Genel CerrahiAcil Servis ve Ambülans HizmetleriAile Hekimliği ve Check Up BirimiAnesteziBeslenme ve DiyetBeyin ve Sinir CerrahisiÇocuk CerrahisiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıYeni Doğan DönemiGastrointestinal SistemRektum ve Anüsün Cerrahi HastalıklarıSolunum SistemiBaş boyun kitleleriKitlelerOver - Testis Torsiyon ve KitleleriTravmalarAğız içi patolojilerKarın Duvarıİnguinal Bölge Patolojileriİç Hastalıklar (Dahiliye)Göz HastalıklarıGöğüs HastalıklarıKadın Hastalıkları ve Doğum 4 Boyutlu UltrasonNST1.Trimester (İkili Tarama Testi)2.Trimester (üçlü Tarama Testi)4’lü Tarama TestiKardiyolojiKulak-Burun-Boğaz HastalıklarıRadyolojiÜrolojiNörolojiOrtopedi ve TravmatolojiFizik Tedavi ve RehabilitasyonYoğun BakımlarDermatolojiPolikliklerServisler

Toraks, Karın, Üriner Sistem, Perine Yaralanmaları 

Kliniklerimize müracaat eden toraks travmalı hastalar, gelişen toraks duvarı yaralanmaları açısından değerlendirildi, bu yaralanmalar sonucu oluşan komplikasyonlar ve uygulanan tedavi yöntemleri gözden geçirildi. GEREÇ VE YÖNTEM Ocak 1995-Aralık 2007 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Süreyyapaşa Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniklerinde yatırılarak tedavi edilen 668 toraks travmalı hasta retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların 399′u (%59,7) künt, 269′u (%40,2) penetran travmalı idi. Künt travmalı hastaların 303′ünde (%75,9) ve penetran travmalı hastaların 58′inde (%21,5) olmak üzere 361 (%54) hastada toraks duvarı yaralanması saptandı. BULGULAR Toraks duvarı yaralanmalarında karşılaşılan patolojiler (kontüzyon, hematom, ciltaltı amfizemi, kemik kırıkları, yelken göğüs, penetran göğüs duvarı yaralanması ve travmatik asfiksi) açısından hastalar sınıflandırıldı, komplikasyonlar ve uygulanan tedavi yönünden değerlendirildi. SONUÇ Toraks duvarı yaralanmaları, göğüs kafesinin kardiyopulmoner sisteme yakınlığı nedeniyle morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde artırabilmektedir. İlk değerlendirmede beraberinde intratorasik bir patoloji bulunmasa dahi, takip eden günlerde gelişebilecek kardiyopulmoner komplikasyonlar açısından bu hastalar dikkatle izlenmelidir.