Gizlilik Politikası

Kişisel Verileri Koruma Uyum Projesi Kamera Metni

By 12 Ocak 2022 No Comments

ÖZEL MERSİN ORTADOĞU HASTANESİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UYUM PROJESİ KAPSAMINDA GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi (“Hastane”) tarafından yerleşkelerimizin genel iç ve dış alanlarında, bina giriş ve çıkışlarında ve gerekli görülen tüm lokasyonlarda alınan kapalı devre kamera kayıt sistemleri, sadece siz hastalarımızın ve Hastane personellerinin güvenlikleri açısından amaca uygun olarak kayıt altına alınmakta, kişisel verileri koruma kapsamında getirilen teknik tedbirler ile sürekli denetim ve koruma altına alınmaktadır. 

İşbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin korunması konusunda daha detaylı bilgi almak için ……………….. linkinde yer alan Hastane Kişisel Veri Politikasını incelemenizi rica ederiz.

 

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan hükümler ile beraber 12.maddede yer alan “Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.” hükmü ile kamera kayıtları yapılmaktadır. Bu kapsamda gerek Kişisel Verileri Koruma Kanunu gerekse de güvenlik tedbirlerini sağlamak için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili diğer tüm sair mevzuatlar uyarınca kamera kaydı sağlanmaktadır.

 

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarım ve Paylaşımı

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ancak mevzuatta yer alan şartların varlığı halinde sınırlı olarak, amaçlara uygun olarak diğer bir deyişle siz hastalarımızın hizmet faaliyetlerinden yararlanması ve hastanemizin hizmet faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli olduğu takdirde paylaşım içerisinde alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası kanun yükümlülüklerinden doğan Hastane yetkileri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber sadece amaca uygun ve ölçülü şekilde veri paylaşımları gerçekleştirilmektedir.

 

 

 • Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Tarafımızca Alınan Tedbirler

 

CCTV diğer bir deyişle kamera kayıtlarınız kanunun ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak hastanemizce kayıt altına alınmış olup, idari ve teknik olarak koruma altına alınmış olup, sistematik olarak tarafımızca denetim altında tutulmaktadır. Öncelikle 6698 sayılı mevzuatın 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ve bununla beraber tüm sair mevzuatlar kapsamında teknik araçlar vasıtasıyla kamera kayıtlarınız kayıt altında tutulmakta olup gerekli tüm tedbirler alınarak veri kayıt sistemine işlenmektedir. 

 

 

 • Kişisel Verisi İşlenen Hastalarımızın Hakları

 

Kişisel verisi işlenen hastalarımızın hakları 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11.maddesi uyarınca belirtilmiştir;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

 •  İlgili Haklarınız İle İlgili Başvuru Talepleriniz

 

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca bu konudaki taleplerinizi yazılı olarak veya Hastane’nin belirlediği yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede hastanemizin belirlediği yöntemler aşağıda yer almaktadır.

Kişisel Verileri Koruma ile ilgili taleplerinizi ……….. yer alan başvuru formu üzerinden veya kurumumuzdan fiziksel olarak talep edebileceğiniz kişisel verileri koruma formunu güvenli elektronik imza ile sonkamaci@gmail.com adresine veya ilgili talebinizi noter aracılığı ile  “Atatürk Mah. 31076 Sk. Ortadoğu Hastanesi A Blok. No:1. Mezitli/Mersin” adresine talebinizi kimlik bilgileriniz ve talebiniz açık olarak anlaşılacak şekilde gönderebilir veya fiziksel olarak elden teslim edebilirsiniz.

 

Samet

About Samet

Leave a Reply

error: Content is protected !!