Tecrübe Alanı

 • Total Arterial Revascularization in CABG
 • Koroner By-Pass Ameliyatları
 • Kalp Kapak Ameliyatları
 • Minimal İnvazif Mitral ve Aort Kapak Ameliyatları
 • Mitral ve Aort Kapak Tamiri Ameliyatları,
 • Aort Anevrizması Ameliyatları
 • EVAR – Endovasküler Anevrizma Tamiri (Karın  bölgesindeki  damarlarda oluşan anevrizmanın olduğu  aort bölgesinin kapalı yöntemile tamiri)
 • TEVAR – Torakal Aort Anevrizması  Tamiri  (Göğüs  bölgesindeki  damarlarda  oluşan  anevrizmanın olduğu aort bölgesinin kapalı yöntemle tamiri)
 • Karotis Ameliyatları (Şah Damar Ameliyatları)
 • Varis Ameliyatları (Kesisiz Endovasküler-Hibrit Tedavi Uygulamaları)
 • Hemodiyaliz Amaçlı Damar Erişim Ameliyatları ( Fistül, Greft, Katater)
 • Tüm Damar Ameliyatları (Alt ve Üst Ekstremite, Karotis, Karın Damar Hastalıkları)
 • Periferik Arter ve Ven Hastalıklarında  Kesisiz Kapalı Anjiografik Tedavi Uygulamaları

Eğitim

 • 1988 – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 1996 -Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanlık)
 • 2006 – Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (Kalp ve Damar Cerrahi Doçentlik)

İdari Görevler

 • 09.2012 – 24.09.2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİ ANA BİLİM DALI BAŞKANI

Bildiği Diller

İngilizce

Basında

Yayınlar

Uluslararası – SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren

2015

 • Ozeren, M.; Aytacoglu, B.; Vezir, O.; Karaca, K.; Ak n, R.; Sucu, N. Usefulness of elevated red cell distribution width for predicting systemic inflammatory response syndrome after extracorporeal circulation. SAGE PUBLİCATİONS, 2015, 30 , 580-586. http://dx.doi.org/10.1177/0267659114567138

2014

 • De paulis, R.; Czerny, M.; Weltert, L.; Bavaria, J.; Borger, M.; Carrel, T.; Etz, C.; Grimm, M.; Loubani, M.; Murat, O. Current trends in cannulation and neuroprotection during surgery of the aortic arch in Europe. OXFORD UNİVERSİTY PRESS (OUP), 2014, 47 , 917-923. http://dx.doi.org/10.1093/ejcts/ezu284

Bilimsel Toplantılar

Ulusal – Özet – Sözlü

 • Özeren, M., Greft enfeksiyonları tedavi stratejileri. 17.ulusal vasküler Ve endovasküler Cerrahi Kongresi ve 8.ulusal fleboloji kongresi , 2015-10-29, 2015-11-01, Antalya, Türkiye, 2015.
 • Özeren, M., Tablo şekil ve referanslar . k göğüs kalp damar cer Yazı Yorum Kampı, 2015-04-04, 2015-04-05, Ankara, Türkiye, 2015.

Ulusal – Özet – Poster

 • Sucu, N.; karaca, K.; Aytaçoğlu, B.; özeren, M.; Akın, R., RDW değerinin karotis endarterektomide belirleyici rolü.. 17.ulusal vasküler Ve endovasküler Cerrahi Kongresi ve 8.ulusal fleboloji kongresi , 2015-10-29, 2015-11-01, Antalya, Türkiye, 2015.
 • Sucu, N.; Karaca, K.; Özeren, M.; Aytaçoğlu, B.; Akın, R., Karotis Endarterektomi yapılan hastaları belirlemede MPV ve PDW değerlerinin Önemi. 17.ulusal vasküler Ve endovasküler Cerrahi Kongresi ve 8.ulusal fleboloji kongresi , 2015-10-29, 2015-11-01, Antalya, Türkiye, 2015.

Hakemlikler

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet]

 • EUROPEAN JOURNAL OF CARDİOTHORACİC SURGERY , [ 2015 : 2 ]

Ulusal Dergi [Yıl, Adet]

 • INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL , [ 2015 : 4 ]
 • DAMAR CERRAHİ DERGİSİ (ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ) , [ 2015 : 4 ]
 • PEDİATRİC HEART JOURNAL , [ 2015 : 1 ]
 • TÜRKİYE KLİNİKLERİ CARDİOVASCULAR SCİENCES , [ 2015 : 2 ]