöral Terapi
 • Proloterapi

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Bölümümüzde;

 • Sindirim sistemi: yemek borusu, mide, pankreas, ince ve kalın bağırsaklar
 • Karaciğer hastalıkları: hepatit B, hepatit C, yağlı karaciğer, otoimmun hepatitler, alkole bağlı karaciğer hastalıkları, karaciğer sirozu

ile ilgili konularda hizmet vermekteyiz.

Endoskopi

Gastroenteroloji Bölümümüze bağlı Endoskopi Ünitesinde ise sindirim sisteminin incelenmesine yönelik;

 • Üst Gastrointestinal sistem Endoskopisi (özofagogastroduodenoskopi)
 • Alt Gastrointestinal sistem Endoskopisi (fleksible rektosigmoidoskopi ve kolonoskopi)

gibi tanısal ve tedaviye yönelik işlemler yapılmaktadır.

Özofagoskopi

Yemek borusunun tamamının görüntülenmesini sağlayan endoskopik inceleme yöntemidir. Ağızdan giren optik boru (endoskop), yutağa ve yutakla yemek borusu arasındaki bölgeye sokulur. Yemek borusunun duvarları birbirine yapışık olduğundan organın mideyle birleştiği bölgeye dikkatle, dokuyu zedelemeden inilir. Özofagoskopi`de mukozanın durumu, tümör bulunup bulunmadığı, yabancı cisimler ve özellikle organın doğuştan gelen ya da sonradan oluşan biçim bozuklukları incelenir.

Gastroskopi

Üst gastrointestinal sistemin yani yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının incelenmesi işlemidir. Bu işlem endoskopi aletiyle yapılır. Söz konusu alet yumuşak, plastik, serçe parmak kalınlığında, kablo şeklindedir. Geçtiği yollardaki görüntüyü televizyon ekranına aktaran bir kamera sistemidir.
 

Gastroskopi ne zaman gereklidir?

 • Yutmayla ilgili problemler (ağrılı yutma, katı veya sıvı gıdaları yutmada zorluk, besinlerin takılarak inmesi vb).
 • Tıbbi tedaviyle geçmeyen mide ekşimeleri ve yanmaları.
 • Karın ağrısı (karnın orta üst kısmında, açken veya yemekten birkaç saat sonra ortaya çıkan kemirici nitelikte ya da devamlı ağrı).
 • Kusma sırasında kırmızı renkli veya kahve telvesi görünümünde kan gelmesi.
 • Karın ağrısıyla birlikte kusmalar.
 • Baryumlu mide grafısinde anormallik görülmesi.

Kolonoskopi

Ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir boruyla anüsten girilerek bütün kalın ve ince bağırsakların kalın bağırsağa komşu kısmının görüntülenmesi yöntemidir. Kalın bağırsağın anüse yakın kısmının incelenmesine sigmoidoskopi denir. İşlemden önce bağırsakların müshil yardımıyla temizlenmesi gerekir. Kolon (kalın bağırsak) kanseri tanısında en güvenilir yöntemdir. Ayrıca polip ve benzeri kanser öncesi lezyonların saptanıp alınmasını sağlayarak hastaları kanserden korur. Kolon kanserinden korunmak için incelemenin 50 yaşını aşmış herkese yapılması önerilir.

ERCP

ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi), safra yollarında ve pankreas kanalında darlık veya tıkanıklık oluşturarak safra yolları iltihabına (kolanjit), pankreas iltihabına (pankreatit) sebep olabilecek taş, tümör gibi unsurların tanı ve tedavisinde kullanılır. Girişim videoendoskopik bir cihaz (Duodenoskop) kullanılarak yapılır. İşlem 20 dakika ile bir saat arasında değişen bir sürede gerçekleştirilmektedir. İşlemden önce hasta muayene edilir ve yapılması gerekli testler görülür. ERCP yapılacak kişinin işlem öncesi en az 8 saat aç olması gerekir. Ayrıca Aspirin, Coumadin gibi kanı sulandıran ilaç kullanımı varsa bunlar işlemden bir hafta önce kesilmelidir.

Getat Ünitemizde Uygulanan İşlemler;

 • Akupunktur
 • Kupa ve Hacamat Uygulaması
 • Mezoterapi
 • Ozon
 • Homeopati
 • Hipnoz
 • Proloterapi

AKUPUNKTUR

Akupunktur, bir kişinin cildinden vücuda belirli noktalara, derinliklere ince iğnelerin sokulmasıyla oluşan bir tedavi yöntemidir.
Akupunkturun amacı vücudun her tarafına akan enerji dengesini harekete geçirmek ve dengelemektir.
Dünya sağlık örgütünce kabul edilen tedavi alanları ;

 • Romatizmal hastalıklar
 • Eklem kireçlenmeleri
 • Migren
 • Boyun fıtığı, bel fıtığı, siyatik ağrıları
 • Alerjik nezle, astım, ürtiker
 • Stres, anksiyete
 • Depresyon
 • Uyku bozuklukları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Psikosomatik hastalıklar
 • Adet düzensizlikleri
 • Obezite tedavisinde

KUPA VE HACAMAT

Hacamat yöntemi ciltte birikmiş olan ve dışarı atılması mümkün olamayan kirli kanın vakumlanarak dışarı atılması yöntemidir. Hacamatın uygulaması eski Mısır, Çin ve Orta doğu kültürüne dayanır.
Hacamat kandaki toksinleri, zehirli atıkları, ağır metalleri, serbest radikalleri temizler. Hücreler arası matriksde yapışkanlığı azaltır. Damarlardaki geçirgenliği arttırdığı için hücre yenilenmesine yardımcı olur.

 • Bağışıklık sisteminin güçlendirmesinde
 • Fibromiyaljide
 • Romatizmal hastalıklara bağlı yakınmalarda
 • Migren ve gerilim tipi baş ağrısında
 • Kas iskelet sistemi mekanik ağrıları
 • Sindirim sistemi hastalıları, bulantı kusma ve kabızlıkta
 • Diz ağrılarında

MEZOTERAPİ

Mezoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyileşmesini sağlayan bir yöntemdir. Bitkisel ve tıbbi ilaçların bölgesel olarak özel iğneler ve tekniklerle cilt içi uygulanmasıdır.

 • Spor travmaları
 • Ellerdeki ayaklardaki artrite bağlı lezyonlar
 • Trigeminal nevralji, servikobrakiyal nevralji
 • Migren baş ağrıları
 • Miyofasyal ağrı sendromları
 • Fibromiyalji
 • Sinir, eklem, kas ağrıları
 • Yağlanma, lokal yağ depolanması
 • Selülit
 • Ciltte gevşeme
 • Deri çatlakları
 • Akne
 • Kırışıklıklar
 • Saç dökülmeleri
 • Keloid, akne gibi cilt patolojilerinde
 • Bağışıklık sistemini güçlendirmede

OZON TERAPİSİ

Ozon üç tane oksijen molekülünün bir araya gelmesiyle oluşan bir gazdır. Soluduğumuz havada bulunmayan ozon jeneratör yardımı ile oksijenden elde edilir. Ozon iyi bir antioksidandır. İyi bir yüzey dezenfektanıdır. Alyuvar hücrelerimiz ozon ile karşılaşınca bir dizi değişiklik meydana gelir. Bunları özetlersek:

 • Bağışıklık sistemini harekete geçirir
 • Dokuların oksijenlenmesini sağlar
 • Hücrelerin enerji üretimini arttırır.
 • Antioksidan sitemi aktifler
 • Metabolizmayı hızlandırır
 • Eklem kıkırdak dokusunda yenilenmeye neden olur

Ozon tedavisinin uygulandığı durumlar:

 • Bağışıklık sistemini güçlendirmede
 • Damar dolaşım bozukluklarının giderilmesinde
 • Fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu
 • Metabolik sendromda
 • Karaciğer yağlanmasında
 • Bel ve boyun fıtıklarında ağrı tedavisinde
 • Diyabete bağlı ayak yaraları ve ayak mantarları
 • Kireçlenmede eklem kıkırdağının rejenerasyonunda
 • Hepatitlerde
 • Kanser destek ve ardıl tedavilerde
 • Yara kapanmasını kolaylaştırmada
 • Yaşlanma etkilerini geciktirmede
 • Oto immün hastalıklarda
 • Vücuttan zararlı maddelerin atılımına destek,
 • Koah, astım gibi solunum sistemi hastalıkları
 • Tekrarlayan mantar enfeksiyonlarında

HEMEOPATİ

Homeopati, öncelikle bedenin bilgeliğini kabullenip, onun savunma ve bağışıklık sistemlerini güçlendirerek, iyileşme sürecini başlatan bir iyileştirme yöntemidir. Cerrahi müdahale gerektiren durumların dışındaki hastalıkların büyük çoğunluğunda homeopati kullanılabilir. Genellikle iyileştirir; iyileştiremediklerine ise kesinlikle hiçbir zarar vermez!

Homeopati, yaklaşık 200 yıl kadar önce Almanya’da Dr. Samuel Hahnemann tarafından geliştirilerek dünyaya yayılan, bedenin kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden etkili bir bilimsel sistemdir.

“Benzeri benzer ile tedavi”, homeopatinin temel yasasını oluşturur. Antik Çağda yaşamış olan Yunanlı Hipokrat’ın, Latince sözcüklerle dile getirmiş olduğu aynı yasadır: “Similia similibus currentur”(benzer benzeri tedavi eder). Buna göre, herhangi bir madde sağlıklı bir kişide hastalık belirtileri oluşmasına yol açıyorsa, aynı hastalık belirtilerini gösteren bir hasta o maddeyle tedavi edilebilir.Örnek: Mutfakta soğan doğrayan sağlıklı bir kişinin gözleri yaşarır ve hatta bumu da akabilir; bu belirtilerin aynısını gösteren bir nezle, soğandan elde edilen homepatik ilaçla tedavi edilebilir.

Bu tedavideki amaç hastaya zarar vermeden, ılımlı ve güvenilir bir yöntemle hastalığı tümüyle ve kökten iyileştirmektir.
Homeopatik ilaçlar, bitkilerden, hayvanlardan, minerallerden ve madenlerden elde edilir, belli oranlarda seyreltilerek, etkili olabileceği en düşük dozda hastaya kullandırılır. İçerdikleri etken maddenin miktarı çok az olduğu için, herhangi bir yan etkileri yoktur ve alışkanlık yapmazlar. Yetişkinlerde olduğu gibi, her yaş grubundaki çocukta ve hayvanda da kullanılabilirler.

