Tecrübe Alanı

Genel Üroloji, Laparoskopik ve Endoskopik girişimler

Laparoskopik (Kapalı) veya Açık Ürolojik Kanser Cerrahisi

 • Prostat, mesane, böbrek, böbreküstü bezi ve testis kanserinde radikal  ameliyatlar

Böbrek, üreter, mesane taşlarının endoskopik (kapalı) yöntemlerle tedavisi

Androloji

 • Erkek Cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisi, penil protez konulması
 • Penil eğrilik tedavisi
 • Varikosel tedavisi

Kadın Ürolojisi

 • İdrar kaçırma tedavisi (TOT, TVT)
 • Veziko-vaginal fistül cerrahisi
 • Mesane sarkması operasyonu
 • Aşırı aktif mesanede BOTOX uygulaması

Çocuk Ürolojisi

 • Böbrek, üreter ve mesane taşlarının Endoskopik tedavisi
 • İnmemiş testis, Laparoskopik cerrahisi
 • Üreteropelvik darlık, Laparoskopik cerrahisi

Prostat

 • Prostat kanseri
 • Laparoskopik veya açık radikal prostatektomi
 • İyi huylu prostat Büyümesi
 •  TUR-P
 • Lazer tedavisi
 • Prostat iltihabı
 • Prostat Biyopsisi

Mesane

 • Mesane Kanseri
 • TUR – B
 • Laparoskopik veya açık radikal sistektomi
 • Barsaktan yapay mesane, üriner diversiyon
 • Mesane sarkması ameliyatları
 • İdrar kaçırma
 • Askı ameliyatları (TOT, TVT)
 • Veziko-vaginal fistül cerrahisi
 • Transvaginal, transabdomial fistül eksizyonu
 • Nörojen mesane
 • Aşırı aktif mesane
 • BOTOX uygulanması

Böbrek – Üreter

 • Böbrek Kanseri
 • Laparoskopik radikal nefrektomi
 • Laparoskopik parsiyel nefrektomi (Sadece kitlenin alınması)
 • Böbrek – Üreter Taşları
 • Kapalı böbrek taşı ameliyatı, Perkütan nefrolitotomi
 • Retrograd intrarenal taş cerrahisi
 • Üreteroskopik taş tedavis
 • Laparoskopik nefropyelolitotomi
 • Laparoskopik üreterolitotomi
 • Böbrek Kistleri
 • Laparoskopik kist eksizyonu
 • Üreteropelvik Darlık
 • Laparoskopik pyeloplasti

Böbreküstü bezi tümörleri (Adrenal bez)

 • Laparoskopik adrenalektomi

Testis

 • Testis kanseri
 • Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
 • Varikosel

Penis

 • Erkek Cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisi
 • Tek veya çok parçalı Penil protez implantasyonu
 • Penis eğrilik tedavisi

Eğitim

 • 1990 – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 1996 – Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi (Üroloji Uzmanlık)

Akademik Görevler

 • 12.2012 – HalenMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Doktor
 • 09.2005 – 18.12.2012 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent Doktor
 • 06.1998 – 14.09.2005 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent Doktor

İdari Görevler

 • 12.2006 – 01.11.2010Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 12.2006 – 01.11.2010Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim
 • 02.2002 – 01.06.2006Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi SHMYO Müdür Yardımcısı
 • 09.1998 – 01.01.2002Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı

Bildiği Diller

İngilizce

Basında

Tezler

Tıpta Uzmanlık Tezi

 • Mesane Tümörlerinin Evrelendirilmesinde Transrektal Ultrasonografinin Yeri Danışman: Dr. selahattin çetin, Diğer, Diğer, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, Devam ediyor.

Kitaplar

Ulusal – Kitapta Bölüm Yazma

 • Doruk, H. çocuk Ürolojisinde Hasta Yönetimi, ISBN: 9786054711055, türk pediatrik üroloji derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 166 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2016. http://cocukurolojisi.org.tr/upload/%C3%A7ocuk%20%C3%BCrolojisinde%20hasta%20y%C3%B6netimi.pdf
 • Doruk, H. Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, ISBN: 9786054711031, iris, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 956 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2016.

Ulusal – Kitap Editörlüğü

Doruk, H. çocuk Ürolojisinde Hasta Yönetimi, ISBN: 9786054711055, türk pediatrik üroloji derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 166 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2016. http://cocukurolojisi.org.tr/upload/%C3%A7ocuk%20%C3%BCrolojisinde%20hasta%20y%C3%B6netimi.pdf

Bilimsel Toplantılar

Uluslararası – Özet – Sözlü

 • Tek, m.; akbay, e.; bozlu, m.; doruk, h., Multiple taşlı transplante böbrekli olguda retrograd intrarenal cerrahi ve mini perkutan nefrolitotomi tekniklerinin kombine kullanımı. 25. ulusal üroloji , 14. uluslararası prostat formu , 2016-10-06, 2016-10-09, girne, Türkiye, 2016.

Projeler

Ulusal – Yürütücü

 • Açık cerrahi ve laparoskopik cerrahi yöntemlerin erken postop komplikasyonlar üzerine etkileri, BAP, Proje No: 2015-AP5-1267, 170000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı.

Ulusal – Araştırmacı

 • Benign prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde Thulium Lazer ile konvansiyonel TUR Prostatektomi yönteminin tedavi sonuçlarının karşılaştırılması , BAP, Proje No: 2015-AP5-1268, 450000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor…
 • Benign prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde Thulium Lazer ile konvansiyonel TUR Prostatektomi yönteminin tedavi sonuçlarının karşılaştırılması , BAP, Proje No: 2015-AP5-1275, 486000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı.

Yönetilen Tezler

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri

 • İdris aydın, Ürolojik Cerrahi İşlem Uygulanan Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı.
 • Sinan karazindiyanoğlu, sigara kullanımı ile bph ilişkisi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı.

Hakemlikler

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet]

 • TURKİSH JOURNAL OF UROLOGY , [ 2017 : 14 ]