Saç Ekimi

Günümüzde her 3 erkekten birinde ve kadınlarda da sıklıkla karşımıza çıkan saç dökülmeleri kişiler için büyük bir problem haline gelmiştir. Saç dökülmeleri pek çok sebepten kaynaklanabileceği gibi kişilerde doğuştan da saç kaybı eğilimi olabilir. Genel olarak saç dökülmelerini gidermek amacıyla geliştirilmiş pek çok yöntem bulunmaktadır. Ancak bu yöntemlerden en etkin çözümü saç ekimi sağlamaktadır. Saç ekimi başarılı bir şekilde uygulandığında kalıcı bir çözüm olarak karşımıza çıkar.

Saç Dökülmeleri ve Saç Ekimi

Saç telleri greft adı verdiğimiz saç köklerinden çıkmaktadır. 1 adet greftten 1 ila 4 adet saç teli çıkar. Saç kökleri çevrelerinde bulunan kılcal damarlardan beslenirler. Yeterince beslenen saç köklerinden çıkan saç telleri sağlıklı ve güçlü bir görünüme sahiptir. Beslenemediklerinde ise zayıflayarak dökülürler.

Normal saç döngüsünde saçlar belli bir zamana yayılan uzama evresi geçirirler. Uzunca bir zaman sonra ise kendiliğinde zayıflar ve dökülürler. Daha sonra aynı kökten yeni bir saç çıkar ve bu döngü bu şekilde devam eder. Gün içerisinde kaybettiğimiz saçlarımız döngüsünü tamamlayan ve yerine yenileri gelecek olan saç tellerimizdir. Günde 100 adet saç teli kaybı normal olarak kabul edilir. Ancak bu adetten fazla, dikkat çekecek seviyeye ulaşmış ve belli bölgelerde açılmalara sebebiyet veren dökülmeler, bir problemin sinyallerini vermektedir.

Saç dökülmeleri stres, üzüntü, kalıtsal (ırsi-erkek tipi saç dökülmesi) nedenler, hamilelik ve doğum, yanlış ya da yetersiz beslenme gibi pek çok sebebe bağlı olabilir. Aynı zamanda kişi saçkıran gibi saç kaybına sebep olan bir hastalığa da yakalanmış olabilir. Bu durumlarda uzman bir hekime danışmadan uygulanan tedavi yöntemleri hem zamanınızı hem de paranızı boşa harcamanıza sebebiyet verebilir. Çünkü her tip saç dökülmesi için uygulanabilecek yöntemler farklıdır. Saç dökülmelerinin gidermenin en etkin ve kalıcı yöntemi ise saç ekimi uygulamasıdır.

Saç Ekimi Nasıl Uygulanır?

Saç ekimi belli evrelerden oluşan ve mutlaka uzman doktor ve ekibi tarafından, steril ameliyathanelerde gerçekleştirilmesi gereken bir tıbbi operasyondur. Bu işlem öncesinde doktor hastaya saç analizi yapar ve hastanın doğal saç görünümüne ulaşması için gerekli greft (saç kökü) hesaplamasını yapar. Daha sonra hastayla yapacağı ayrıntılı görüşmede belli sorular sorarak hastanın operasyona uygun olup olmadığına karar verir. Bu aşamada doktor hastadan bazı testler de isteyebilir.
Hastanın operasyona uygunluğunu ve ihtiyaç duyulan greft adedini onaylayan doktor donör alanı belirlemek için hastada bazı analizler daha yapar. Donör bölge nakledilecek greftlerin alınacağı bölgelerdir. Genelde hastanın ense bölgesi donör olarak kullanılır. Erkeklerde göğüs bölgesi, sakal bölgesi ve bacaklar da donör bölge olarak değerlendirilebilmektedir.

Operasyonun başında hastaya lokal anestezi uygulanarak acı çekmesi engellenir. Donör bölgede rahat çalışma ortamı yaratmak için tıraşlama yapılır ve greftler özenle tek tek çıkarılır. Greft alımında sıklığın büyük önemi vardır. Birbirine çok yakın greftleri almak donör bölgede açılmalara sebep olabilir. Bu yüzden uzman doktorun bu aşamada uygun sıklığı titizlikle ayarlaması gerekmektedir.