Homeopati uygulanacak durumlar:

 • Gerilim tipi baş ağrıları, migren
 • Kronik yorgunluk sendromu, irritable barsak sendromu
 • Egzama, alerjik astım, alerjik rinit
 • Romatizmal hastalıklar
 • Solunum yoları hastalıkları
 • Reflu, gastrit gibi mide yakınmaları, bulantı, kusma
 • Premenstrüel sendrom, dismenore, infertilite
 • Kas iskelet sisteminin mekanik ağrıları

HİPNOZ

Hipnoz kişinin konsantrasyonunu bir yöne yöneltmesi ve bu bilinç haliyle kendine yararlı telkinleri alabilmesidir. Aslında gün içinde araba kullanırken televizyon seyrederken bu bilinç haline farkında olmadan girip çıkarız.
Hipnoterapi hipnoz yöntemini kullanarak kişinin duygusal sorunları aşmasını, kişisel hedeflerine ulaşmasını sağlar. Yaşadığımız her bir an ve deneyim bilinçaltında kayıt altına alınır. Trans halinde bu bilgiye ulaşırız.
Hipnoterapinin faydalı olduğu alanlar:

 • Başağrıları
 • Fobiler
 • Enüresis
 • Menopoz yakınmaları
 • Ağrısız doğuma destek
 • Eğitimde öğrenmeye destek
 • Migrende
 • Alerjik cilt hastalıklarında
 • Panik bozukluklar
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Sosyal fobi
 • Sporcularda motivasyonu sağlama
 • Anksiyete bozukluğu ve stres bozuklukları
 • Alerjik rinit, alerjik astım
 • Fonksiyonel barsak hastalıklarında
 • Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi

PROLOTERAPİ

Proloterapi, kronik kas iskelet ağrı tedavisinde irritan bir solüsyonun ağrılı ligament ve tendon yapışma yerlerine ve komşu eklem aralıklarına enjekte edildiği rejeneratif bir tedavi yöntemidir. Hipertonik dekstroz sıklıkla kullanılan solüsyondur. Amaç ağrıyı azaltmak ve doku tamiri ve büyümeyi hızlandırmaktır.
Proloterapi, hasarlı dokuları uyararak aşınmayı azaltır, hareketlilik artar, kireçlenme olayı azalır ve hasarlı bölgeler tamir edilir. Her tedavi seansı, tedavi alanlarında daha fazla doku onarımı uyarılması ile sonuçlanır. Böylece, vücudun doğal fonksiyonları harekete geçer. Hemen hemen tüm durumlarda, ağrı önemli ölçüde azalır veya tamamen ortadan kalkar.
Kullanım alanları

 • Tendon ve ligament sorunlarında
 • Eklem kireçlenmeleri
 • Bel ağrıları
 • Burkulma, gerilme sonrası ayak ve el bileği ağrıları
 • Diz ağrıları, kireçlenme, menisküs, ligament hasarlanması
 • Omuz kısıtlanması, ağrıları
 • Tenisçi ve golfçü dirseği
 • Tekrarlayan baş, boyun, sırt ağrıları
 • Topuk dikeni, planter fascitis, ağrı, şişlik ve fonksiyon bozukluklarında
 • Bağ ve kas yaralanmalarına bağlı kısmi yırtılmalar

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümümüzde, en son teknolojik yenilikleri içeren uygulamalar ve konusunda uzman, deneyimli kadro ile 24 saat hizmet vermekteyiz.
Bölümümüz; geniş kapsam ilgi alanı sebebiyle birçok disiplin ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Uzman kadro ve gelişmiş alt yapısı sayesinde her biri ayrı uzmanlık gerektiren çeşitli alt branşlarda da hizmet vermektedir. Hastanemiz bünyesindeki ileri teknolojik ve modern laboratuvarlar, Radyoloji ünitesi, operasyon öncesi tanı ve ileri tetkik çalışmaları ile operasyon sonrası kontrol ve takip işlemleri başarıyla gerçekleştirilmektedir. Uzman hekimlerden oluşan acil cerrahi ekibimiz, her türlü yumuşak doku travması, apandisit, safra kesesi, mide ve barsakların iltihabi hastalıkları gibi sorunlarınız için 24 saat görev başındadır.
Klasik cerrahi yöntem ve tedavilerinin yanı sıra, Genel Cerrahi alanında son yılların en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olan; “Laparoskopik (kapalı) cerrahi”yi, hastanemizde başta safra kesesi taşı ameliyatları olmak üzere, mide fıtığı ve ona bağlı reflü hastalığı, apandisit ve kasık fıtığı hastalıklarının tedavisinde başarıyla uygulamaktayız.

Genel Cerrahi bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Akut ve kronik pankreatitler
 • Ameliyat sonrası oluşan fıtıklar
 • Anorektal hastalıklar (tümörler, hemoroit, anal fissür-fistül)
 • Barsak tıkanmaları, kolon-rektum tümörleri ve iltihabi hastalıkları
 • Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları
 • Dalak hastalıkları
 • İnce barsak hastalıkları
 • Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri ve kistleri
 • Karın duvarı ve kasık fıtıkları
 • Meme kanseri ve memenin iyi huylu tümörleri
 • Mide kanseri
 • Pankreas kist ve tümörleri
 • Safra kesesi ve yollarındaki taş ve tümörler
 • Tıkanma sarılıkları
 • Tiroit bezi hastalıkları (Guatr, Hipertiroidi)
 • Travmalar ve acil cerrahi (apandisit vb.)
 • Biyopsiler
 • Yanık tedavisi ve cerrahisi
 • Pilonidal Sinüs (Kıl dönmesi)
 • Bazı diğer cerrahi müdahaleler (sünnet, tırnak batması, yağ bezeleri vb.)

Genel Yoğun Bakım

Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmeler de yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı büyüktür.
Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Tüm cerrahi ve dahili dalların, son derece gelişmiş teknolojiye sahip laboratuarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması mümkün değildir. Her biriminde “ileri teknoloji” kullanılmış olan hastanemizin GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ tüm gelişmiş teknolojik ekipmana sahip “8” yataklı bir birimdir.
İlk yaştan itibaren tüm kritik hastalarda optimal desteğin sağlanabildiği yoğun bakım servisimizde tüm ciddi acil vakalara anında etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir. GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ “24” saat boyunca genç, tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Hastalarımız bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri tecrübeli yoğun bakım hekimlerince sürdürülmektedir. GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’inde de Bilimsel ve Etik yaklaşımdan hiçbir şekilde taviz verilmemektedir.
Hastanemiz GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ kendi kadrosu dışında ulusal ve uluslar arası tecrübeleri olan diğer branş hekimlerinin de 24 saat süreyle desteğini almaktadır.
Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi v.b.) uygulanabilmektedir.
Her yatak başında yapay solunum cihazı olup, tüm hastalar en ileri tekniklerle monitörize edilebilmektedir. Gerektiğinde, devamlı böbrek makinesi (Devamlı veno-venöz hemodiafiltrasyon/PRİZMA) kullanılabilmektedir.

Genel Yoğun Bakım Ünitesi “Plazmaferez” gerektiği an uygulayabilen nadir servislerden biridir.

 • İlk yaştan itibaren tüm KRİTİK HASTA’ların kabul edilebildiği GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’inde;
 • Tüm travma (kafa travması, göğüs travması, ciddi kırıklar, tüm vücut travmaları v.b.) hastalarına,
 • Beyin kanamalarına,
 • Felçlere,
 • Ciddi solunum yetmezliklerine,
 • Ani gelişen veya devamlı böbrek yetmezliklerine,
 • Sinir sistemi hastalıklarına (Myastenia Gravis, Guillian Barre vb.)
 • Ciddi infeksiyonlara,
 • Zehirlenmelere,
 • Ciddi yaralanmalara,
 • Ciddi yanıklara ve daha birçok kritik hastalığa anında müdahale edebilecek tüm teknik ve personel desteğine sahiptir.

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji kavramı, radyolojik cihazlar ile kesin tanısı konulan hastalarda, yine bu cihazlar eşliğinde yapılabilen bir dizi tedavi edici işlemi içermektedir. Cerrahinin uygulanamadığı durumlarda yapılabiliyor olması, genel anestezi gerektirmemesi, komplikasyon oranının düşük olması, bakım kolaylığı, ve daha düşük maliyetli olması nedeniyle tercih edilmektedir.

Hastanemizde gerçekleştirilen Girişimsel Radyolojik işlemler:

 • MR
 • BT görüntüleme
 • US
 • Her türlü organ iğne biyopsisi, akciğer-karın içi sıvı ve abselerin boşaltılması
 • Karaciğer-böbrek kist tedavileri
 • Karaciğer tümör (HCC) tedavisi (TAKE)
 • Tüm vücut damar darlıklarının balon ve stent ile tedavi edilmesi
 • Varis tedavisi
 • Periferik arter hastalığı, damar bozukluğuna bağlı iyileşmeyen ayak yaralarının tedavisi
 • Derin ven trombozu tedavisi
 • Hemodializ hastalarının fistül ve kateter sorunları
 • Varikosel ameliyatsız tedavisi
 • Aort anevrizması tedavisi (EVAR, TEVAR)
 • Damar yolları, onkoloji hastaları için subkutan port yerleştirme
 • Safra yolları girişimleri
 • Böbrek girişimleri, nefrostomi
 • Embolizasyon İşlemleri (Gastrointestinal kanama,  Hemoptizi-bronşial arter embolizasyonu, Preoperatif kitle embolizasyonu, Travma sonrası gelişen karaciğer, dalak, böbrek, batın ve pelvis içi kanamalar gibi kanamaların durdurulması amacıyla yapılan embolizasyon işlemleri, myom embolizasyonu, karaciğerin dev hemanjiomlarında embolizasyon)
 • Karında biriken sıvıların boşaltılması ve katater takılması
 • Akciğerde biriken sıvıların boşaltılması ve katater takılması
 • Her türlü biyopsi işlemleri (Tiroid biyopsi, meme lezyon işaretleme, meme biyopsi, toraks biyopsi, diğer iğne biyopsileri)
 • Böbrek kanallarına katater takılması
 • Safra yolu tümörlerinde biliyer drenaj ve stent işlemleri
 • Her türlü kist tedavisi, karaciğer ve diğer organlardan kist boşaltımı ve ablasyon tedavisi

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp hariç diğer organ ve bölgelerin, (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgili branştır.
Her ne kadar bu alanın içinde bulunsa da kalp ile ilgili cerrahi hastalıklar, kalp cerrahisi branşı tarafından tedavi edilmektedir. Yine bu alan içinde bulunuyor olsa da meme dokusu ile ilgili hastalıklar da göğüs cerrahisi tarafından değil genel cerrahi uzmanlık alanı tarafından tedavi edilmektedir.

