Tecrübe Alanı

 • Multipl Miyelom, Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalar,
 • Akut ve kronik lösemiler (AML, ALL, KML, KLL), miyelodisplastik sendromlar,
 • Miyeloproliferatif hastalıklar gibi kemik iliği, kan ve lenf bezi hastalıkları
 • Kansızlık, kemik iliği yetersizlikleri veya kan hücrelerinin yaşam süresinin kısaldığı durumlar: Kandaki oksijen taşıyan madde olan hemoglobinin azlığı anemi (kansızlık), beyaz hücrelerin azlığı lökopeni, pıhtılaşmayı sağlayan trombosit adlı hücrelerin azlığı ise trombositopeni olarak adlandırılır. Kansızlığın ve kırmızı kan hücrelerinin bozukluklarının çeşitli sebepleri olabilir. Bunlar ülkemizde Orak hücreli kansızlık, Akdeniz anemisi (talasemi) gibi hastalıkları da içerir.
 • Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları: Kanın pıhtılaşma mekanizmasındaki bozukluklar, kanamalar, anormal pıhtı oluşumu.
 • Bağışıklığı ilgilendiren hastalıklar.

Eğitim

 • 2000 -Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 2008 – Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (İç Hastalıkları Uzmanlık)
 • 2013 – Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (Hematoloji Uzmanlık)

Akademik Görevler

 • 04.2016 – Halen Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Doçent
 • 06.2013 – 04.04.2016 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yardımcı Doçent

İdari Görevler

 • 04.2016 – 25.04.2019 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurul Üyesi
 • 04.2013 – 24.04.2016 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinasyon Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Hematolojik Onkoloji Derneği, Üye No: 100, Türkiye, 2016-03-07-Devam ediyor.
 • TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ, Üye No: 766, Türkiye, 2007-06-07-Devam ediyor.

Belge/Sertifika

 • İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, Sağlık Bakanlığı, 01, 2016-06-19.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Mersin Üniversitesi, 000042, 2014-07-04.

Bildiği Diller

İngilizce

Basında

Tezler

Tıpta Uzmanlık Tezi

 • PRİMER MİYELOFİBROZİS, POLİSİTEMİA VERA ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ HASTALARINDA MikroRNA EKSPRESYON ANALİZİ Danışman: Dr. Eyüp Naci Tiftik, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2013. Theses_003.pdf
 • YATAN HASTALARDA BÖBREK FONKS YON BOZUKLUGU NEDENLER NiN, RiSK FAKTÖRLER NiN ve SEYRiNiN iNCELENMESi; RETROSPEKTiF BiR ÇALISMA Danışman: Dr. Ahmet Alper Kıykım, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin , Türkiye, 2008. Theses_001.pdf

Kitaplar

Uluslararası – Kitapta Bölüm Yazma

 • Tombak, A. Transfusion Medicine and Scientific Developments, ISBN: 978-953-51-3320-9, Intech, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 150, 10 Sayfa, Türkçe, Rijeka, Hırvatistan, 2017.

Uluslararası – Kitapta Bölüm Çevirme

 • Tombak, A. KLİNİK OLGU ÇÖZÜMLERİ, ISBN: 9786053971207, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 197 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012.

Uluslararası – Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç)

 • Tombak, A.; Koyuncu, M. Mezuniyet Sonrası Hematoloji, ISBN: 978-605-68222-0-9, Wiley Blackwell, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , ,2018.

Ulusal – Kitapta Bölüm Çevirme

 • Tombak, A. En İyi 500 Soru ve Yanıt, ISBN: 1493287, Nobel, Baskı Sayısı: 2015, Baskı Adet Sayısı: 100, 450 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2015.

Ulusal – Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç)

 • Tombak, A.; Koyuncu, M. Kemik İliği Yetersizlikleri, ISBN: 978-605-7597-25-0, Türkiye Klinikleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, ,Türkiye, 2018.

Projeler

Ulusal – Araştırmacı

 • Orak Hücreli Anemi Hastalarında Hemoglobin F Oranının Artmasında Etkili Olduğu Düşünülen miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP3-1370, 21000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı.
 • Miyeloid Hematolojik Malignensilerde miRNA Oluşum Yolağındaki Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP3-1205, 18000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı.

Yönetilen Tezler

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri

 • Gizem Çulha, Orak Hücreli Anemide NETosis, Diğer, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor.

Bilimsel Görevler

Uluslararası

 • UNITED PRIME PUBLICATIONS, UNITED JOURNAL OF HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, EDITOR, – Devam ediyor.
 • OPEN ACCESS PUB, JOURNAL OF ADVANCES IN LEUKEMIA, EDITOR, – Devam ediyor.
 • JOURNAL OF CLINICAL CASE REPORTS AND IMAGES, EDITOR, ISSN : 2165-7920, E-ISSN : 2165-7920, 2017-09-05 – Devam ediyor.
 • JOURNAL OF HEMATOLOGY RESEARCH, EDITOR, ISSN : 2312-5411, E-ISSN : 2312-5411, 2017-09-04 – Devam ediyor.
 • JOURNAL OF ADVANCES IN LEUKEMIA, EDITOR, ISSN : 2329-6917, E-ISSN : 2329-6917, 2017-08-15 – Devam ediyor.
 • OPEN ACCESS PUB, JOURNAL OF CLINICAL CASE REPORTS AND IMAGES, EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2165-7920, – Devam ediyor.
 • MADRIDGE PUBLISHERS, INTERNATIONALJOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD RESEARCH, EDITOR KURULU UYELIGI, – Devam ediyor.
 • BOFFIN ACCESS, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD RESEARCH, EDITOR KURULU UYELIGI, – Devam ediyor.
 • BILINGUAL PUBLISHING CO., JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE, EDITOR KURULU UYELIGI, – Devam ediyor.
 • ZYGOSCIENT RESEARCH INSIGHTS, BLOOD AND BONE MARROW (BBM), EDITOR KURULU UYELIGI, – Devam ediyor.
 • UA PUBLICATIONS, UNIVERSAL JOURNAL OF ONCOLOGY, EDITOR KURULU UYELIGI, – Devam ediyor.
 • SCIENCE PUBLISHING GROUP, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY AND CANCER RESEARCH, EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN :2578-9511, – Devam ediyor.
 • SAVVY SCIENCE PUBLISHER, JOURNAL OF HEMATOLOGY RESEARCH, EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2312-5411, – Devam ediyor.