Alınan greftler özel bir düzleme 100’lük sıralar şeklinde dizilir. Dizme işlemi yapılırken aynı zamanda ayıklama işlemi de yapılır ve sağlıklı saç kökleri seçilir. Greft alım işlemi tamamlandığında hastanın yüz ifadesine ve doğal görünümüne göre ön saç çizgisi belirlenir. Bu aşamada hastanın onayına da başvurulur. Daha sonra ekim yapılacak bölgede greftlerin ekileceği kanalcıklar açılır. Bu kanalcıklarında sıklığı ekim işleminin başarı oranı açısından son derece önemlidir. Açılan kanalcıklara dizilmiş greftler nakledilir ve işlem sona erdiğinde donör bölge ve ekim bölgesi steril sargı bezleriyle kapatılır. Hasta aynı gün taburcu edilir.

Saç Ekimi Sonrası Evrede Neler Yaşanır?

Saç ekiminin ertesi gününde hasta merkeze davet edilir. Sargıları açılır ve pansuman yapılıp operasyonlu bölge tekrar kapatılır. 3. Gün hasta tekrar saç ekim merkezine gelir, sargıları tekrar açılır ve pansumanı yapılır. Sonrasında operasyonlu bölge tekrar kapatılmaz, açık kalır.

Hastanın merkeze son gittiği gün (3.gün) hasta uzman hekim ile ameliyat sonrası dönemle ilgili bir görüşme yapar. Bu görüşmede hastaya bundan sonraki günlerde yeni saç köklerine nasıl bakım yapacağı, nasıl yıkayacağı anlatılır. Aynı zamanda saç ekimi sonrasında nelerden uzak durması gerektiği ve operasyonun başarılı sonuç verebilmesi için ne gibi şartları yerine getirmesi gerektiğini anlatır.

Saç ekimi sonrasında 10 gün içerisinde yeni ekilen greftlerden saç çıkışları görülür ancak 1 aya kadar ekim yapılan bölgedeki saçların tamamı dökülür. Bu beklenen bir durumdur. Bu dökülmeden sonra uzayacak saçlarda dökülme olmaz. Ekilen saç köklerinin tamamından saç çıkışı toplamda 6 ay kadar zaman alabilir. Çünkü greftlerin tutunma, iyileşme ve büyüme süreleri birbirinden farklı olabilir. 6 ay ile 1 yıl arasında hasta artık yeni saçlarına tamamıyla kavuşmuş olur. Ekilen saçların yeniden dökülmesi ise söz konusu değildir.

Operasyon Zamanı      : 3 Gün
Operasyon Süresi        : 6-10 Saat
Anestezi                       : Sedasyon Yöntemi, Lokal
Sonuç Alma                 : 1 Yıl

Kullanılan Teknik         : Robot, Perkutan, FUE, FUT

Kimler Yaptırabilir       : 18 Yaşın Üstündeki Herkes
Operasyon Riskleri      : Herhangi bir riski yoktur.
Tam İyileşme Süresi    : 7-10 gün arası

Fue Tekniği ile Saç Ekimi

Saç Ekiminde Son Teknoloji Fue Yöntemi ile Saç Ekimi

FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yönteminde saç kökleri lokal anestezi altında özel uçlu mikro motorlar ile tek tek alınarak saçsız alanlara, doğal saç çıkış açısı ve yönü dikkate alınarak yerleştirilir.

Günümüzde, saç ekimi operasyonlarının çoğunluğunu FUE yöntemi ile yapılmaktadır. Cerrahi bir girişim olmadığı için hastalar daha rahat karar vermekte ve bu tekniği tercih etmektedirler

FUE yönteminde saçlar tek tek alınıp saçsız bölgelere nakledilir. Folikül çıkartma işleminden önce donör alandaki saçlar kesilerek 1 mm olacak kadar kısaltılır. Lokal anestezik ilaç ile saç kökü alınacak ve ekim yapılacak olan bölge uyuşturulur. Mikro Motor ucu, saç kılını ortalayacak şekilde yaklaştırılır kılın çıkış açısına uygun olacak şekilde deriye batırılıp çekilir. Kıl, folikül ve onu çevreleyen mikroskobik doku ile birlikte, silindirik bir tarzda kesilmiş olur. Bir mikro penset ile nazikçe çekilir ve foliküler ünite gevsek tabandan ayrılarak gelir. Operasyondaki greftlerin zarar görmesini minimalize eden bu otomatik sistem sayesinde operasyon süreleri kısalmış, zaman biriminde alınan greft sayısı da artmıştır. Foliküler üniteler bu şekilde toplandıktan sonra saçsız alanda açılan çok daha küçük deliklere yerleştirilirler. Her bir foliküler ünite ortalama 2 ile 3 folikül barındırır.

