Genel CerrahiAcil Servis ve Ambülans HizmetleriAile Hekimliği ve Check Up BirimiAnesteziBeslenme ve DiyetBeyin ve Sinir CerrahisiÇocuk CerrahisiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıYeni Doğan DönemiGastrointestinal SistemRektum ve Anüsün Cerrahi HastalıklarıSolunum SistemiBaş boyun kitleleriKitlelerOver - Testis Torsiyon ve KitleleriTravmalarAğız içi patolojilerKarın Duvarıİnguinal Bölge Patolojileriİç Hastalıklar (Dahiliye)Göz HastalıklarıGöğüs HastalıklarıKadın Hastalıkları ve Doğum 4 Boyutlu UltrasonNST1.Trimester (İkili Tarama Testi)2.Trimester (üçlü Tarama Testi)4’lü Tarama TestiKardiyolojiKulak-Burun-Boğaz HastalıklarıRadyolojiÜrolojiNörolojiOrtopedi ve TravmatolojiFizik Tedavi ve RehabilitasyonYoğun BakımlarDermatolojiPolikliklerServisler

Rektum ve Anüsün Cerrahi Hastalıkları

Kolon, rektum ve anüsün biyolojik olarak mutlak gerekliliği yoktur. Bunlar olmasa da yaşam devam edebilir. Ancak, bu organların benign ve malign lezyonları sık görülür.

Anatomi: Kolonun ortalama boyu 90-150 cm arasında olup ileumdan rektuma uzanır.

6-7 cm çekum

12,5-20 cm. Asendan kolon (mezenteri yoktur)

40-50 cm. Transvers kolon (mezenteri vardır)

25-30 cm. İnen kolon (mezenteri yoktur)

40 cm. Sigmoid kolon (gevşek bir mezenteri vardır)

12-15 cm. Rektum (serozası alt 1/3'te hiç yoktur)

4 cm. Ano-rektal kanal

  Arterler: İleokolik arter, superior ve inferior mezenterik arterler. Superior ve inferior mezenterik arterler arasında Drummond'un marjinal arteri ve Riolan arkusu aracılığı ile bağlantı vardır. 

Çıkan kolon, inen kolon, hepatik ve splenik fleksuraların arka kısmı retroperitonealdir. Çekum, transvers kolon ve sigmoid ise intraperitonealdir ve hareket serbestliği nedeni ile hepsinde volvulus gelişebilir. Kolon duvarı içerden dışarı mukoza, submukoza, iç sirküler kas tabakası, dış longitüdinal kas tabakası ve serozadan oluşur. Longitüdinal kas tabakası 1200 ara ile tenialar şeklinde kolon çevresinde dağılır. Barsak mukozası glandüler yapı gösterir. Ama pektinat çizgiden sonra mukoza tek katlı silendirik hücrelerden, önce küboid sonra da çok katlı yassı epitele (modifiye deri) döner.

Venler: İnferior mezenterik ven hariç bütün venler arterlerin traselerini izler.

Lenfatikler: Lenfatikler submukpza ve muskularis mukozadan başlar. Lenfatik damarlar arterleri takip ederler. Lenf nodları aşamalı şekilde dizilmiş olup epikolik, parakolik, intermediat (ara) ve ana gruplar olarak gruplanırlar.

İnnervasyon: Sempatik ve parasempatik innervasyonu vardır. Peristalsis sempatikler tarafından inhibe edilir, parasempatikler tarafından uyarılır.

Rektum genelde kolondan ayrı bir yapı olarak değerlendirilir. Rektum duvarı mukoza, submukoza, iç sirküler ve dış longitüdinal tam kat kas tabakalarından oluşur. Boyu 12 - 15 cm arasındadır. Önünde Denonvilliers fasyası, posteriorunda ise Waldeyer fasyası ile çevrilidir. Arterleri inferior mezenterik arterden gelen superior rektal arter, internal iliyak arterden gelen orta rektal arter ve internal pudendal arterin dalı olan inferior rektal arterlerdir. Venöz drenaj hem kaval, hem de portal sisteme olur.