Göğüs Cerrahisi branşı tarafından sıklıkla tedavi edilen hastalıklar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • Akciğer kanseri
 • Akciğer zarı kanseri (Mezotelyoma)
 • Nefes borusu tümörleri
 • Nefes borusu daralmaları
 • Timus bezinin tümörleri
 • İleri akciğer amfizemi
 • Akciğer zarının yırtılması (Pnömotoraks)
 • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması
 • Akciğer zarı iltihaplanmaları (Ampiyem)
 • Göğsün şekil bozuklukları (İçe çökük veya dışa çıkık göğüs kafesi)
 • Torasik Çıkım Sendromu (TOS)
 • Göğüs travmaları (bıçaklanma, kurşunlanma veya trafik kazası ya da düşme gibi nedenlerle oluşan kırıklar, kanamalar veya organ yaralanmaları)
 • Diyafram’a komşu organların fıtıklaşmaları
 • Aşırı el terlemesi (Hiperhidrozis)
  Göğüs Cerrahisi yöntemleri ile yukarıda sayılanlar ve onun dışındaki birçok hastalık için tanısal veya tedavi amaçlı cerrahi işlemler yapılmaktadır.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Göz Hastalıkları Bölümümüzde, göz ile ilgili tıbbi ve cerrahi tüm tedavileri, alanında uzman doktorlarımız ile ileri muayene ve tetkik cihazları kullanarak gerçekleştirmekteyiz. Hastalarımıza en gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini sunmaktayız.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Miyop, Astigmat ve Hipermetrop
 • Glokom, Göz Tansiyonu
 • Refraktif Cerrahi
 • Katarakt
 • Retina Hastalıkları
 • Şaşılık ve Göz Tembelliği
 • Pediatrik Oftalmoloji
 • Kornea Hastalıkları
 • Oküloplasti

Her yaştan hastaya muayene sonrası gerektiği durumlarda, kontak lens ve gözlük önerilmektedir. Hastalarımız, şikayetlerine göre (retina, glokom, şaşılık vb.) alt birimlere yönlendirilmektedir. Ayakta ve yatan hastalarımıza fakoemülsifikasyon tekniği ile katarakt ameliyatları, glokom ve refraktif cerrahi, retina ve strabismus gibi mikro-cerrahi ameliyatları yapılabilmektedir.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüzdeki Bazı Uygulamalar;

 • Katarakt
 • Glokom
 • Retina Hastalıkları Cerrahisi
 • Şaşılık ve Göz Tembelliği
 • Okuloplastik Cerrahi
 • Refraktif Cerrahi
 • Kornea Nakli

 Lazer Tedavileri

 • Excimer lazer (LASIK, LASEK, PRK, PTK)
 • Argon lazer
 • YAG lazer
 • Fotodinamik tedavi lazeri (PDT)
 • SLT lazer
 • Femtosaniye lazer, Femto LASIK

Cerrahi Girişimler

 • Katarakt ameliyatları
 • Glokom ameliyatları
 • Vitrektomi ameliyatları
 • Retina Dekolmanı ameliyatları
 • Şaşılık ameliyatları
 • Pterjium ameliyatları
 • Kırma kusuru düzeltme ameliyatları
 • Keratokonus durdurma ameliyatı
 • Kornea içi halkalar
 • Gözyaşı drenaj sistemi ameliyatları
 • Göz kapağı ameliyatları
 • Kornea nakli
 • Göz içi ilaç enjeksiyonları
 • Göz Travmaları
 • Estetik Kapak Ameliyatları
 • Diğer cerrahi müdahaleler

Kontakt Lens

 • Miyop – hipermetrop lensleri
 • Astigmatizma lensleri (torik)
 • Keratakonus kontakt lensleri
 • Renkli kontakt lensler
 • Prostetik renkli kontakt lensler

Yapılan Testler

 • Optik koherens tomografi (OCT)
 • Göz ultrasonografisi
 • Pakimetri
 • Ultrasonik biometri
 • Bilgisayarlı görme alanı testleri
 • Wavefront analizleri
 • Renk görme testleri
 • Kontrast duyarlılığı
 • Wavefront kornea topografisi
 • OPD
 • Fundus floressein anjiografi
 • İndosiyanin yeşili anjiografi
 • Göz kuruluğu tetkikleri
 • Glokom Tanı Tetkikleri

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümümüzde; tüm akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik hizmet vermekteyiz. Hastanemizde, akciğerden kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve değerlendirilmesine yönelik solunum fonksiyon testleri, ilaçlı solunum fonksiyon testleri (reversibilite) ve alerjik hastalıkların tanısında büyük önem taşıyan cilt alerji testlerini (solunum ve gıda alerjenleri) ileri teknoloji cihazlarımız ile yapmaktayız.

Göğüs Hastalıkları bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Astım
 • KOAH
 • Akciğer kanseri
 • Akut Bronşit
 • Solunum yetmezlikleri
 • Plevral hastalıklar
 • Tüberküloz
 • Diffüz interstisyel akciğer hastalıkları
 • Pnömoni
 • Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları

Bölümümüzdeki bazı uygularımız;

 • Bronkoskopi
 • Solunum fonksiyon testi
 • Cilt alerji testi
 • Akciğer tomografisi

HEMODİYALİZ

Hemodiyaliz kronik böbrek yetmezlikli hastalarda böbrekler yoluyla vücuttan atılamayıp biriken zararlı maddelerin geçirgen bir zar kullanılarak vücuttan temizlenmesi işlemidir.
Halen bu yöntem tüm dünya ülkelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Böbrek yetmezliğinde acil tedavi gerektiğinde bugün için uygulanabilecek tek tedavi seçeneği hemodiyalizdir.
Hemodiyaliz böbrek yetmezliği hastalığı sebebiyle böbrek fonksiyonlarını kaybeden hastalarının hayatlarını devam ettirebilmeleri için vücutta oluşan zehirli madde ve sıvıların vücuttan atılmalarını sağlayan bir tedavi yöntemidir.

Hemodiyaliz Kimlere Uygulanır?

Vücutta normal fonksiyonların yerine getirilebilmesi için tüm değerler belirli sınırlar içinde tutulmalıdır (kan basıncı, ph düzeyi, iyon düzeyleri gibi). Böbreklerimizin bu açıdan çok hayati işlevleri vardır. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz: Aldığımız besin maddelerinin hücrelerde yıkılması sonucu açığa çıkan ve vücuttan uzaklaştırılması gereken üremik toksinleri ve ilaç son ürünlerini vücuttan atmak; vücudun su ihtiyacına göre gerektiğinde fazla suyu atarak, gerektiğinde suyu vücutta tutarak su dengesini sağlamak; asidik yapıdaki metabolitleri atarak asit-baz dengesini (ph dengesini) sağlamak; gerek su atılımı ve tutulumu, gerekse hormonal fonksiyonu ile kan basıncını (tansiyon) kontrol altında tutmak; eritropoetin hormonu salgılayarak kan üretimini sağlamak; D vitamini sentezlemek gibi.
Böbreğin en küçük işlevsel birimi nefrondur. Çeşitli sebeplerle kronik böbrek yetmezliği (KBY) gelişen hastalarda, gün geçtikçe normal işlev gören nefron sayısı geri dönüşümsüz olarak azalır ve böbrekler işlevlerini yerine getiremez hale gelir. KBY, yetmezliğin derecesine göre evrelere ayrılır. Son evreye geldiğinde böbrek artık işlev göremez hale gelir, sonuçta su, elektrolit, ph dengesi bozulur. Vücutta tüm mekanizmalar birbirini etkilediğinden, bozulan bu değerlere bağlı olarak tüm sistem etkilenir ve ek bozukluklar ortaya çıkar.
Kronik böbrek yetmezliğinin esas tedavisi böbrek naklidir. Ancak uygun vericinin bulunması ve diğer nakil protokollerinden dolayı nakil beklemek uzun bir süreçtir. Bu süreçte hemodiyaliz hayati önem taşımaktadır. Hastalarda böbrek fonksiyonlarını yerine koyabilmek amacıyla hemodiyaliz tedavi protokolü uygulanır. Tedavi sürecinde böbreğin süzme işlevi için hemodiyaliz işlemi yapılır. Hastalar, özel durumlar dışında haftada 3 kez 4 saatlik sürelerle diyalize alınırlar. Böbreğin diğer görevleri ise dışarıdan verilen ilaçlarla yerine konmaya çalışılır. Örneğin kan üretimini sağlamak amacıyla eritropoetin verilmesi gibi. Bu tedavilere ek olarak, hastaların aldığı besinler böbreğin yükünü artırıcı özellikte olmamalıdır. Ayrıca aşırı sıvı tüketiminden de kaçınılmalıdır.
Kronik böbrek yetmezliği dışında, böbreklerin geçici olarak işlevini yerine getiremediği akut böbrek yetmezliği durumunda da hemodiyaliz uygulanabilmektedir.

Hematoloji

Hematoloji Bölümü kan hücrelerinin ve bu hücreleri üreten organların (kemik iliği, lenf bezi  ve dalak) hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.
Kansızlıklar, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, dalak ve lenf bezesi hastalıkları, kemik iliği kanserleri, kemik iliğinin aşırı veya az çalışmasıyla seyreden hastalıklar bu grupta yer alır.
 

Başlıca hematolojik hastalıklar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir

Anemiler: Demir eksikliği anemisi, Vitamin B12 eksikliği, hemolitik anemi, kalıtsal eritrosit hastalıkları (Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi gibi), kronik hastalık anemisi
Kanama bozuklukları: İmmün trombositopeni, kalıtsal trombosit hastalıkları (Bernard-Soulier sendromu, Glanzman Trombastemisi gibi), von Willebrand Hastalığı, hemofili
Pıhtılaşma bozuklukları: Tekrarlayan atar damar veya toplar damar tıkanıklıkları, kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları (Faktör V Leiden mutasyonu vb), yaygın damar içi pıhtılaşması sendromu (DIC), trombotik trombositopenik purpura (TTP), hemolitik sendrom (HUS), antifosfolipid sendrom (AFS), kanserle ilişkili tromboz
Kemik iliği yetersizlikleri: Aplastik anemi, miyelodisplastik sendrom, kemik iliğini etkileyen depo hastalıkları veya kanser metastazları
Miyeloproliferatif hastalıklar: Kronik miyeloid lösemi, polisitemia vera, esansiyel trombositemi, primer miyelofibroz, kronik miyelomonositer lösemi, kronik eozinofili
Lenfomalar: Hodgkin lenfoma, Hodgkin-dışı lenfomalar
Lösemiler: Akut lösemiler (akut miyeloid lösemi, akut lenfositik lösemi), kronik lösemiler (kronik myeloid lösemi, kronik lenfositik lösemi, saçlı hücreli lösemi)
Plazma hücre bozuklukları: Selim monoklonal gammopati, plazmositom, multipl miyelom, Waldenström makroglobulinemisi
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde tüm yukarıda yazılı hematolojik hastalıkların tedavisi başarı ile tedavi edilmektedir.