Ücretlendirme konusunda hastalarımıza gerçek graft sayılarını yapılan ön muayenelerde tam sayı olarak bildirmek süretiyle surpriz bütçelerle karşılaşmalarını önlüyor , gerçekte ihtiyaçları olan graftlerle doğal saçlarına kavuşturuyoruz Hastalarımızın gerekli görmeleri halinde Daha once saç ekimi yapılmış hastalarımızın ropörtajlarını seyrettirme veya birebir görüşme olanağı sağlayarak kafanızda kalabilecek sorulara yanıt bulmanızı sağlıyoruz.

Fue yönteminin özellikleri şunlardır;

 • Greftlerin alındığı bölgede doku alınmadan yalnızca ilgili kök hücresi üzerinde bire bir çalışılmaktadır.
 • Saç alınan bölgede kesi ve dikiş işlemi olmaz. Köklerin alındığı bölgede 06,07 mm den küçük çaplı sıyrıklar oluşur bu sıyrıklar bir kaç günde kapanır ve iz bırakmadan iyileşir.
 • Bu teknikle ense bölgesinden alınan greftler saç transferinde kullanıldığı gibi kaş, bıyık, sakal transferinde de kullanılmaktadır.
 • Bir seansta ortalama donör alanın durumuna ve ekilecek kök sayısına bağlı olarak 4.000 ile 6.000 kadar greft alınabilir.
 • Her greftte 1 ile 3 arasında saç teli bulunmaktadır. 1 greft saç, ortalama 2 – 2,5 saç teli kabul edilir.
 • Elde edilen kök sayısına ve açıklığa bağlı olarak santimetrekare başına 50 – 60 saç kökü ekmek mümkündür.
 • Ayrıca operasyon sonrası günlerde az ağrı olması ve iyileşme süresinin kısa olması da bu yöntemin tercih nedenlerindendir.

Ekilen saçlar birinci ayın sonunda genelde dökülürler, saç ekiminden 2 – 3 ay sonra çıkmaya ve uzamaya başlar.

 1. ayda saçlar göz dolduracak kadar gelişir. Fakat en güzel halini ekilen saçların adaptasyon sürecini tamamladıktan sonra 1 – 1,5 yıl içerisinde alır. Ekilen saçlar dökülmemeye kodlanmış olan bölgeden alındığı için dökülmezler. Saçlar kişinin kendisine ait olduğundan aynı renk ve karakterde çıkar.
  Saç ekiminde var olan saç miktarı ve alınma şekli önemli olduğu kadar ekilen saçların yönü, ön saç çizgisinin doğallığı en az ekilen saç miktarı kadar önemlidir.

Profesyonel bir ekip tarafından yapıldığında saç ekimi çok iyi sonuçlar verir.

 • Ömür boyu uzayan saçlar insanın görünümünü değiştirdiği gibi psikolojisine de çok olumlu etkilemektedir.
 • Saç Ekimi yetenek, görsellik ve tecrübe gerektirdiğinden özellikli bir bilimsel sanattır.

Sağlıklı bir şekilde uzayan, doğal saçlara kavuşan insanların kendine olan güveni de artmaktadır.

Fut Tekniği ile Saç Ekimi

Follicular Unit Transplantation, bilinen adıyla FUT saç ekim tekniği en popüler saç ekim tekniklerinden biridir. FUT saç ekimi; ense ya da kulaklar arakasında kalan genetik olarak dökülmeyecek kısımlarda bulunan saçlı deri şeritlerinin hastaya anestezi uygulanması sonucu alınması, sonrasında bu şeritlerin greft adı verilen saçlı birimlere ayrılması ve saçsız bölgeye açılan oluklara yerleştirilme işlemidir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere FUT (Follicular Unit Transplantation) cerrahi bir operasyondur ve saç derisine kesiler atılarak uygulanmaktadır. Saç kökleri çoklu bir şekilde alınıp ekildiği için kısa zamanda oldukça hızlı ilerleyen FUT seansları saç ektiren kişilerin bu yöntemi tercih etme oranını arttırmaktadır.

