Tecrübe Alanı

 • Akciğerin kapalı ve açık tüm ameliyatları, özellikle akciğer kanseri, metastatikve diğer akciğer tümörleri
 • Açık ve kapalı biyopsi işlemleri, torakoskopi ve VATS
 • Göğüs duvarı doğumsal şekil bozuklukları (kunduracı göğsü, güvercin göğsü),
 • Göğüs duvarı tümörleri rezeksiyon ve rekonstrüksiyonları,
 • Bronkoskopi ve biyopsi,
 • Trakea (nefes borusu) tümör ve darlıkları,
 • Akciğer zarı kanseri (mezotelyoma),diğer tümör ve kalınlaşmaları ile birlikte tüm akciğer zarı hastalıkları,plevral sıvı,
 • Akciğer sönmesi (pnömotoraks),
 • Mediasten tümörleri ve kistleri, mediastinoskopi, timüs bezi,
 • Diyafragma hastalıkları ve fıtıkları,
 • Tüberküloz, akciğer apsesi, bronşiektazi,
 • Toraks çıkış sendromu,
 • Akciğer kist hidatiği,
 • Hiperhidrozis (el ve koltukaltı aşırı terlemesi) kapalı cerrahi ve klips uygulamaları

İle ilgili cerrahi tedaviler yapılmaktadır.

Eğitim

 • 1986 – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 1998 -Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (Göğüs Cerrahisi Uzmanlık)
 • 2005 – Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (Göğüs Cerrahisi Doçentlik)
 • 2012 – Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (Göğüs Cerrahisi Profesörlük)

Bildiği Diller

İngilizce

İdari Görevler

 • 1998 – Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 2012 – 2018 Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu ve Sınav Komisyonu Üyesi
 • 2016 – 2017 Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul Üyesi
 • 12.2010 – 08.12.2014 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi
 • Haziran 2012 – Kasım 2018 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Şubat 2011 – Aralık 2014 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Bilimsel Çalışma ve Yayın Faaliyetleri

 • 5 adet kitap içinde bölüm yazarlığı
 • 19 adet uluslararası makaleyazarlığı
 • 30 adet ulusal makaleyazarlığı
 • 6 adet uluslararası bildiri
 • 35 adet ulusal bildiri
 • Makalelerine yapılan 120 atıf
 • 12 uluslararası ve ulusal dergide 95 adet makale için hakemlik

Basında

Yayınlar

Uluslararası – SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren

2014

 • Ilvan, A.; Ayan, E.; Karabacak, T.; Koksel, O.; Ozgur, E. Coexistence of tracheobronchopathia osteochondroplastica and lung cancer: a case report. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY , 2014, 22 , 676-679. https://dx.doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2014.6561

2013

 • Ayan, E.; Koksel, O.; Polat, A.; Tamer, L.; Ersoz, G.; Demir, M.; Yaroglu, H.; Akdag, A.; Ozdulger, A.; Erden, S. The role of thoracic trauma in inflammatory responses, apoptosis and bacterial translocation following multiple traumas. ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, 2013, 19, 491-499. https://dx.doi.org/10.5505/tjtes.2013.29660

2012

 • Koksel, O.; Ayan, E.; Yapici, D.; Demir, M. A Bar Dislocation in Postoperative Follow-Up Period in Nuss Operation: Case Report. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2012, 32 , 244-247. https://dx.doi.org/10.5336/medsci.2010-17036

2010

 • Koksel, O.; Apaydin, F.; Ayan, E.; Demir, M.; Ozdulger, A. Elastofibroma dorsi: Review of eight cases. SURGERY TODAY, 2010, 40, 423-427. https://dx.doi.org/10.1007/s00595-008-4071-5

2009

 • Kaplan, M.; Koksel, O.; Ayan, E.; Ozdulger, A. A peritoneal, pleural mesothelioma case who has survived for six years. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY , 2009, 17 , 289-292.
 • Ayan, E.; Demir, M.; Akdag, A.; Koksel, O.; Ersoz, G.; Ozdulger, A. Bacterial Translocation in Thoracic and/or Head Trauma. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2009, 29 , 859-865.