Jinekolojik Onkoloji (Kadın Kanserleri)

Son yıllarda hızla artış gösteren kanser, dünyada kalp hastalıklarından sonra en sık görülen ölüm nedenidir. Kadınlarda sık rastlanan kanserler arasında meme kanseri başta olmak üzere genital organlara ait türler yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’de 2002 yılında gerçekleşen tüm ölümlerin %12’sinin kanser kaynaklı olduğu ortaya koyulmuştur. 2012 yılında ise bu oran %21’e çıkmıştır. Bu oranların gelecek yıllarda daha çok artacağı ve kanser kaynaklı ölümlerin kalp hastalıkları kaynaklı ölümlere yaklaşacağı belirtilmektedir.

Kadın kanserleri olarak adlandırılan jinekolojik kanserler şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Rahim kanseri (uterus)
 • Rahim ağzı kanseri (serviks)
 • Yumurtalık kanseri (over)
 • Tüp kanseri (tuba uterina)
 • Vulva kanseri
 • Döl yolu kanseri (vaginal kanser)

Kansere zemin hazırlayan faktörler

Sanayileşme, çevre ve hava kirliliğinin artması, hazır gıdalarla beslenme ve sigara gibi birçok kimyasal ürün, insan organizmasındaki kanser ve tümör oluşumunu önleyen engelleyici genlerin yapısını bozarak kanser hücrelerinin gelişimine zemin hazırlamaktadır. Bu olumsuz faktörlerin engellenmesi ve azaltılması olası görülmemektedir. Bu nedenle kanser gerçeği kabul edilmeli ve önlem alınmalıdır.

Sağlık bilişimindeki gelişmeler kanserde yüz güldürüyor

Kanser vakalarının sayısındaki hızlı artışa rağmen, sağlık teknolojisi alanında atılan önemli adımlar sayesinde kanserin erken teşhisi mümkün olabilmektedir. Ayrıca tıbbi bilgi ve cerrahi deneyimlerin artması tedaviyi daha etkin kılmaktadır. Son 10 yılda üreme sistemi kanserleri hakkında klinik ve moleküler çalışmalar birçok bilinmeyene açıklık getirmiş ve kanseri oluşturan faktörler daha iyi anlaşılmıştır. Direkt kanser hücresine yönelik tedavi, aşılar ve immün tedavi gibi tedaviler kullanılmaya başlanması da sağ kalım oranlarına katkıda bulunmaktadır.

Çocuk isteği ve kadın kanserleri

Kanser görülme sıklığının artması, evlenme yaşının artması ve kadınların iş yaşamı nedeniyle gebe kalmayı ileri yaşlara ertelemesi kadınların ortalama % 10’unda kanserle çocuk isteğini bir araya getiriyor. Çocuk sahibi olmayan kadınlarda kanser erken evrede yakalanmışsa hastalığın türüne göre hormonal veya cerrahi tedavi ile sadece kanserli bölgenin çıkarılması sayesinde üreme yeteneği korunabilir. Çocuk sahibi olduktan sonra eğer tedavi gerekiyorsa cerrahi tedavi tamamlanabilir.
Rahim ağzı kanseri ve üremeyi koruyucu cerrahi; dünyada 20 yılı aşkın bir süredir yapılmaktadır ve tedavi sonrası elde edilen gebelik açısından bakıldığında sonuçlar yüz güldürücüdür. Erken evre rahim kanserinde sadece kanserli bölge çıkarılmakta ve rahim ile vajina birleştirilmektedir.
Rahim kanserleri vakalarının %20’si 45 yaşın altında, %5’i de 40 yaşın altında görülmektedir Bu nedenle rahim kanseri ve çocuk isteği olan hasta sayısı oldukça fazladır. Bu durumda hastalık erken evrede ise yani rahim iç duvarı dışına yayılmamışsa ve hücre tipi çok kötü değilse ilaç ile tedavi edilip hastalık geriletildikten sonra gebe kalması sağlanabilir. Bu durumda progesteron tedavisi ile % 70 kadar başarı elde edilebilir.
Yumurtalık kanserlerinde üremenin korunması da son yıllarda gittikçe artan sıklıkta uygulanmaktadır. Özellikle erken yaşta görülen germ hücreli yumurtalık kanserleri ve borderline tip yumurtalık kanserlerinde sadece kanserli doku veya kanserli yumurtalık çıkarılıp, rahim ve karşı yumurtalık korunarak gebe kalmak mümkündür.
Bu tedaviler önemli bir bilgi birikimi ve teknolojik alt yapı gerektirmektedir. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi jinekolojik onkoloji, medikal onkoloji, Radyasyon onkolojisi ve IVF üniteleri ile birlikte değerlendirme yapıp uygun yöntemi uygulama açısından ülkemizin ve Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri olarak hizmet vermektedir.

İleri cerrahi tekniklerle tedavide başarı oranları yükseliyor

Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen cerrahi teknikler ve laparoskopik ameliyatların daha yaygın olması, erken iyileşme ve açık ameliyat risklerinin azalmasını sağlamaktadır. Tüm bunlar kanserin erken teşhisine ve etkin tedavisine de ciddi anlamda katkıda bulunmaktadır.
Laparaskopik ve Robotik cerrahi rahim kanserlerinde, rahim ağzı kanserlerinde ve erken evrede yakalanmış yumurtalık kanserlerinde etkinliği giderek artan tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler sayesinde hastanın hastanede kalma, iyileşeme, iş ve sosyal yaşama dönme süresi kısalmakta ve hastada kozmetik açıdan önemli bir cilt hasarı olmamaktadır.
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde, kanserin erken teşhisinin ve etkin tedavisinin çok önemli olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak jinekolojik kanserlerin teşhisi ve tedavisi batı standartlarında yapılabilmektedir. Bunun için gerekli olan hem açık cerrahi hem de laparoskopik ve robotik cerrahide yeterli bilgi ve deneyime sahip jinekolojik onkoloji bölümü bulunmaktadır. Ayrıca kalıtsal kanser genetik danışma ve tanı merkezimiz, medikal onkoloji ve yüksek teknoloji donanımlı radyasyon onkolojisi ünitelerimiz ve jinekolojik kanserlerde deneyimli patoloji ünitemizle oluşturulan multidisipliner yaklaşımla kanser tedavisi planlanmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümümüzde; alanında uzman bir ekip ve ileri teknolojik altyapı ile uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Amacımız; hastalıklar henüz ortaya çıkmadan, erken teşhis ve koruyucu hekimlik uygulamalarını kullanarak, düzenli tarama testleri ve rutin yıllık kontrollerle kadınlarımıza hayatın her evresinde kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunmaktır.
Koruyucu hekimlik uygulamalarının yanı sıra ergen dönemden menopoza kadar, kadınlarımızın her yaş döneminde karşılaşabileceği sorunlara deneyimli uzman kadromuz ile en etkin tedavinin sağlanmasını amaçlamaktayız. Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

Kadın Hastalıkları

Her yaştan kadının jinekolojik şikayetlerinin tanı ve tedavisi gerçekleştirilir.

 • Pediatrik ve adolesan jinekolojisi
 • Menstruel (Adet Düzeni) Bozukluklar, şiddetli ve kronik kasık ağrıları
 • Tümör, Myom ve Kistler
 • İltihabi hastalıklar
 • Ürojinekolojik şikayetler (idrar kaçırma, sık idrara çıkma vb.)
 • Menopoz ve Osteoporoz
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Pap Smear, mamogrofi ve diğer erken tanı testleri
 • Laporoskopik tüpligasyon ve cerrahi
 • Aile planlaması ve danışmanlık

Doğum

Gebeliğin başladığı andan doğumun gerçekleşmesine kadar geçen süreçte, anne adayına tüm tanı ve tedavi hizmetleri verilmesi

 • Gebelik dönemi kontrol ve ultrasonografik incelemeler
 • Gebelik dönemi tanıya yönelik testler;
 • İkili-üçlü test
 • Şeker tarama testi
 • Ense kalınlığı ölçümü
 • Çoğul gebelikler
 • Gebelik öncesi çiftlere danışmanlık
 • Normal ve sezaryen doğum
 • Doğum sonrası bakım ve destek hizmetleri
 • Gebelik sonlandırılması, Küretaj
 • Dış Gebelik
 • Kısırlık tetkik ve tedavisi
 • Aşılama
 • Histereskopi

Yüksek Riskli Gebelikler (Maternal Fetal Tıp)

Gebelik sırasında hem anne, hem de bebek gelişiminde oluşabilecek sorunların teşhis ve tedavisini kapsamaktaıdr. Anne karnında bebeklerde rastlanabilecek genetik ve doğumsal anomalilerin tespiti (amniyosentez v.b.) için tüm incelemeler; ikili test, (fetal ense kalınlığı ölçümü), dörtlü test, şeker tarama testi, servikal uzunluk ölçümü, fetal monitörizasyon (NST) yapılması.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi bölümümüzde; kalp ve damar ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu hastalıklara kalp hastalıkları (koroner bypass, kalp kapağı onarım ve replasmanı), damar hastalıkları (endovasküler girişimler,damar tıkanıklıkları, damar genişlemeleri, varis) ve doğumsal kalp hastalıkları (kalp delikleri, yanlış damar gelişmeleri) dahildir.
Bölümümüzde, her çeşit kalp ve damar cerrahisi ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmektedir. Operasyonlarımızda son dönem teknoloji ürünleri kullanılmakta, modern yoğun bakımlarımızda hasta yatak başı monitörlerden sürekli olarak takip edilmekte ve ani durum değişikliklerinde anında müdahale edebilecek uzman kadro ile hizmet verilmektedir.

Bölümümüzdeki uygulamalar;

 • Koroner arter bypass greftleme (Çalışan kalp ve klasik açık kalp tekniği)
 • Kalp kapağı operasyon prosedürleri (Kapak replasmanı ve onarımı)
 • Konjenital kalp hastalığı operasyonları
 • Aort hastalıkları operasyon prosedürleri (Evar ve açık cerrahi prosedürleri)
 • Tıkayıcı damar hastalıkları prosedürleri
 • Varis hastalıklarının operasyon prosedürleri (Seps,endolazer,ekzolazer,skleroterapi,açık cerrahi)

Kardiyoloji

Kardiyoloji bölümümüzde, deneyimli uzmanlardan oluşan ekibimiz ve ileri teknolojik altyapımız ile uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz.
Bölümümüz; kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıklarını dünya standartlarında teşhis ve tedavi etme anlayışı ile hizmet sunmaktadır. Erken tanı yöntemlerinden poliklinik hizmetlerine, koroner yoğun bakım ünitesinden kalp kateterizasyonuna kadar her türlü kalp sorununu güncel yöntemler kullanarak tedavi etmekteyiz.

