Tecrübe Alanı

 • Akciğer Kanseri
 • Meme Kanseri
 • Göğüs Kanseri
 • Kolon Kanseri
 • Rektum Kanseri
 • Mide Kanseri
 • Böbrek Kanseri
 • Prostat Kanseri
 • Testis Kanseri
 • Beyin Tümörleri
 • Gırtlak (Larenks) Kanseri
 • Yumusak Doku Kanseri
 • Karaciğer Tümörleri
 • Ağız Kanseri
 • Adenokarsinom
 • Hodgkin Lenfoma
 • Non-Hodgkin Lenfoma
 • Malign Melanom
 • Safra Kesesi Kanseri
 • Sarkom
 • Mesane Kanseri
 • Gastrointestinal stromal tümör – GİST
 • Baş boyun kanseri

Bildiği Diller

İngilizce

Eğitim

 • 1999 – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 2004 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İç Hastalıkları Uzmanlık)
 • 2009 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıbbi Onkoloji Yandal Uzmanlık)
 • 2010 – Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (İç Hastalıkları Doçentlik)

Akademik Görevler

 • 04.2016 – HalenMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Doktor
 • 12.2010 – 01.04.2016 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent Doktor

İdari Görevler

 • 09.2015 – HalenMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim Dalı Başkanı

Basında

Kitaplar

Ulusal – Kitapta Bölüm Yazma

 • Yaman, E.; Coşkun, U. Kanserde Hormon tedavisi, ISBN: 975-567-056-0, Nobel Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 573 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009.
 • Yaman, E.; Coşkun, U. kanser, ISBN: 978-9944-5924-5-1, dNT ortadoğu yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1000 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016.
 • Öztürk, B.; Yaman, E.; Coşkun, U. Kanser, ISBN: 978-9944-5924-5-1, DNT ortadoğu yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 959 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016.

Bilimsel Toplantılar

Uluslararası – SCI/SCI-Exp. indexed – Poster

 • Akbulut, h., BREASTTURK çalışması: Türkiye meme kanseri çalışması. ASCO yıllık toplantı , 2011-05-30, 2011-06-03, chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2011.
 • Yaman, E.; Yamaç, D., Kötü haber verme: multisentr çalışma. 35. avrupa onkoloji kongresi , 2010-10-08, 2010-10-12, milan , İtalya, 2010.

Ulusal – Özet – Sözlü

 • Öztürk, b., Üç farklı tedavi modalitesi ile tedavi edilmiş lokal ileri nazofarenks kanserli hastalarımızın tedavi sonuçları. III. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 2006-09-06, 2006-09-10, Antalya, Türkiye, 2006.

Ulusal – Özet – Poster

 • Öztürk, b., Üç farkli soli̇d tümörde serum adi̇ponektin düzeyleri̇ ve kli̇ni̇k önemi̇.. 11. ulusal onkoloji kongresi, 2014-09-17, 2014-09-21, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2014.
 • Yaman, E.; Gönül, İ., Triple negatif meme kanserli hastalarda stat-3, fosforile stat-3, P38 map-kinaz ve fosforile P38 map-kinaz ekspresyonları ve bu ekspresyonların prognostik değeri. . 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi , 2009-09-24, 2009-09-28, Antalya , Türkiye, 2009.
 • Yıldız, R.; Büyükberber, S.; Kaya, A.; Öztürk, b.; Yaman, E.; Berk, V.; Coşkun, U., Metastatik kolorektal kanserli hastalarda bevasizumab kombine kemoterapisinin FAS/FAS ligand ve trail apoptosis yolaklarına etkisi. 5.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 2008-06-25, 2008-06-28, Antalya , Türkiye, 2008.
 • Yaman, E.; Büyükberber, S.; Öner, Y.; Coşkun, U.; Akmansu, M.; Öztürk, B., Temozalamid kullanan GBM’li hastalarda erken dönem radyasyon nekrozu. 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 2008-06-25, 2008-06-28, Antalya , Türkiye, 2008.
 • Yıldız, R.; Büyükberber, S.; Üner, A.; Yamaç, D.; Coşkun, U.; Kaya, A.; Öztürk, B., Metastatik kolorektal kanserde oxaliplatin içeren tedavi rejimleri sonrası bevasizumablı kombinasyon kemoterapi rejimlerinin etkinlik ve tolerabilitesi. 4. ulusal tıbbi onkoloji Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-09, Antalya , Türkiye, 2007.
 • Yaman, E., Temozolamide refrakter yüksek greydli glial tümörlerde carboplatin+oral siklofosfamid tedavisi. 4. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, . 4. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, , 2007-09-05, 2007-09-09, Antalya , Türkiye, 2007.

Yönetilen Tezler

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri

 • İlkcan Çerçi, meme kanserli hastalarda D vitamini düzeyinin prognostik değeri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı.