Mersin Ortadoğu Hastanesi' ne Hoşgeldiniz.
ÇAĞRI MERKEZİ: 444 12 53      

Yoğun Bakım

Genel Yoğun Bakım

Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmeler de yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı büyüktür.

Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Tüm cerrahi ve dahili dalların, son derece gelişmiş teknolojiye sahip laboratuarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması mümkün değildir. Her biriminde "ileri teknoloji" kullanılmış olan hastanemizin GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ tüm gelişmiş teknolojik ekipmana sahip "8" yataklı bir birimdir.Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım

Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nin görevi, kalp damar ameliyatı geçirmiş ya da geçirecek olan hastaların, hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesidir. Memorial KVC Yoğun Bakım ünitesi 2000 yılından bu yana hizmet vermektedir. ISO 9001 ve ülkemizde ilk kez uluslararası JCI Kalite Belgesi alan Memorial Hastanesi'nin en başarılı bölümlerinden biri olan KVC Yoğun Bakım Ünitesi, istatistikî sonuçlara göre, kendi alanında dünyanın en başarılı yoğun bakımları arasındadır.

Koroner Yoğun Bakım

Koroner Yoğun Bakım Birimi (KYBB), genellikle birden ortaya çıkan ve herhangi bir tedavi/ işlem yapılmazsa hastanın yaşamını yitirmesine yol açacak kritik kalp hastalıklarının yakından izlenmesi amacıyla düzenlenmiş bir bölümdür. 

Koroner Yoğun Bakım Birimi'ne yatması gereken hastalar hangileridir?

Bu birime yatması gereken hastalar arasında öncelikli sırayı, kalp kasını besleyen damarlardan birinin bir pıhtı ile tıkanması sonucunda ortaya çıkan kalp krizi geçirmekte olan kişiler alır. KYBB'nin uygulamaya girdiği 1960'lı yıllardan önce bu hastalıktan erken dönemde yitirilenlerin oranı %30'lara ulaşmakta idi. Kalp krizi geçirmekte olan hastalar bu birimlerde izlenmeye başladıktan sonra bu oran %15'lere düşmüştür. Kalp ritminde birden bire ortaya çıkan bozukluklar; kan basıncında, kalp-damar sistemindeki bir bozukluğun neden olduğu birden düşmeler; birden bire ortaya çıkan kalp yetersizliği bulguları hastaların KYBB'ne yatırılmasını gerektiren diğer durumlardır. Buna karşılık hastada yaşamsal tehlike oluşturmayan ritim bozuklukları, tedavi altındaki eski kalp yetersizlikleri, kalp kaynaklı ya da kalp dışı bozukluklar nedeni ile yaşam beklentisi kısa olan hastaların bu birime yatırılmaları gerekmemektedir. 

Koroner Yoğun Bakım Birimi'nde yapılacak tedavi ve işlemler nelerdir?

Yukarıda sıralananlardan da anlaşılacağı gibi, bu birime yatırılan hastaların durumlarında her an değişiklik görülebilme olasılığı vardır. Bu nedenle yatmalarına neden olan hastalığa yönelik olağan tedavi dışında, değişen koşullara göre zaman yitirmeden, ivedilikle uygulanacak tedavi ve işlemler de gerekebilecektir.

Neonatal (Yenidoğan) Yoğun Bakım

Hastanemiz bünyesindeki Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde, 24 saat boyunca uzman doktor, tecrübeli yoğun bakım hemşireleri ve diğer yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde prematüre, gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlıklı  veya zamanında doğup yoğunbakım desteğine gereksinimi olan bebekler bu birimde tedavi edilmektedir. 

Hastanemizin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde solunum desteği (ventilatör tedavisi), kandeğişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol vebacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu), totalparenteral nutrisyon (damar yolu iletam beslenme) uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağıtedavisi), invaziv kan basıncı monitörizasyonu (el değmeden göbek damarından tansiyon ölçümü), hasta başı EKO (kalp ultrasonu), hasta başı USG (beyin vediğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason), retinopati muayenesi(erken doğan bebeklerin göz muayeneleri) de yapılmaktadır.

Tamdonanımlı ambulansımız ve taransport küvözü ile  Yoğun Bakım hastalarımızın transferi yapılmaktadır.

 

 

E-Bülten Üyeliği

Haber ve duyurular için üye olun

Bizi Takip Edin:

Hızlı İletişim

Çağrı Merkezi:  444 12 53

Telefon: 0324 357 58 00 / 0541 794 62 34 / 0541 794 60 85 / 0541 794 60 96 / 0553 315 26 96 

Adres: Atatürk Mah. Üniversite Yolu Üzeri 35. Sokak No : 11 Mezitli / Mersin