Kardiyoloji bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Kalp krizi
 • Koroner arter hastalığı
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp ritim ve ileti bozuklukları
 • Kalp kapağı hastalıkları
 • Periferik damar hastalıkları
 • Aort damar hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi
 • Doğumsal kalp hastalıkları

Bölümümüzdeki uygulamalarımız;

 • Kardiyak Check-up Ünitesi
 • Ekokardiyografi (EKO)
 • Efor Testi Laboratuvarı
 • Holter Laboratuvarı ve EKG
 • Kalp Kateterizasyonu
 • Koroner Anjiyografi Laboratuvarı.
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz bölümümüzde; kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının teşhis ve tedavisini gerçekleştirmekteyiz.
Gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı bölümümüzde; endoskopik ve mikroskopik işlemler ile duyma ve denge sistemi hastalıklarının muayene, tetkik ve tedavisini yapılmaktadır. Kulak Burun Boğaz ameliyatları ve baş boyun tümörlerine yönelik onkolojik cerrahi operasyonlar da başarıyla uygulanmaktadır.
Hastalarımızın; acil, poliklinik ve yatarak tedavileri deneyimli uzman kadromuz ile güncel teşhis ve tedavi yöntemleri kullanarak en etkin şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kulak Burun Boğaz bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

Kulak Hastalıkları ve İşitme Bozuklukları

Temel kulak hastalıkları tedavisinin yanı sıra, kulak zarı onarımı (timpanoplasti) ve çocukluk çağı orta kulak hastalıklarının tedavisi gibi cerrahi gerektiren işlemler yapılmaktadır.

 • Kulak Hastalıkları ve İşitme Bozuklukları
 • Kulak enfeksiyonları
 • İşitme kayıpları
 • Denge hastalıkları, pozisyonel testler
 • Baş dönmesi
 • Çınlama

Burun ve Sinüs Hastalıkları

Başta sinüzit olmak üzere yaşam kalitesini etkileyen ve temelde burundan nefes alamama şikayeti ile kendini gösteren pek çok hastalığın teşhis ile tıbbi ve cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.

 • Kronik sinüzit
 • Burun alerjileri ve alerji testleri
 • Koku alma bozuklukları
 • Burun kanamaları
 • Burun tıkanıklığı ve burnun dış görünümü ile ilgili problemler
 • Burun polipleri
 • Gözyaşı bezi tıkanıklıkları gibi hastalıkları

Boğaz Hastalıkları

 • Geniz eti ve bademcikle ilgili problemler (sık enfeksiyon ve aşırı büyüklük, vb.)
 • Horlamaya ve uykuda nefes durmasına sebep olan yumuşak damak ve küçük dildeki sarkmalar
 • Ses teli hastalıkları (enfeksiyon, polip, nodül, vb.)
 • Larengofarengeal reflü (mide asidinin yukarı kaçması nedeniyle boğaz yapılarında oluşturduğu  bozukluklar)
 • Dudak, dil ve ağız içerisindeki kitleler
 • Tükürük bezi enfeksiyonları, taşları ve kitleleri
 • Yutma problemleri
 • Baş ve boyun bölgesindeki enfeksiyonlar, kitleler ve tümörlerin tedavisi
 • Çene eklemi hastalıkları
 • Yüz ve çene kemiklerinin kırıklarının tedavisi

Çocuklarda Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 • Nefes almada güçlük
 • Orta kulak enfeksiyonları
 • Bademcik ve geniz eti hastalıkları
 • Alerji ve sinüs hastalıkları

Medikal Onkoloji

Genel anlamı ile medikal onkoloji; kanserin ilaçlar ile tedavisinin sağlandığı bölümdür. Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için ilaçla yapılan tedavileri kapsamaktadır. Kemoterapide, genellikle birkaç ilaç birlikte kullanılır. Bu ilaçlar ağızdan hap olarak ya da damar yolu ile uygulanabilir.
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümünde kemoterapi; hastaların bireysel özellikleri ve tümörün özelliklerine göre medikal onkoloji uzmanlarınca hazırlanan kemoterapi protokolüne göre uygulanır. Kemoterapi uygulama sertifikası olan deneyimli kemoterapi hemşireleri tarafından medikal onkoloji uzmanı gözetiminde tedaviler gerçekleştirilir.
Medikal Onkoloji Bölümümüzde, antikor tedavileri, hormon tedavileri ve kişiye özel hedefe yönelik genetik teste uygun olarak tedaviler uygulanmaktadır. Medikal onkologlar tarafından kanser riskli hastalarda check-up yapılmakta, böylece hastalık ortaya çıkmadan ya da hastalığın erken döneminde teşhis konulabilmektedir.
Kanser hastalarının psikolojisinde uzman psikologumuz aracılığıyla psikolojik destek tedavileri verilmekte, gereksinim duyulan durumlarda diyetisyenimiz aracılığıyla kanser hastalarımıza yönelik gıda rejimleri uygulanmaktadır.
Hastalarımıza yapılan bütün tedaviler hakkında gerekli eğitim formları verilmekte; gerek sözlü gerekse yazılı bilgilendirme ve eğitim yapılmaktadır.
Diğer bölümlerle birlikte izlenen hastalar ile ilgili olarak tartışma toplantıları yapılmakta ve tedavi protokolleri multidisipliner tümör konseylerinde, bilimsel kanıta dayalı yaklaşımlar sonucunda oluşturulmaktadır.

Kemoterapi nedir? 

Kemoterapi, tümörün ilaçla tedavi edilmesi demektir. Cerrahi ve ışın tedavisi ile birlikte tümör tedavisinin çok önemli bir parçasıdır. Kemoterapi ile tümör hücreleri öldürülür veya tümörün büyümesi durdurulmaya çalışılır. Bazen tek, bazen birkaç ilaç çeşitli yollarla verilerek uygulanır.

Kemoterapi kim tarafından uygulanır? 

Kemoterapi ile ilgilenen bilim dalına “Medikal Onkoloji” veya “Tıbbi Onkoloji”, bu alanda çalışan doktora “Medikal Onkolog (Tıbbi Onkolog)” denir. Medikal onkoloji ayrı bir uzmanlık dalıdır; medikal onkolog tümör tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir iç hastalıkları uzmanıdır. Tümör tedavisi bir ekip işidir ve mutlaka bu ekibin tüm üyelerinin bulunduğu merkezlerde uygulanmalıdır.

Kemoterapi uygulamasında amaç nedir?

Tümörün cinsine ve hastanın özellikleri gibi değişik nedenlerle kemoterapi uygulanabilir.

 • Tümörü tamamen yok etmek ve hastayı iyileştirmek için,
 • Tümörün yayılmasını engellemek için,
 • Tümörün büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak için,
 • Tümörün sebep olduğu belirtileri yok etmek için kemoterapi uygulanır.

Etkili bir tedavi yöntemi olmasına rağmen bazı durumlarda tümörü tamamen yok edemeyip sadece belirtilerini düzelterek rahat yaşamayı sağlayabilir. Bazı tümörlerde tek tedavi yöntemi kemoterapidir. Diğerlerinde ise kemoterapi diğer tedavilerle (cerrahi ve radyoterapi) art arda  veya eş zamanlı olarak uygulanır. Örneğin; ameliyat öncesinde tümörü küçültmek amacıyla,  ameliyattan sonra yayılmasını önlemek için kemoterapi yapılabilir. Aynı uygulamalar radyoterapi öncesinde ve sonrasında yapılabildiği gibi, radyoterapi ile aynı anda çeşitli yöntemlerle de kemoterapi uygulanabilir.

Kemoterapi uygulama sıklığı ve süresi ne kadardır?

Tedavi uygulama süresi ve sıklığı, hastalığın ve hastanın durumunuza göre özel olarak seçilen kemoterapi şemasına bağlıdır. Tedavi ile elde edilen cevaba ve oluşan yan etkilere göre süre ve sıklık doktor tarafından değiştirilebilir. Genellikle en sık kullanılan aralar 3 veya 4 hafta olmakla birlikte bazı tedavi şemalarına ek olarak haftada bir veya iki haftada bir uygulamalar da vardır. Kemoterapinin zamanlaması konusunda en önemli, hatta hayati önem taşıyan nokta, tedavinin mümkün olduğu kadar düzenli ve yan etkilerin izin verdiği ölçüde zamanında yapılmasıdır. Tedavi aralıkları gereksiz uzatıldığında, tümöre kendini toparlama ve ilaçlara direnç kazanarak daha da güçlenme riski kazandırılmış olur. Bu şekilde tümör büyümeye ve yayılmaya devam eder, tedavi başarı şansı azalır. Hastaların, kemoterapi randevuları konusunda kesinlikle doktorunun önerileri dışına çıkmaması gerekir. Herhangi bir nedenle tedaviyi bırakmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşarak sorunlarınızı anlatınız ve yardım isteyiniz.

Onkolojide Yenilikler

İmmünoterapi 

Bağışıklık sistemi çoğu zaman kanserli hücreleri belirleyip, saldırı mekanizması ile bu hücrelerin gelişimini engeller, fakat bazı durumlarda çeşitli kanser türleri, vücudun savunma mekanizmasını devre dışı bırakır. Böylece hiçbir savunma mekanizmasıyla karşılaşmayan kanserli hücreler, kontrolsüz çoğalır ve daha büyük bir alana yayılır. İmmunoterapi olarak sınıflandırılan ilaçlar tümörün bağışıklık sisteminden kaçmasını engeller.

İmmunoterapiler her hasta ve kanser tipi için uygun değildir. Öncesinde uygunluk için bir takım testler yapılması gerekebilir. İmmünoterapi ile tedaviye yanıt oranları %100 olmasa da, yanıt veren hastalarda sağ kalım belirgin uzamaktadır.

Hedefe yönelik ilaçlar

Kişinin tümör hücreleri hedefe yönelik ilaca uygunluk açısından test edilerek, hastanın bu tedaviden maksimum yarar sağlaması mümkünse hedefe yönelik ilaç tedavisine başlanmaktadır. Örneğin; meme kanseri hücrelerinde Her-2 reseptörü pozitif, akciğer kanserinde EGFR ve ALK gen mutasyonu var ve kolon kanserinde K-RAS mutasyonu yok ise bu ilaçlardan hasta için uygun olanları tercih edilerek kullanılmaktadır. Uygun olmayan hastalarda ise bu ilaçlar, tedavi başarısı üzerinde olumsuz etkiye neden olabilmektedir.