Fut yönteminin özellikleri şunlardır:

 • En belirgin avantajı tek bir seansta ekilecek saç köklerinin sayıca fazla olmasıdır. Greftlerin ekimi hızlı bir şekilde yapılır ve her bir greftin birden fazla saç kökü içerdiği düşünülürse özellikle saç dökülme problemi çok olan kişilerde bu yöntemle hızla sonuç alınabilir.
 • FUT tekniğinin diğer bir avantajı da saçlı deri şeritlerinin alındıktan sonra greftlere ayrılma esnasında saç köklerine zarar verilme olasılığının oldukça düşük olmasıdır. Böylelikle ekilen saç kökleri yüksek verim getirmektedir.
 • FUT yöntemi uzun zamandır kullanılmaktadır ve sonuçlarının gözlemlenmesi için yeterince zaman geçmiştir. Bu yöntemin yaygınlığının bir sonucu olarak da maliyetlerinin diğer saç ekim yöntemlerine göre düşük olması FUT saç ekiminin avantajları arasında gösterilir.
 • FUT tekniğinin diğer bir avantajı da operasyon önce saçların kısaltılmamasıdır. Diğer saç ekim tekniğinde saçların kısaltılması gerekirken FUT tekniğinde saçların kısaltılma zorunluluğunun olması operasyon sonucu oluşabilecek izlerin saklanması için önem arz etmektedir.

Profesyonel bir ekip tarafından yapıldığında saç ekimi çok iyi sonuçlar verir.

 • Ömür boyu uzayan saçlar insanın görünümünü değiştirdiği gibi psikolojisine de çok olumlu etkilemektedir.
 • Saç Ekimi yetenek, görsellik ve tecrübe gerektirdiğinden özellikli bir bilimsel sanattır.

Sağlıklı bir şekilde uzayan, doğal saçlara kavuşan insanların kendine olan güveni de artmaktadır.

Sakal ve Bıyık Ekimi

Erkekler için sağlıklı saçlar iyi görünüm için ne kadar önemliyse, saç ve bıyık da öz güven ve dış görünüm açısından büyük önem taşıyabilmektedir. Bazı durumlarda erkekler istedikleri yoğunlukta sakal ve bıyığa sahip olamayabilir.

Sakal ve Bıyık Neden Dökülür?

Sakalın yoğunluğu, dokusu ve kıl kalitesi tamamen genlerin kontrolü altında bulunur. Ergenlik çağına girdikten sonra üç yıl süresince sakal kılları kalınlaşarak terminal formlarını alırlar. Erkeklik hormonu seviyelerinde önemli bir değişiklik gerçekleşmediğinde sakal kılları bu karakteristik özelliklerini korur.

Saçsız bölgelerde yeni saç çıkarmanın kozmetik ya da ilaç yoluyla bir tedavisi henüz yoktur. Bu durum sakal ve bıyık içinde geçerlidir. Bunun için çözüm sakal ekimi ve bıyık ekimidir.

Sakal ve bıyık kaybı otoimmün hastalıklar kadar cilt hastalıklarına bağlı da oluşabilir. Bunların dışında en ağır tabloyu hormonal dengesizlikler oluşturabilir. Erkeklerde erkeklik hormonu testosteron eşik seviyenin altına düştüğünde kontrol edilmelidir.

Sakal ve Bıyık Ekimi Nasıl Yapılır?

 • Saç kılı olan herkese sakal ve bıyık ekimi yapılabilir. İki kulak arasındaki ensenin hemen üstündeki ince telli bölge veya kulak üstlerinden saç kökleri alınarak operasyon gerçekleştirilir.
 • Saç ekiminde olduğu gibi sakal ve bıyık ekiminde de saç tıraşını kabul edenlere FUE, saçını sıfır tıraş etmek istemeyenlere ise FUT yöntemiyle ekim uygulanır.
 • Ekim günü kırmızı kabuklar halinde iyileşen cilt bir hafta sonra hiçbir iz kalmadan eski görüntüsüne kavuşur. Yüz kılı ekiminden sonra aynı saçta olduğu gibi, hiçbir ciddi ağrı ya da acı oluşmaması beklenir.
 • Girişimden yaklaşık sekiz ile on hafta sonra sonuç kendini göstermeye başlar.
 • Sakal ve bıyık bölgesine ekilen saç teli ile daha önceden var olan sakal ve saç kılını çıplak gözle bir birinden ayırmak mümkün olmaz.

Kaş Ekimi

Kaş ekimi özellikle kadınların çok tercih ettiği tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Kadınların düzenli ve sürekli kaşlarını aldıkları için kaşlarında küsme denilen bir hadise gerçekleşir. Kaşlar, gençlik yıllarındaki kalınlığı ve hacmi kaybeder. Kaş ekimi ile kaşların eski hacmine ve kalınlığına ulaşmak mümkündür. Kaşlar, geçirilen travmalar, yanıklar ve kazalar nedeniyle de kaybedilebilirler. Bu hasta gruplarında da kaş ekimi başarılı ile uygulanır.

