‘Bir insanın mükemmel bir cerrah olmasından önce sahip olması gereken özellikler vardır. Bence bunlar her cerrahta bulunması gereken dört özelliktir. Birincisi, bilgisi iyi olmalıdır. İkincisi, konusunda uzman olmalıdır. Üçüncüsü, becerikli olmalı ve dördüncüsü de, görgülü olmalıdır’ 

Thomas VICARY ,1633
 

Tecrübe Alanı

PROKTOLOJİ CERRAHİSİ

 • Anorektal hastalıklar (kalın bağırsak, rektum ve anal bölge hastalıkları);
 • İç ve dış hemoroid (Açık ve Lazer),
 • Anal fissür (Anal yırtık),
 • Perianal abse,
 • Anal Fistüller (Lazer, Seton),
 • Rektosel, Enterosel (Bağırsak fıtığı)
 • Pilonidal Sinüs (Kıl dönmesi),
 • Anal Stenoz (Anal darlık),
 • Anal ve Perianal Condilom (Siğiller)
 • Kolorektal kanserler cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir.

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ

 • Özefagus (yemek borusu), Mide, İnce, kalın bağırsak (Kolon) ve Rektumu ilgilendiren iyi huylu hastalıklar ve kanserlerinin cerrahi tedavileri

KARACİĞER, PANKREAS, SAFRA YOLLARI CERRAHİSİ (HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ)

 • Karaciğer, pankreas ve safra yolları ve safra kesesinin iyi huylu hastalıkları ve tümörleri;
 • Kist Hidatik
 • Kolelitiazis (Safra Kesesi taşları)
 • Koledokolitiazis (Safra Yolları taşları)

Fıtık (Herni) Cerrahisi

 • Kasık Fıtığı (İnguinal Herni) Onarımı
 • Göbek Fıtığı (Umbilikal Herni) Onarımı
 • Cerrahi Alan Fıtığı (İnsizyonel Herni) Onarımı

HIPEC (Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi)

Eğitim

 • 1988 – 1991 Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi (Lise)
 • 1991 – 1997 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 1999 – 2005 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (Genel Cerrahi Uzmanlık)
 • 2005 – 2007 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanlık)
 • 2014 – Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (Genel Cerrahi Doçentlik)

İş Deneyimi

 • 2018 – Halen Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi; Mersin
 • 2014 – Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Dr; Mersin
 • 2010 – 2011 GATA Haydarpaşa EAH; İstanbul
 • 2007 – 2010 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent Dr; Mersin
 • 1998 – Arıcak MSO; Elazığ

Bildiği Diller

İngilizce