Gen haritalama testleri

Gen haritalama testleri, yüzlerce kanser genindeki değişikliklerin çok yüksek bir duyarlılık ve özgüllükle saptanabilmesine olanak tanımaktır. Herhangi bir tümörün vücudun neresinde bulunduğu ya da kanserin ne kadar ileri evrede olduğu fark etmeksizin yapılabilen bu testler, genetik değişikliklerin hedefe yönelik tedavilerle eşleştirilmesine yardımcı oluyor. Kanserli doku uygun şartlarda alınıp Amerika ve Avrupa’daki laboratuarlara gönderiliyor. Laboratuvarlarda hibrid yakalama bazlı yeni nesil dizileme teknolojisi ile sekanslanan DNA’dan açığa çıkan genomik bilgi, ikinci aşama olan analiz sürecine giriyor. Kanser genetiği ile ilişkilendirilmiş tüm değişiklikler ve bu değişiklikleri hedefleyen kişiye özel tedavi seçenekleri kapsamlı bir rapor ile hekime sunulmaktadır.

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir.

Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı (Bulaşıcı Hastalık) adı verilmektedir. On binlerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.

Bakteriyoloji: İnsanda enfeksiyon yapan bakterilerin elde edilip, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. (Tifo, kolera, boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakteriler vb.)
Viroloji: İnsanda hastalık yapan virüslerin tanı testlerinin yapılması ( HPV vb)
Mikoloji: İnsanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarların elde edilmesi, tanımlanması ve antifungallere (mantar ilaçları) duyarlılıklarının test edilmesi.
Parazitoloji: Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırması.
Seroloji: Enfeksiyon hastalıklarında antikora dayalı tanı yöntemi
Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır: Kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testi olmak üzere moleküler tanı testleri
Mikrobiyoloji laboratuvarı denilince bu testler arasında ilk akla gelen, kültür, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleridir. Bu testler, uluslarası standartlarda ve otomasyon sistemi (Micro Scan AS4) kullanılarak yapılmaktadır.

Bu sistemle bakteriler klasik yöntemlerle yapılandan daha ileri düzeyde tanımlanmakta ve bunun yanında ortaya konulamayan direnç mekanizmaları ile ilgili bilgiler de elde edilmektedir. Bu da enfeksiyonların tedavisinde çok önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle, hastane enfeksiyonlarına neden olan çoğul dirençli bakterilerle oluşan enfeksiyonlarla baş edebilmek için bu bilgiler çok önemli olmaktadır.

Nefroloji

Nefroloji, İç Hastalıkları Anabilim dalının alt grubudur. Hipertansiyon ve böbrek fonksiyon bozukluklarının teşhis ve tedavisi yapılır.
Yüksek tansiyon, bacaklarda ve göz kapaklarında şişlik, idrar yolu şikayetleri (özellikle sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme ve gece idrara çıkma, sık idrar yapma, idrar yaparken yanma, idrarın her zamankinden farklı renk ve kokuda olması durumlarında) olan hastalar Nefroloji bölümüne müracaat etmelidirler.
Nefroloji Bölümünde geniş kapsamlı kan, idrar laboratuar testleri, USG, tomografi, girişimsel radyolojik tetkikler yapılabilmektedir.

Özel Prosedürler;

 • Poliklinik hizmetleri
 • Yatan hasta takip ve tedavisi
 • Konsültasyonlar ve preoperatif değerlendirme hizmetleri
 • Acil nefroloji hizmetleri
 • Periton diyaliz takibi
 • USG eşliğinde böbrek biyopsi
 • Tünelli ve tünelsiz hemodiyaliz kateteri takılma
 • Periton diyaliz kateteri takılması

Poliklinik Hizmetleri;

 • Hipertansiyon
 • Böbrek parankim hastalıkları
 • İdrar yolu hastalıkları

Nöroloji

Nöroloji bölümümüzde; bunama, migren, multiplskleroz, epilepsi, Parkinson ve uyku bozuklukları gibi hastalıklar ile sinir sistemi ve kasların hastalıkları incelenmekte, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamaları yapılmaktadır.
Nöroloji kliniğimiz; tüm beyin ve sinir sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi amaçlı olarak poliklinik, acil servis ve yoğun bakım üniteleriyle hizmet vermektedir. Tanı ve kısa süreli tedavi hizmetleri yanı sıra multidisipliner bir anlayışla kronik nörolojik hastalıkların uzun süreli tedavi ve takibi de hastanemizce gerçekleştirilmektedir.

Nöroloji bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

 • Baş-yüz ağrısı sendromları ve migren
 • Baş dönmesi ve denge bozukluğu sendromları
 • Bilinç kaybı (bayılma) atakları ve epilepsi
 • Beyin damar hastalıkları
 • Alzheimer hastalığı ve diğer demans (bunama) sendromları
 • Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları
 • Kronik Ağrı sendromları
 • Multipl Skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar
 • Motor nöron hastalığı ve diğer dejeneratif hastalıklar
 • Kas hastalıkları
 • Periferik sinir sistemi hastalıkları
 • Dahili hastalıklara ikincil sinir sistemi tutulumları
 • Uyku Bozuklukları

Bölümümüzdeki bazı uygulamalar;

Manyetik Rezonans (MR)
Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Elektromiyografi (EMG)
Elktroansefalografi (EEG)

Nükleer Tıp

En basit tanımıyla nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımıdır.
Halen ülkemizde üniversitelerde, büyük illerin devlet ve sigorta hastaneleri ile bazı özel merkezlerde hizmet veren nükleer tıp bölümlerinde hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılmaktadır. Bu merkezlerde yapılan tanısal tetkikler tiroit, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi olup aynı zamanda tiroit hastalıkları başta olmak üzere bazı tümör ve enflamatuar hastalıkların tedavisi de yapılmaktadır.

Nükleer Tıpta Sıklıkla Kullanılan Terminolojik Kavramlar

Sintigrafi: Nükleer tıpta yapılan işleme verilen isimdir,
SPECT: Filmi alınacak organın çevresinden 180 veya 360 derecelik açı boyunca görüntüler alınır. Çekim sonucunda bilgisayar yardımıyla ham görüntüler işlemden geçirilir. Bu yöntemde çekilen organlar 3 boyutlu olarak incelenir.
PET: Burada kullanılan radyoaktivite positron yayan ışınlardır. Diğer kısımları SPECT gibidir.

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji bölümümüzde; kas ve iskelet sisteminde gelişen hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştiriyoruz. Modern tedavi yöntemlerini kullanarak hastalarımızı mümkün olan en kısa sürede sağlıklı olarak günlük yaşamlarına döndürmeyi amaçlıyoruz.

Travma

Düşme, spor yaralanması, iş kazası veya trafik kazası gibi etkenlerle, basit bir yumuşak doku ezilmesinden büyük kemiklerde parçalı kırıklara kadar değişebilen sorunlar oluşabilmektedir. Kırıkların tedavisi, uygun şartlar varsa alçı tedavisi ile veyahut deneyimli hekimlerimiz tarafından son teknolojik gelişmelere uygun tıbbi malzemeler kullanılarak cerrahi tedavi ile yapılmaktadır.

Eklem Kireçlenmesi – Artroz

İleri derecede eklem kireçlenmelerinde yani artroz gelişmiş ağrılı hastalarda kalça, diz, omuz ve dirsek eklemlerine hastaya uygun protez cerrahisiuygulanmaktadır. Amaç eklemlerin ağrısız olarak mümkün olduğunca eski fonksiyonlarına kavuşturulmasıdır. Hasta ameliyat sonrası erken dönemde ayağa kaldırılarak yürütülmekte ya da ekleme erken hareket başlanabilmektedir.

Artroskopi ve Spor yaralanmaları

Spor yaralanmaları sonucu oluşan hasarların tedavisi amacıyla kliniğimizde tüm eklemlere artroskopik yöntemle tanı ve tedavi uygulanabilmektedir.  Böylece çok küçük kesilerden ekleme kamera aracılığı ile girilerek çevre dokulara zarar vermeden, kanamasız olarak operasyon tamamlanmaktadır. Hasta bu sayede günlük yaşama ve işe erken dönebilmektedir.
Artroskopik diz ameliyatları kapsamında; menisküs yırtıklarıçapraz bağ yaralanmaları ve kıkırdak yaralanmaları tedavisi yapılabilmektedir.
Benzer şekilde omuz bölgesindeki yırtıklar, donmuş omuz ve tekrarlayan omuz çıkıklarının tedavisi omuz  artroskopisi ile yapılabilmektedir.

Omurga Hastalıkları

Belağrısı, bel kayması, bel ve boyun fıtıkları, omurganın kırıkları, tümör ve enfeksiyonları modern cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir. İleri derecede kamburluk (kifoz) ve Skolyoz hastalığı gibi omurga eğriliklerine cerrahi olarak düzeltici tedavi uygulanılmaktadır. Omurganın kemik erimesine bağlı kırıkları kapalı yöntemle, ameliyat esnasında kanama olmadan, lokal anestezi altında çimentolama yöntemi (vertebroplasti, kifoplasti) ile tedavi edilebilmektedir.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİMİZDE YAPILAN UYGULAMALAR;

Travma Cerrahisi

 • Kol ve bacak kırıkları
 • Kemik erimesine bağlı kırıklar
 • Kalça kırıkları
 • Eklem çıkıkları

Eklem Kireçlenmesi-Artroz

 • Kalça protezi
 • Diz protezi
 • Omuz protezi
 • Dirsek protezi

Artroskopi ve Spor Yaralanmaları

 • Menisküs yırtıkları
 • Ön ve arka çapraz bağ yırtıkları
 • Kıkırdak yaralanmaları
 • Tekrarlayan diz kapağı çıkıkları
 • Ayak bileği artroskopisi

Omuz ve Dirsek Hastalıkları

 • Omuz artroskopisi
 • Tekrarlayan omuz çıkıkları
 • Lif kopmaları
 • Donmuş omuz
 • Dirsek artroskopisi

Omurga Hastalıkları

 • Bel ağrısı
 • Bel kayması
 • Dar kanal
 • Omurga eğriliği (Skolyoz)
 • Kamburluk (kifoz)
 • Bel ve boyun fıtığı
 • Omurga kırıkları
 • Kemik çimentolama (Vertebroplasti, Kifoplasti)

El ve Elbilek Cerrahisi

 • El tendon, sinir ve damar yaralanmaları
 • Sinir sıkışması
 • El ve el bilek hastalıkları

Çocuk Ortopedisi ve Travmaları

 • Yürümede bozukluklar ve doğumsal şekil bozuklukları
 • Doğuştan kalça çıkığı
 • Çarpık ayak
 • Düztabanlık
 • Çarpık bacak
 • Spastik şekil bozuklukları
 • Çocuk felcine bağlı şekil bozuklukları

Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları

 • Halluks valgus
 • Ayak sinir sıkışmaları
 • Erişkin düztabanlığı
 • Ayak bileği kıkırdak hastalıkları

Patoloji

Eski Yunanca’daki “pathos” (hastalık) kelimesinden türetilen patoloji; hastalıklara yol açan nedenleri hastalıklı doku ve organları inceleyerek ortaya çıkartan bilim dalıdır.
Hastalıkların tedavi edilmesinde ilk adım doğru ve hızlı tanıdır. Bu nedenle patoloji diğer pek çok tıp dalı ile yakın iletişim halindedir.
Patoloji Bölümümüzdeki hekimlerimiz; meme, akciğer, endokrin, karaciğer, üro-genital sistem kanserleri ve genel tümör konseyleri toplantılarına aktif katılım ve katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte derinin kanser ve kanser dışı hastalıkları ile ilgili konseylerde de vakalar detaylı olarak tartışılmaktadır.
Patoloji Bölümümüz; anatomik patoloji, sitoloji, histoloji, immüno histokimya ve in-situ hibridizasyon alt birimlerinden oluşmaktadır.