Kaş ekimi nasıl gerçekleştirilir?

Kaş ekimi operasyonu FUE saç ekimi mantığı ile gerçekleştirilir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilen işlem 3-4 saat kadar sürer. Kaş ekiminde ense bölgesinden alınan kökler kullanılır. Bu köklerin nakil edilecek bölgeye belirli bir açı ve belli bir yönde yerleştirilmesi gerekir. Saç kökleri ciltten 45 derece açı ile çıkar. Kaşlar ise çok farklıdır. Ciltten yaklaşık 10-15 derecelik bir açı ile çıkarlar. Kaşın iç bölgesinde yukarıya doğru, ortaya geldikçe yere paralel ve kaşın dış kısmında ise hafifçe aşağıya yönelmiş bir şekle sahiptirler. Bu nedenle ekim sırasında kanal açarken çok dikkatli olunmalıdır. Aksi halde, kaş yanlış ekildiğinde farklı şekilde çıkabilir, ters yönde ya da aşağıya doğru çıkabilir. Bu nedenle kaş ekimi kesinlikle uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir.

Tedavi sonrası dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Ekim bölgesinde bir hafta boyunca çok ufak, iğne başı boyutunda kabuklanmalar görmek olasıdır. Ancak bu kabuklar hızla döküldüğünden hastanın günlük hayatına ve işe dönmesine engel değildir. Kaş ekimi yapılan kişinin iki hafta süreyle denize, havuza girmemesi, yoğun güneş ışığına maruz kalmaması, solaryum yaptırmaması, yoğun spordan kaçınması önerilir.

Kaş ekimi şekil vermeye yardımcı olur mu?

Bu yöntem ile kaşa istenen şekli vermek mümkündür. Ucu sivri olan kaşı küt hale getirmek, baş kısmını kalın yapmak, kavisli kaşa düz şekil vermek kaş ekimi sırasında yapılabilir.

Kaş ekimi sonrasında kaşlar ne zaman çıkar?

Ekim sonrası 3 ay sonra çıkmaya başlar. Yaklaşık 7-8 aylık bir süreç sonunda kaşlar son şeklini alır. Şunu da unutmamak gerekir ki kaşlar ekildikten sonra tıpkı saçlar gibi 15 gün sonra dökülmeye başlar. 3 ay kadar dökülme süreci devam eder. 3. aydan sonra kaşların dökülmesi söz konusu değildir.

Kaş ekimi sırasında kök ensedeki saçlardan alındığı için saç gibi hızlı uzarlar. Bu nedenle uçlarının 15 günlük aralar ile kesilerek düzeltilmesinde fayda vardır. Bir sene sonunda kaşlar nakil edildikleri yerin özelliklerine uyum sağlarlar ve uzama hızları yavaşlar. Keserek düzeltme ihtiyacı azalır. 1 yıldan sonra kaşlar nakil edildikleri yerin özelliklerini kazanmaya başlayacaklarından uzama hızları yavaşlayacak ve bu kesilerek düzeltme ihtiyacı giderek azalacaktır.

PRP Tedavisi Hizmeti

PRP (Platelet Rich Plazma), saç tedavisi, saçlı deri dokusunun ve içindeki saç köklerinin onarılması amacıyla yapılan periyodik bir işlemdir.

Hem kolay uygulanabilmesi hem de etkili sonuçlar vermesi sebebiyle bu yöntem saç kaybında en iyi saç ekimi tedavilerinden biridir. PRP saç tedavisinde, öncelikli faydası saç kaybını azaltarak durdurmaktır. Bu da sağlıklı saç döngüsü kazandırır.

PRP, işlemde kişinin kendi kanı kullanıldığı için hiçbir alerji ve kanla bulaşan hastalık riski taşımaz. İyileşme süreci, içerik dolayısıyla çok kısadır. Uygulama bölgesinde doku gelişimi başlar, hasar görmüş zayıf saç folikülleri onarılır ve yeni, güçlü saç kılı büyümeye başlar.

PRP, hem kadınlar hem de erkekler için sonucu çok memnun edici bir uygulamadır. Yöntem, saç ekimi operasyonlarından sonra da yerleştirilen greftlerden maksimum sonuçlar almak için özellikle önerilen destekleyici bir yöntemdir.