Tecrübe Alanı

 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Kolesterol ve sağlık
 • Koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji (Balon ve stentle damar açma işlemleri)
 • Kalp yetersizliği
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Elektrofizyolojik (EPS) Çalışma ve Ablasyon
 • Transtorasik ve Transozefageal Ekokardiyografi
 • Konjenital (Doğumsal) Kalp Hastalıkları
 • Kalıcı Pil İmplantasyonu
 • ICD İmplantasyonu
 • Perkütan Atriyal Septal Defekt Onarımı
 • Aritmi (Ritim Düzensizliği)

Eğitim

 • 1990 – Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 1996 – Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi; İstanbul (Kardiyoloji Uzmanlık)

İş Deneyimi

 • 2015 – Halen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi; Mersin
 • 2009 – 2015Özel Tanrıöver Doğuş Hastanesi; Mersin
 • 2007 – 2008Özel IMC Hastanesi, Mersin
 • 2001 – 2007Mersin SSK Hastanesi; Mersin

Bildiği Diller

İngilizce

Basında