Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta ve Yakınlarının Hakları

 • Saygın hizmet almak
 • Hastanede yattığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili tüm bilgilerin gizli     kalmasını istemek
 • Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini öğrenmek
 • Durumunuz hakkında bilgi için talepte bulunmak ve anlayabileceğiniz bir şekilde bu bilgilere ulaşmak,
 • Tedavinizle ilgili kararlara katılmak
 • İstediğinizde tedaviyi reddetme ve / veya durdurma hakkını kullanmak
 • Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşabilmek
 • Ağrınız olursa giderilmesiyle ilgili tedavi girişimlerinde söz sahibi olmak
 • Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek
 • Klinik inceleme, araştırma ve denek olabileceğiniz herhangi bir klinik araştırmaya katılmak veya reddetmek
 • Faturanızı gözden geçirmek ve ilgili sorularınız için açıklama istemek
 • Hasta olarak yaşamış olduğunuz deneyimle ilgili veya klinik / hastane yönetimi ve sağlık personeliyle ilgili     duygu düşüncelerinizi çekinmeden bizimle paylaşmak veya şikayetlerinizi bildirmek
 • Hasta Hakları Birimi’ne başvurarak varsa şikayetiniz veya sorularınıza cevap almak
 • Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almak

Hasta ve Yakınlarının Sorumlulukları 

 • Yeni ve eski sağlık bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde hekiminizle paylaşmak ve tedaviye katılmayı istemek,
 • Tedavinizi yapan kişilerin önerilerine uymak, farklı görüşleriniz varsa tedavi planı hakkında fikrinizi hekiminizle paylaşmak,
 • Sağlığınızla veya planlanmış tedavinizle ilgili tam olarak anlamadığınız, açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak,
 • Tedavinizi yapan kişilere sağlığınız ve/veya durumunuzla ilgili değişiklikleri bildirmek,
 • Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,
 • Tedavi ve tedavi düzenini etkileyecek tüm klinik kurallara uymak,
 • Sağlık güvenceniz tarafından karşılanmayan ek ödemelerinizi veya ücretli hasta iseniz, tüm ödemelerinizi zamanında yapmak,
 • Çevrenizdekilere, diğer hastalara ve personele saygı göstermek,
 • Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller dışında (traş makinesi v.b.) yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak, elektrikli alet kullanmamak,
 • Hastanenin ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına uymak. (örneğin, fiziksel veya sözlü saldırıda bulunma; sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeleri kullanma; silah olabilecek herhangi bir şeyi taşıma yasakları)