2008

 • Ayan, E.; Kaplan, M.; Koksela, O.; Tamer, L.; Karabacak, T.; Ayaz, L.; Ozdulger, A. Efficiency of lornoxicam in lung and trachea injury caused by peroxynitrite. PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS, 2008, 21 , 201-207. https://dx.doi.org/10.1016/j.pupt.2007.02.005
 • Yapici, D.; Atici, S.; Alic, M.; Ayan, E.; Koksel, O. Morphine added to local anaesthetic improves epidural analgesia in minimally invasive Nuss operation for pectus excavatum. BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA, 2008, 100 , 280-280. https://dx.doi.org/10.1093/bja/aem384

2007

 • Koksel, O.; Mavioglu, I.; Ocal, K.; Gul, A.; Yildirim, C.; Ozdulger, A. Traumatic chylopericardium: a case report and review of the literature.. THE JOURNAL OF TRAUMA, 2007, 63 , E13-6. https://dx.doi.org/10.1097/TA.0b013e3180d0a46b

2006

 • Koksel, O.; Ozdulger, A.; Tamer, L.; Cinel, L.; Ercil, M.; Degirmenci, U.; Unlu, S.; Kanik, A. Effects of caffeic acid phenethyl ester on lipopolysaccharideinduced lung injury in rats. PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS, 2006, 19 , 90-95. https://dx.doi.org/10.1016/j.pupt.2005.03.006

2005

 • Koksel, O.; Ozdulger, A.; Aytacoglu, B.; Tamer, L.; Polat, A.; Sucu, N.; Yildirim, C.; Degirmenci, U.; Kanik, A. The influence of iloprost on acute lung injury induced by hind limb ischemia-reperfusion in rats. PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS, 2005, 18 , 235-241. https://dx.doi.org/10.1016/.j.pupt.2004.12.005
 • Koksel, O.; Kaplan, M.; Ozdulger, A.; Tamer, L.; Degirmenci, W.; Cinel, L.; Basturk, M.; Kanik, A. Oleic acid-induced lung injury in rats and effects of caffeic acid phenethyl ester. EXPERIMENTAL LUNG RESEARCH, 2005, 31 , 483-496. https://dx.doi.org/10.1080/01902140590918876
 • Koksel, O.; Yildirim, C.; Tiftik, R.; Kubat, H.; Tamer, L.; Cinel, L.; Kaplan, M.; Degirmenci, U.; Ozdulger, A.; Buyukafsar, K. Rho-kinase (ROCK-1 and ROCK-2) upregulation in oleic acid-induced lung injury and its restoration by Y-27632. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY , 2005, 510 , 135-142. https://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2004.12.010
 • Koksel, O.; Yildirim, C.; Cinel, L.; Tamer, L.; Ozdulger, A.; Basturk, M.; Degirmenci, U.; Kanik, A.; Cinel, I. Inhibition of poly (ADP-ribose) polymerase attenuates lung tissue damage after hind limb ischemia-reperfusion in rats. PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2005, 51 , 453-462. https://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2004.11.007

2004

 • Koksel, O.; Ozdulger, A.; Ercil, M.; Tamer, L.; Ercan, B.; Atik, U.; Cinel, L.; Cinel, I.; Kanik, A. Effects of N-acetylcysteine on oxidant-antioxidant balance in oleic acid-induced lung injury. EXPERIMENTAL LUNG RESEARCH, 2004, 30 , 431-446. https://dx.doi.org/10.1080/01902140490476319
 • Koksel, O.; Cinel, I.; Tamer, L.; Cinel, L.; Ozdulger, A.; Kanik, A.; Ercan, B.; Oral, U. N-acetylcysteine inhibits peroxynitrite-mediated damage in oleic acid-induced lung injury. PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS, 2004, 17 , 263-270. https://dx.doi.org/10.1016/j.pupt.2004.05.002

2003
Ozdulger, A.; Cinel, I.; Koksel, O.; Cinel, L.; Avlan, D.; Unlu, A.; Okcu, H.; Dikmengil, M.; Oral, U. The protective effect of N-acetylcysteine on apoptotic lung injury in cecal ligation and puncture-induced sepsis model. SHOCK, 2003, 19 , 366-372. https://dx.doi.org/10.1097/01.shk.0000054380.64818.ff

Kitaplar

Ulusal – Kitapta Bölüm Yazma

 • Ayan, E.; Köksel, M. Göğüs Cerrahisi Kırmızı Kitap, ISBN: 978-605-335-122-1, Nobel Tıp Kitapevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1500, 1139 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. http://www.nobeltip.com

Hakemlikler

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet]

 • TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ , [ 2015 : 6 ] [ 2014 : 4 ] [ 2013 : 4 ] [ 2012 : 2 ]

Ulusal Dergi [Yıl, Adet]

 • EURASİAN JOURNAL OF PULMONOLOGY , [ 2015 : 2 ] [ 2013 : 1 ] [ 2011 : 3]