Tecrübe Alanı

 • Retina hastalıkları
 • Vitreoretinal cerrahi
 • Glokom
 • Üvea hastalıkları
 • Katarakt
 • Okuloplastik cerrahi
 • Gözkapağı ve gözyaşı sistemi cerrahisi
 • Şaşılık ve Çocuk Göz Hastalıkları
 • Kornea hastalıkları
 • Katarakt
 • Pediatrik oftalmoloji(çocuk göz hast.)
 • Prematür retinopatisi
 • Kontakt lens uygulamaları
 • Katarakt

TANIYA YÖNELİK İŞLEMLER

 • Kornea topografisi
 • Retina anjiyografisi (OCT)
 • Retina kalınlık ölçümü ve kesit alınması(OCT)
 • Arka segment ultrasonografisi
 • Kornea kalınlığı ölçümü
 • Kornea eğriliği ölçümü
 • Otomatik Kırma kusuru ölçümü ve gözlük numarası tespiti
 • Göz tansiyonu ölçümü
 • Şaşılık ölçümleri

TANI VE TEDAVİ OLARAK YAPILAN İŞLEMLER

 • Göziçi ilaç uygulamaları
 • Diabet ve hipertansiyon hastalarının takip ve tedavisi
 • Retina argon laser uygulamaları
 • Sarı leke hastalığı takip ve tedavisi
 • Makula deliği tedavisi

DİĞER VİTREORETİNAL CERRAHİ MÜDAHALELER

 • Fako yöntemi ile katarakt ameliyatları
 • Gözkapağı hastalıkları ve deformitelerinin cerrahisi
 • Kapak bozukluklarında Botox uygulamaları
 • Kapak düşüklüğünün cerrahi onarımı
 • Göz etrafı kozmetik girişimler
 • Doğuştan veya edinsel gözyaşı kanalı tıkanıklığı cerrahisi
 • Probing ve tüp uygulamaları
 • Kapak ve konjonktiva tümörü cerrahisi
 • Gözünü kaybetmiş hastaların protez uygulamaları
 • Amnion membran transferi
 • Şaşılık ameliyatları
 • Kornea hastalıkları tanısı ve takibi
 • Keratokonus hastalarında sert lens uygulamaları
 • Kontakt lens uygulamaları

Eğitim

 • 1984 – 1990İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 1991 – 1995Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Göz Hastalıkları Uzmanlık)
 • Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarım Bölümü
 • Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetimi (Yüksek Lisans)

İş Deneyimi

 • 2018 – Halen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi; Mersin
 • 2010 – 2018Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Mersin

Bildiği Diller

İngilizce

Basında