Tecrübe Alanı

 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Kolesterol ve sağlık
 • Koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji (Balon ve stentle damar açma işlemleri)
 • Kalp yetersizliği
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Elektrofizyolojik (EPS) Çalışma ve Ablasyon
 • Transtorasik ve Transozefageal Ekokardiyografi
 • Konjenital (Doğumsal) Kalp Hastalıkları
 • Kalıcı Pil İmplantasyonu
 • ICD İmplantasyonu
 • CRT, DDD, VVIR, VDD kalıcı pacemaker (pil) takılması
 • Perkütan Atriyal Septal Defekt Onarımı
 • Ablasyon
 • Aritmi (Ritim Düzensizliği)

Eğitim

 • 1973 – 1984 Gaziantep Yavuzlar İlkokulu, (İlköğretim)
 • 1984 – 1991 Gaziantep Atatürk Lisesi (Orta ve Lise Eğitimi)
 • 1991 – 1997 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 1999 – 2003 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kardiyoloji Uzmanlık)

Bildiği Diller

İngilizce

İş Deneyimi

 • 2010 – Halen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi; Mersin
 • 2009 – 2010Kayseri Acıbadem Hastanesi; Kayseri
 • 2006 – 2008İstanbul İsviçre, Alman ve Yaşam Hastanesi; İstanbul (Part-Time)
 • 2005 – 2006İstanbul Gümüşsuyu Asker Hastanesi; İstanbul
 • 2003 – 2005Özel Mersin IMC Hastanesi; Mersin

Basında

Yayınlar

 • [A case of symptomatic right atrial lipoma]. Parmaksız HT, Elönü O, Duman U, Seyfeli E. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Jun;40(4):361-3. doi: 10.5543/tkda.2012.40316. Turkish. PMID: 22951855
 • Procedural results and distal embolization after saphenous vein graft stenting and angioplasty for in-stent restenosis of grafts. Cicek D, Doven O, Pekdemir H, Camsari A, Akkus NM, Cin GV, Parmaksiz T, Katircibasi T. Jpn Heart J. 2004 Jul;45(4):561-71.
 • Endothelin-1 and nitric oxide levels in patients with mitral annulus calcification. Camsari A, Pekdemir H, Ciçek D, Katircibasi T, Parmaksiz T, Doven O, Cin VG. Jpn Heart J. 2004 May;45(3):487-95.
 • Slow coronary flow may be a sign of diffuse atherosclerosis. Contribution of FFR and IVUS. Pekdemir H, Cin VG, Ciçek D, Camsari A, Akkus N, Döven O, Parmaksiz HT. Acta Cardiol. 2004 Apr;59(2):127-33.
 • Abnormal His-Purkinje system conduction leading to complete atrioventricular block in patients with hypertrophic cardiomyopathy: a report of 3 cases. Doven O, Cicek D, Pekdemir H, Camsari A, Parmaksiz T, Cin GV, Akkus NM. Jpn Heart J. 2004 Mar;45(2):347-52.
 • Early and late angiographic and clinical outcome following helistent stent implantation. Camsari A, Döven O, Pekdemir H, Ciçek D, Katircibaşi T, Parmakşiz T, Akkuş MN, Cin VG. Jpn Heart J. 2004 Jan;45(1):1-10.
 • The relationship between plasma endothelin-1, nitric oxide levels, and heart rate variability in patients with coronary slow flow. Pekdemir H, Cicek D, Camsari A, Akkus MN, Cin VG, Doven O, Parmaksiz HT, Katircibasi MT, Ozcan IT. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2004 Jan;9(1):24-33.
 • A comparison of 1-month and 6-month clopidogrel therapy on clinical and angiographic outcome after stent implantation. Pekdemir H, Cin VG, Camsari A, Cicek D, Akkus MN, Doven O, Parmaksiz T. Heart Vessels. 2003 Jul;18(3):123-9.
 • Sağ atriyumda semptomatik lipom: Olgu sunumu. Hüseyin Tuncay Parmaksız, Orhan Elönü, Ümit Duman, Ergün Seyfeli. A case of symptomatic right atrial lipoma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(4): 361-363 Pekdemir, H., Cin, V., Camsari, A. et al. Heart Vessels (2003) 18: 123. https://doi.org/10.1007/s00380-003-0704-1
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Kardiyovasküler Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. 2003. Cilt: 10 Sayı: 1ISSN : 1301-3904 Yayıncı : Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği IO Kayıt No : 35435
 • low coronary flow may be a sign o diffuse atherosclerosis. PEKDEMIR, Hasan , CIN, V. Gökhan , ÇIÇEK, Dilek , ÇAMSARI, Ahmet , AKKUS, Necdet , DÖVEN, Oben , PARMAKSIZ, H. Acta Cardiologica Journal. Volume: 59  Issue: 2 Date: April 2004 Pages: 127-133 DOI: 10.2143/AC.59.2.2005166