Patoloji laboratuarımızda; endoskopik, laringoskopik, bronkoskopik, prostat, meme, serviks ve cilt gibi çeşitli organ kaynaklı ufak biyopsiler; kemik iliği, lenf bezi ve radikal rezeksiyon ile elde edilen dokular incelenmektedir.

Psikiyatri

Psikiyatri Kliniğimizde yatarak ve ayakta hastalarımız için aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız.

 • Anksiyete Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Panik Atak
 • Yeme Bozuklukları
 • Fobiler
 • Agorafobi
 • Davranış Bozuklukları
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Evlilik Sorunları
 • İletişim Problemleri
 • Panik Bozukluğu
 • Kaygı
 • Motivasyon Eksikliği
 • Öfke Kontrol Bozukluğu
 • Ölüm Ve Yas
 • Özgül Fobi
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Sosyal Fobi
 • Stres
 • Takıntı
 • Travma
 • Vajinismus (Vajinusmus)
 • Evlilik öncesi danışma
 • Oyun Terapisi
 • Okul Korkusu
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Kardeş kıskançlığı
 • Bağlanma Sorunları
 • Alt Islatma- Kaka Kaçırma
 • Tırnak yeme
 • Ergenlik Sorunları ve Sınav Kaygısı
 • Gebelik ve Lohusalıkta Ruhsal Sıkıntılar
 • Hastalık Kaygısı
 • 2-3 Yaş Sendromu Ebeveyn Danışmanlığı

Tedaviler

 • Bireysel psikoterapi
 • Bilişsel davranışçı terapi
 • Çift terapisi
 • Emdr terapi
 • Çocuk terapisi
 • Ergen terapisi
 • İlişki terapisi
 • Yetişkin terapisi
 • Motivasyonel terapi
 • Depresyon tedavisi
 • Kaygı bozuklukları
 • Davranış bozuklukları
 • Fobilerden kurtulmak

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü olarak standart modern cihazları içermek mutlak gerekli ama yeterli değildir. Farkı yaratan tecrübe ve her hastaya özel süreci yakından takip etmektir.
RapidArc cihazı ile volümetrik yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulanmaya başlayan radyasyon onkolojisi bölümümüzde bu yöntemle hastalarımızın tedavi süresi oldukça kısalarak hastanın tedavi cihazında kalış süresi azalmıştır. Bu sürenin kısalması hastanın masada yatış süresinin uzamasına bağlı pozisyonel değişimleri de en aza indirerek set-up doğruluğunun artmasına ve tedavinin etkinliğinin artmasına olanak vermektedir.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı; tümörü radyasyonla tedavi etmek üzere uzmanlaşmış, hastanın ne şekilde , vücudun hangi bölgesine ve hangi dozda tedavi alacağına karar veren hekimlerdir. Tedavi boyunca hasta takibi ve gerekli tedavi değişikliklerine karar verecek kişidir. Radyoterapi sırasında oluşabilecek erken ve uzun dönemde izlenebilecek geç yan etkileri Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olan hekim takip ve tedavi eder.

Radyofizik Uzmanı radyoterapi kullanılan cihazlarının kurulum ve ölçümleri ile hasta tedavi planlarının hazırlanması ve doğrulanması işlemlerini yürüten kişilerdir. Tedavide kullanılan sistemlerin belirli aralıklarla kontrollerini yaparak düzgün çalışmasının sürekliliğini temin ederler.
Dozimetristler tedavi planlarının hazırlanmasında ve kalite kontrol ölçümlerinde Radyofizik uzmanına yardım ederler.

Radyoterapi Teknikerleri ilgili yüksekokul mezunu ve tedavinin her gün hastaya uygulanmasından sorumlu personeldir. Hasta pozisyonunun sağlanması, tedavi alanı kontrolü amacıyla çekilen günlük portal görüntülerin çekilmesi ve radyoterapi cihazlarının çalıştırılmasından sorumludurlar. Tedavi sırasında kumanda odasından hastayı takip ederler.

Radyasyon Onkolojisi bölümümüzde hekimi hastamızın tedavisini planlanıyor, başlatılıyor ve düzenli olarak kontrol ediyor. Radyoterapi bir ekip işidir ve bizim ekibimiz çok yakın çalışır ve tedavi zincirinin tüm aşamalarında birlikte hareket ederler.

Radyoterapide diğer önemli bir nokta da; etkili bir sonuç ve minimal yan etki hedefine ulaşmak için tümör hareketlerinin minimize edilmesidir
Bu amaçla; meme kanserinin radyoterapisinde; solunum kontrolü altında tedavi yaparak kalbin aşırı doza maruz kalmasını engelleyerek radyoterapi uyguluyoruz.
Akciğer kanserinin radyoterapisinde 4 boyutlu görüntüleme ile tümör hareketlerini minimize edilebilme şansına sahibiz…

Ve yine özellikle prostat kanserinin radyoterapisinde; altın marker’larla (işaretleyicilerle) görüntü rehberliğinde radyoterapi yapıyoruz. Prostatın içine yerleştirilen elektromanyetik transmitter ile tedavi sırasında prostat hareketinin takibi ve aşırı hareket gözlendiğinde terapinin durdurulması milimetrik prostat kanseri tedavisinde bizlere avantaj sağlıyor. Yüksek dozu daha kısa sürede daha etkin bir şekilde uygulama şansı tanıyor.

Rektum ve prostat arasına enjekte edilen jel ile rektumun (bağırsağın ) yüksek doz bulutundan uzaklaştırılması ve bağırsağa bağlı pek çok radyoterapi yan etkilerinden hastalarımızı korumanın yolunu tecrübe ediyoruz.

Radyoloji

Radyoloji Bölümümüzde; ileri teknolojiye sahip radyolojik cihazlarımız ve uzman doktorlarımız ile hizmet vermekteyiz. Hasta ve doktorların tüm taleplerini karşılayabilecek donanıma sahip bölümümüzde, diagnostik (tanısal) ve girişimsel radyolojik işlemler yapmaktayız.
Dijital radyoloji ve arşivleme sistemimiz PACS sayesinde, yapılan tüm incelemelere hastanenin her yerinden hızla ulaşılabilmektedir. Hastanemizde kullanılan bu altyapı; röntgen, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) ve Mamografi çekimlerinin uzman radyologlarımız tarafından çok daha kısa sürede görüntülenip, değerlendirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Radyoloji bölümümüzdeki bazı uygulamalar;

 • Dijital Radyografi
 • Mamografi
 • Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi
 • Spiral Bilgisayarlı Tomografi
 • Dijital Anjiyografi
 • Manyetik Rezonans (MR)
 • Spiral Bilgisayarlı Tomogrofi

6 Saniyede BT Anjiyo

Günümüzde, ileri teknolojilerle geliştirilen görüntüleme teknikleri sayesinde, kalp ve koroner damarlarda meydana gelebilecek hastalıklar hastamizde bilgisayarlı tomografi ( BT) ile sadece birkaç saniye içerisinde değerlendirilebilmektedir.

Tıbbi Onkoloji

Onkoloji

Tümörleri inceleyen tıp dalına Onkoloji denir. Oncos (=şişlik) ve logos (=bilim) Latince kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir deyimdir.

 

Kemoterapi

Kemoterapi tümörün ilaçla tedavi edilmesi demektir. Cerrahi ve ışın tedavisiyle birlikte, tümör tedavisinin çok önemli bir parçasıdır. Kemoterapi ile tümör hücreleri öldürülür veya tümörün büyümesi durdurulmaya çalışılır. Bazen tek bazen birkaç ilaç çeşitli yollarla verilerek uygulanır.

Saç dökülmesi kemoterapinin en sık sebep olduğu yan etkilerden birisidir. Hastanemizde kullanılan “Scalp Cooling System” sayesinde kemoterapi esnasında saçların dökülmesi engellenmektedir.

 

Tıbbi Onkoloji

Kemoterapi ile ilgilenen bilim dalına “Tıbbi Onkoloji” veya “Tıbbi Onkoloji”, bu alanda çalışan doktora “Tıbbi Onkolog (Medikal Onkolog)” denir. Tıbbi onkoloji ayrı bir uzmanlık dalıdır. Tıbbi onkolog tümör tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir iç hastalıkları uzmanıdır. Tümör tedavisi bir ekip işidir ve mutlaka bu ekibin tüm üyelerinin bulunduğu merkezlerde uygulanmalıdır. Bu ekipte tümör cerrahisi ile ilgili uzman cerrah, ışın tedavisi (radyoterapi) ile ilgili radyasyon onkoloğu, kemoterapi ve hasta bakımı (destek tedavisi) ile ilgili Tıbbi Onkolog bulunmalıdır.

Hastanemiz Tıbbi Onkoloji bölümü ilimizde, bölgemizde ve hatta ülkemizde isim yapmış dalında uzman doktorlarıyla hizmet vermektedir.

Uyku Bozuklukları ve Uyku Laboratuvarı

Horlamanız varsa, sabahları yorgun uyanıyorsanız ve uykunuzu alamamış hissediyorsanız, huzursuz bacak sendromunuz varsa ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilecek uyku bozukluğunuz olabilir. 80’den fazla uyku bozukluğu belirtisi var ki bunlar sosyal yaşamı yakından etkileyebiliyor. Uyku bozuklukları, uyku laboratuvarında yapılan testlerle belirlenerek tedavi edilebiliyor.

Uyku bozukluğu ne demektir?

Sağlıklı bir yaşamın en önemli etkenlerinden biri olan uyku, gündüz yıpranan vücudun gece boyunca yeniden yapılanmasını sağlamaktadır. Hayatın üçte birinin uyku da geçtiği göz önüne alınırsa kaliteli ve sağlıklı bir uykunun önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. 80’den fazla uyku bozukluğu bulunmaktadır.

