Tecrübe Alanı

 • CTO-PCI
 • Pacemaker İmplantasyonu
 • Elektrofizyolojik (EPS) Çalışma ve Ablasyon
 • Şah damarları (Carotis Arter) ve bacak damarlarında anjiyografi
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Kolesterol ve sağlık
 • Koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji (Balon ve stentle damar açma işlemleri)
 • Kalp yetersizliği
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Transtorasik ve Transozefageal Ekokardiyografi
 • Konjenital (Doğumsal) Kalp Hastalıkları
 • Kalıcı Pil İmplantasyonu
 • ICD İmplantasyonu
 • Perkütan Atriyal Septal Defekt Onarımı
 • Aritmi (Ritim Düzensizliği)

Bildiği Diller

İngilizce

Arapça

Eğitim

 • 2000 – 2006 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 2006 – 2010Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kardiyoloji Uzmanlık)
 • 2016 – Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (Kardiyoloji Doçentlik)

İş Deneyimi

 • 2019 – Halen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi; Mersin
 • 2016 – 2019Tokat Medicalpark Hastanesi; Tokat
 • 2012 – 2016Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi; Adıyaman
 • 2010 – 2012Nizip Devlet Hastanesi; Gaziantep

Basında