Özgeçmiş

Dr. Emrah Arslan 7 Kasım 1967’de Ankara’da doğdu. Çorum Gazipaşa İlkokulu ve Samsun Anadolu Lisesini bitirdi. Üniversite eğitimini 1986-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Mezun olduğu yıl Ankara Numune Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üroloji asistanlığına başladı. Orada geçirdiği 1 yıldan sonra, tekrar girdiği sınavda başarılı olarak, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında ihtisas eğitimine başladı. Burada geçen 6 yıl sonunda Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah olarak 1999 yılında uzman oldu. Adana Başkent Üniversitesi, ve Kocaeli Devlet Hastanesi’nde geçen kısa çalışma sürelerinden sonra, 2000 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.’da Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde, 2003-2004 yılları arasında 1 yılı aşkın süreyle A.B.D’de The Cleveland Clinic’te Microcerrahi konusunda çalışmalarda bulundu.

Hayvanlarda yüz nakli işlemlerinin dünyadaki ilk deneysel çalışmalarını yapan ekibin içindeydi. Ayrıca sinir yaralanmaları, kemik nakilleri, kan nakilleri, mikro kan dolaşımı, ve kafatası yaralanmalarının tedavileri konularında çalışmalar yaptı.

Girdiği sınavda başarılı oarak 2005 yılında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında Tıp Doçenti unvanı almıştır.
2009 yılından bu yana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. ‘Da çalışmaktadır. 2010 yılında Profesör ünvanı almıştır.

Plastik Cerrahi pratiğinde en çok ilgisini çeken konular; burun estetiği, yüz estetiği, göz kapağı cerrahisi, vücut şekillendirme, meme cerrahisi, ile dudak ve damak yarıklarıdır. Bu konularda çok sayıda bilimsel makaleleri ve kongre sunumları vardır.

Akademik

Plastik Cerrah ile ilk tanışmam 1993 yılında oldu. Bir tıp fakültesi süresi kadar, yani 6 yıl bu alanda uzmanlık eğitimi aldım. 1999 yılında Plastik cerrahi uzmanı olarak mezun oldum. O günden bu yana geçen yaklaşık 13 yıllık süre boyunca mesleğimi sürdürüyorum.

Meslek hayatım süresince Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında 50’den fazla bilimsel makalem oldu.

Son yıllardaki çalışmalarım ağırlıklı olarak “burun fonksiyon ve estetiği” üzerine yoğunlaşmaktadır. bu konuda dünyada ilk kez tarafımdan tanımlanan 2 cerrahi teknik vardır. Bu konularla ilgili olarak Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak bulundum.

Burun estetiği ve fonksiyonu konusuna ek olarak, göz kapağı düşüklüğü ile ilgili olarak geliştirdiğim bir diğer ameliyat tekniği ile ilgili de yayınlanan bir çalışmam vardır. Bu konuda daha geniş hasta serilerinin bilgilerini de yayınlamak üzere hazırlamaktayım.

Son birkaç yılda yoğun bir biçimde vücut şekillendirme, meme ve karın estetiği ile ilgilenmekteyim. Bu konudaki güncel gelişmeleri takip etme amacıyla, 2012 yılı içerisinde 3 ay boyunca ABD’de çalışmalarda bulundum.

Plastik Cerrahi sürekli gelişen dinamik bir branş. Bu sürece katkı verebilmek ve süreci takip edebilmek akademik hedeflerimin ilk sıralarında yer alır.