 • Horlama ve uyku apnesi
 • Uyum bozukluğuna bağlı uykusuzluk
 • Kronik uykusuzluk
 • Öğrenilmiş uykusuzluk
 • Huzursuz bacak sendromu
 • Gündüz aşırı uyku hali
 • Uyurgezerlik en sık rastlanan uyku bozuklukları arasındadır.

Vücudun biyolojik saati ile ilgili sorunlar kişilerin günün yanlış zamanında uykulu olmasına neden olabilmektedir. Uyku bozukluklarının çoğu yaşam kalitesinin ve sağlığın bozulmasına neden olurken, trafik ya da mesleki kazalara da yol açabilmektedir.

Uyku apnesi

Uykuda soluk duraklaması olarak bilinen apne, hava akımının en az 20 saniye süreyle normal değerinin %20’sine ve daha altına düşmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Hayati sorunlara neden olan uyku apnesi sorunu kişinin kendisini belirlemesi zordur. Gece uykusu süresince ani solunum duraklamaları, çok gürültülü horlamalar, iç çekmeler yetersiz uyku nedeniyle yaşanan zihinsel yeteneklerde bozulmalar ve gün içinde uykululuk hali en önemli belirtiler arasındadır. Uyku sırasında solunumun tamamen kesilmesi veya önemli ölçüde azalması nedeni ile uyku bölünmesine ve kandaki oksijen oranında düşmesine neden olur. Soluk alamama, uyanma ile sonlanır ve uyandıktan sonra solunum tekrar başlar.
Aşırı kiloluluk, boğazda darlık yaratan nedenler, akşam saatinde alkol alımı, bazı ilaçlar uykuda solunum durmasını ağırlaştırır. Bilinçsiz ilaç kullanımı uyku apnesini daha da ağırlaştırabilir.

Huzursuz bacak sendromu

Willis-Ekbom olarak da adlandırılan huzursuz bacak sendromu çok sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Hastaların çoğu yaşadıkları hisse tarif etmekte güçlük çekse de istirahat sırasında ve genellikle uyku da ortaya çıkan bacaklarda uyuşma, yanma, iğnelenme, karıncalanma, ağrı, şiddetli hareket ettirme isteği gibi yakınmalarla kendini gösterir. Belirtiler bacakta olmasına rağmen aslında nörolojik bir hastalıktır. Huzursuz bacak sendromu olan hastaların çoğunda ‘Uykuda Periyodik Bacak Hareketleri Bozukluğu’ adlı hastalık da bulunur. Bulguların sıklıkla akşam ve gece saatlerinde ortaya çıkması, bu hastalarda ciddi uyku bozukluklarına neden olmaktadır.

Uyku bozukluklarının belirtileri nelerdir?

Uykuda yan odadan duyulabilecek kadar şiddetli horlama, sabah yorgun uyanma, halsizlik ve geçmeyen uyku ve horlama esnasında solunum durması uyku bozukluklarının en sık belirtileri arasındadır.

 • Haftada 2 veya daha fazla uykuya dalmakta güçlük çekenler.
 • Yatma saatine yakın veya yatakta bacaklarda huzursuzluk hissedenler ile uyurken bacaklarını hareket ettirmek zorunda kalanlar.
 • Uyumaya rağmen sürekli yorgun ve uykulu olanlar
 • Gece terlemesi ve gece sık idrara çıkanlar
 • Sabah yorgun ve baş ağrısı ile uyananlar ile gün içinde uyuyakalanlar uyku bozuklukları bakımından kontrol edilmelidir.

Uyku laboratuvarı nedir?

Uyku laboratuvarı, uyku bozukluğu yaşayan hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara kaydedildiği yerdir. Hasta hastanede özel bir odada kalır ve gece uykusundayken, “polisomnografi” denilen uyku testine tabi tutularak, uykusu kayıt altına alınır. Uyku laboratuvarında hastanın konforunun sağlanması gerekir. Hastanın bütün gece kalacağı odanın sessiz ve yeterli büyüklükte olması gerekir. Tuvalet ve banyo odanın içinde bulunmalıdır. Hastanın uyku düzenini ve yapılan tetkikleri inceleyen teknisyenlerin bulunduğu teknik gözlem odası ile hasta uyku odası arasında hastanın ihtiyacı olduğunda yardımcı olunabilmesi için yakın yerleşimli planlanır.

Uyku testi (Polisomnografi)

Polisomnografi yani uyku testi hastanın, uyku sırasında yaşadığı normal ve anormal durumların kayıt altına alınmasıdır. Test sırasında hastanın;

 • Ağız ve burundan hava akışı
 • Soluk alıp verirken göğüs ve karın hareketleri
 • Uykuda solunum durması ve oranı
 • Kan basıncı
 • EKG aktivitesi
 • Çene kas gerilimi elektrosu
 • Kan oksijen seviyesi
 • Beyin dalga hareketli
 • Göz hareketleri
 • Kas ve bacaklarda hareket değişikliği
 • Vücut pozisyonu kayıt edilmektedir.

Uyku testi sırasında elde edilen kayıtlar daha sonra incelenerek öncelikle hastanın uyku yapısı değerlendirilir. Elde edilen sonuçlarla hastanın yaşadığı uyku bozukluğu teşhis edilerek tedavisi şekillendirilir.

Uyku testi öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hastaların uyku testinde yalnız olacaklarını ve yakınlarının eşlik etmeyeceğini bilmesi gerekir. Uyku testinden önce sakinleştirici türde ilaç kullanan hastalar bu ilaçlarını en az 1 hafta öncesinden kesmelidir. Uyku laboratuvarına gelecekleri gün duş almaları, göğüs ve bacak kıllarını temizlemeleri gereklidir. Uyku testinin yapılacağı gün, alkol, sigara, çay, kahve ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır.

Üroloji

Hastanemiz özel birimlerinden birisi olan üroloji kliniği, gerekli tüm tıbbi ve teknik alt yapı donanımına sahip, dalında deneyimli sağlık personeli kadrosu ile yetişkin ve çocuk hastalara yüksek kalitede ürolojik muayene, tetkik ve tedavi hizmeti vermektedir.
Bölümümüzde verilen hizmetler; Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavisi, Mesane Hastalıkları Tanı ve Tedavisi, Erkek Kısırlığı Tanı ve Tedavisi, Testis Hastalıkları Tanı ve Tedavisi, Ereksiyon Bozukluklarının Tanı Ve Tedavisi, Çocuk Ürolojisi Tanı ve Tedavisi, Sünnet ve Sünnet Derisi Hastalıkları.

Üroloji Kliniğimizde;

 • Prostat büyümesi
 • Böbrek, üreter, mesane taşları
 • Kadın, erkek ve çocuklarda idrar kaçırma
 • Böbrek, testis, prostat ve mesane kanserleri
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Erkek cinsel fonksiyon bozukluğu (sertleşme ve erken boşalma problemleri)
 • Penis hastalıkları (penis eğriliği ve Peyronie hastalığı)
 • Erkekte kısırlık tedavisi
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

gibi konularda hizmet verilmektedir.
Ayrıca çocukların sünnet ve sünnet derisi hastalıkları, hipospadias, inmemiş testis ve üretero-pelvik darlık (böbrek çıkımında darlık) ve veziko-üreteral reflü (idrarın mesaneden böbreğe kaçışı) hastalıklarıyla da ilgilenilmektedir.

Hastanemizde yapılan başlıca ameliyat ve uygulamalarımız:

Prostat Ameliyatları

 • Prostat Tedavisi
 • Açık Prostatektomi

Taş Ameliyatları

 • Böbrek Taşı Ameliyatları (Açık ve Endoskopik)
 • Üreter Taşı Ameliyatları (Açık ve Endoskopik)
 • Mesane Taşı Ameliyatları (Açık ve Endoskopik)

İntertilite (Kısırlık – Çocuk Sahibi Olamama) ile İlgili Girişimler

 • Varikosel Ameliyatı (Mikrocerrahi Yöntemi İle)
 • Üreme Organlarının ve Kanal Tıkanıklarının Ameliyatları

Kanser Ameliyatları

 • Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi
 • Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi
 • Mesane Kanserinde TUR (Endoskopik yöntemle Mesane Tümör Ameliyatı)
 • Böbrek Tümörlerinde Açık ve Kapalı Cerrahi Girişimler
 • Testis Tümörlerinde Cerrahi Girişimler

Pediatrik Üroloji Ameliyatları

 • Sünnet
 • Hipospadias (İdrar deliğinin penisin alt tarafında olması)
 • İnmemiş Testis Ameliyatları
 • VUR (İdrar reflüsü) Ameliyatları
 • Taş Hastalıkları
 • U-P darlık (İdrar kanalının böbrekten çıkış yerinde darlık)

Böbrek Ameliyatları

 • Böbrek Kisti Ameliyatları (Endoskopik Yöntemlerle)
 • Böbrek Alınmasını Gerektiren Nefrektomi Ameliyatları (Endoskopik Yöntemlerle)

Prostat Check-Up

Prostat kanseri çok sinsi ve şikayet oluşturmadan ilerleyebilen bir kanser türüdür. Bu yüzden, ailesinde prostat kanseri bulunan erkekler 40 yaşından itibaren, bulunmayanlar ise 50 yaşından itibaren prostat check up`ı yaptırmalıdır. Prostat check-up şu incelemeleri içerir:

 • Üroloji uzmanı tarafından prostat muayenesi
 • PSA (Prostat Spesifik Antijen) kan testi
 • Üriner Sistem Ultrasonografisi
 • Uroflowmetri ile idrar akımı incelemesi

Yenidoğan Yoğun Bakım

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 24’üncü gebelik haftasından itibaren erken doğum, çoğul gebelik, şeker hastalığı annelerin bebeği, iri bebek, anne karnında mekonyum yutmuş bebek, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. Küçük hastalarına gerekli olan tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, hastanenin yanı sıra Türkiye’de ve komşu ülkelerde yoğun bakım ihtiyacı duyan tüm yeni doğan bebeklere sağlık hizmeti sağlamaktadır.

Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile işbirliği içinde hizmet verilmektedir.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde; solunum desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), invaziv kan basıncı monitörizasyonu (el değmeden göbek damarından tansiyon ölçümü), hasta başı EEG (beyin elektrosu), hasta başı EKO (Kalp ultrasonu), hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason), retinopati muayenesi (erken doğan bebeklerin göz muayeneleri) de yapılmaktadır.

Ünite; Çocuk Cerrahisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Gastroenterolojisi, Çocuk Metabolizma ve Endokrinolojisi’nden 24 saat destek almaktadır.