Uzm. Dr.

Esin ARK

Mikrobiyoloji

 

Tecrübe Alanı

 • Laboratuara ulaşan materyalin cinsine, alındığı bölgeye, düşünülen enfeksiyon etkenine göre çok yönlü düşünülerek laboratuar tanı yöntemleri seçmek ve uygulamak veya uygulamasını sağlamak,
 • Laboratuara gönderilen Kan, İdrar, Gaita, Boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler, vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku parçalarını infeksiyon hastalığı etkenleri açısından konvansiyonel yöntemlerle, basit ve karmaşık cihazlarla test etmek veya edilmesini sağlamak,
 • Hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her birini ayrı ayrı incelenmek veya incelenmesini sağlamak,
 • İnfeksiyon hastalıklarının tanısı, izlenmesi ve tedavisi için gerekli mikrobiyolojik verileri ve diğer uygun bilgileri sağlamak, yorumlamak,
 • Hastalık etmenlerinin tespitinde mikroskobik incelemeler, kültürler, serolojik ve biyokimyasal incelemelerden yararlanarak hastalık teşhisini koymak,
 • Belirlenen mikroorganizmanın antibiyogram testleri yapılarak yok edilmesi yani tedavinin yapılabilmesi için uygun antibiyotiğin seçilmesini sağlamak,
 • İnfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavisinde hekimlere danışmanlık yapmak,
 • Laboratuara alınacak test malzemeleri ve cihazların seçimi ve değerlendirmesini yapmak,
 • Bölümünde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,
 • Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Eğitim

 • 1985 – 1991 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 1997 – 2002 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mikrobiyoloji Uzmanlık)

Bildiği Diller

İngilizce

İş Deneyimi

 • 2019 – Halen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi; Mersin
 • 2007 – 2017 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi; Mersin
 • 2003 – 2007 Mersin Devlet Hastanesi (Başhekim Yardımcısı); Mersin
 • 2002 – 2003 Kahramanmaraş Devlet Hastanesi; Kahramanmaraş

Sertifikalar

 • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sertifikası (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü – 11.2012)
 • Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Sertifikası (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü – 02.2009)
 • İSO 9001:2000 Auditor/Lead Auditor Course (IRCA – 03.2006)

Seminerler ve Kurslar

 • Türk Mikrobiyoloji Kongresi (Klimud – 12.11.2014 – 16.11.2014)
 • Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonlarına Mikrobiyolojik yaklaşım-Antimikrobiyal Yönetim (Klimud – 09.10.2005 – 10.2015)
 • Olgularla Klinik Mikrobiyoloji (Klimud – 27.09.2013 – 27.09.2013)
 • Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi (KMTD – 24.11.2010 -28.11.2010)
 • Türk Mikrobiyoloji Kongresi (Klimud – 07.11.2010 – 11.11.2010)
 • Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı – 28.04.2010 – 01.05.2010)
 • Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu (Sağlık Sen-12.03.2010 – 14.03.2010)
 • Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı – 19.03.2009 – 21.03.2009)

Ulusal ve Uluslararası Mesleki Üyelikler

 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği
 • Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
 • Türk Mikrobiyoloji Derneği
 • Türk Tabip Odası,
 • Sağlık-Sen