Ulusal

 • TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİSİ , DANışMA KURULU ÜYELIğI, ISSN : 2146-9040, E-ISSN : 1300-0292, 2016-04-25 – Devam ediyor.
 • DÜZCE TIP FAKÜLTESİ, DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDITöR KURULU ÜYELIğI, 2018-01-01 – Devam ediyor.

Hakemlikler

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet]

 1. BRİTİSH JOURNAL OF MEDİCİNE AND MEDİCAL RESEARCH , [ 2017 : 1 ]
 2. CLİNİCAL AND APPLİED THROMBOSİS/HEMOSTASİS , [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 3 ]
 3. CLİNİCAL AND APPLİED THROMBOSİS/HEMOSTASİS , [ 2016 : 1 ] [ 2015 : 1 ] [ 2017 : 3 ]
 4. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL , [ 2016 : 1 ] [ 2015 : 2 ] [ 2017 : 2 ]
 5. EGE JOURNAL OF MEDİCİNE , [ 2015 : 2 ] [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ]
 6. INDİAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSİON, [ 2017 : 1 ]
 7. INTERNATİONAL JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND MOLECULAR MECHANİSMS , [ 2017 : 1 ]
 8. INTERNATİONAL JOURNAL OF NANOMEDİCİNE , [ 2017 : 1 ]
 9. INTERNATİONAL JOURNAL OF PATHOLOGY AND CLİNİCAL RESEARCH , [ 2017 : 1 ]
 10. JOURNAL OF CLİNİCAL CASE REPORTS AND IMAGES , [ 2017 : 3 ]
 11. JOURNAL OF CLİNİCAL AND ANALYTİCAL MEDİCİNE , [ 2016 : 3 ] [ 2017 : 1 ]
 12. JOURNAL OF PHYSİOLOGY AND PHARMACOLOGY , [ 2017 : 1 ]
 13. KONURALP TIP DERGİSİ , [ 2016 : 1 ]
 14. ONCOLOGY LETTERS , [ 2017 : 1 ]
 15. SCİENCE DOMAİN INTERNATİONAL , [ 2017 : 1 ]
 16. TRANSFUSİON AND APHERESİS SCİENCE , [ 2017 : 1 ]
 17. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE , [ 2015 : 3 ] [ 2017 : 1 ]
 18. TURKİSH JOURNAL OF HAEMATOLOGY , [ 2016 : 5 ] [ 2017 : 3 ]
 19. TURKİSH JOURNAL OF HEMATOLOGY , [ 2013 : 1 ] [ 2015 : 2 ] [ 2016 : 2 ]
 20. TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ-TÜBİTAK , [ 2015 : 1 ]

Ulusal Dergi [Yıl, Adet]

 • ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ , [ 2014 : 40 ]
 • ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ , [ 2015 : 5 ]
 • ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ , [ 2017 : 40 ]
 • CAUSAPEDİA , [ 2015 : 2 ] [ 2013 : 2 ] [ 2014 : 1 ]

Sanatsal Etkinlikler

Ulusal

 • Ulusal Hematoloji Kongresi Fotoğraf Sergisi, Gurup Sergiler, 40. Ulusal Hematoloji Kongresi Fotoğraf Sergisi, Türk Hematoloji Derneği, 2014-10-22-2014-10-25, 72 hours, Antalya, Türkiye
 • Ulusal Hematoloji Kongresi, Gurup Sergiler, 39. Ulusal Hematoloji Kongresi Fotoğraf Sergisi, Türk Hemtoloji Derneği, 2013-10-23-2016-06-26, 72 hours, Antalya, Türkiye
 • Ulusal Hematoloji Kongresi Fotoğraf Sergisi, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Antalya, Türk Hematoloji Derneği, 2017-11-01-2017-11-04,24, Antalya, Türkiye
 • Ulusal Hematoloji Kongresi Fotoğraf Sergisi, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, Antalya, Türk Hematoloji Derneği, 2018-10-31-2018-11-03, , Antalya, Türkiye
 • Ulusal Hematoloji Kongresi Fotoğraf Sergisi, Karma Sergiler, Antalya, THD, 2015-10-21-2015-10-24, 72 saat, Antalya, Türkiye

Ödüller

Uluslararası

 • International Eurasian Hematology Congress , 2013-06-19, Antalya, Türkiye.

Ulusal

 1. Türk Gastroenteroloji Derneği, 2007-06-19, Antalya, Türkiye.
 2. Türk Hematoloji Derneği, 2010-09-19, Antalya, Türkiye.
 3. Türk Hematoloji Derneği, 2013-06-19, Antalya, Türkiye.
 4. Türk Aferez Derneği, 2013-06-19, Kıbrıs, Türkiye.
 5. Geriatrik Hematoloji Derneği, 2014-06-19, Ankara, Türkiye.
 6. HOD Derneği, 2015-09-24, Kıbrıs, Türkiye.