Mersin Ortadoğu Hastanesi' ne Hoşgeldiniz.
ÇAĞRI MERKEZİ: 444 12 53      

Karın Duvarı

Umblikal Ve Epigastrik Herniler

• Karın Duvarı Fıtıkları; Karın duvarının zayıf noktalarından peritonla birlikte karın içi organların karnın dışına (cilt altına) geçmesi şeklinde tanımlanabilir. Karın duvarı kas ve fasya tabakaları, mezenterlerin arası veya organların çevresindeki bir açıklıktan intraabdominal organların yer değiştirmesidir.
• Fıtık kesesi içersine karında serbesçe dolaşan intraperitoneal organların kolayca geçmesi mümkündür. Retroperitoneal organlardan sadece pankreas fıtık kesesine girmez. Ençok omentum ve ince barsaklar geçer.
• Fıtıkların % 75'i erkeklerde, % 25'i kadınlarda görülür. Fıtık prevalansı yaşla artar. Inguinal herniler erkeklerde kadınlara göre 9 kat sıktır.

Fıtıkların (karın ön duvarı) Genel Dağılımı:
- Inguinal Herniler % 80-85 % 75 indirek % 25 direk
- Femoral Herniler % 6
- Insizyonal Herniler % 5
- Umbilikal Herniler % 4
- Epigastrik Herniler % 1
- Diğerleri % 1

Tanımlar:
• Komplet (tam): Hem fıtık kesesi, hem de içeriği tamamen defekt dışına uzanmaktadır.
• Inkomplet: Defektin varlığına rağmen fıtık kesesi veya içindekiler defektten tamamen geçmemiştir.
• Redüktabl: Fıtık içeriği abdomene geri itilebilir.
• Inkarsere (Irredüktabl): Fıtık içeriği sıkışmıştır, abdomene geri itilmesi mümkün değildir.
• Obstrüksiyonlu: Fıtık kesesi içinde kıvrılıp obstrüksiyon yapan barsak ansı mevcut.
• Strangüle: Fıtık kesesi içinde bulunan dokunun kan akımı bozulduğu için iskemi ve nekroz varlığı söz konusudur.
• Littre Fıtığı: Fıtık kesesi içersinde Meckel divertikülünün bulunmasıdır.
• Richter Fıtığı (Pincement lateral): Kese içersinde barsağın yan duvarında bir parçasının bulunmasıdır.
• Sliding Herni: Fıtık kesesinin duvarının tamamen peritonla değil, kısmen kayarak fıtık kesesine eşlik eden kolon veya mesane gibi retroperitoneal organlarca oluşturulmasıdır.
• Spiegel Fıtığı: Rectus kas kılıfının yan kenarında m. transversus abdominis aponörozu bölgesinden fıtık oluşmasıdır.

Komplikasyonlar:
• Intestinal obstrüksiyon
• Intestinal strangülasyon
• Perforasyon, gangren, peritonit

Kasık fıtıkları:
Anatomi:
Internal inguinal ring: Transversalis fasyasında inf. epigastrik damarların lateralindeki açıklık.
Eksternal inguinal ring: Eksternal oblik kası aponörozunda açıklık
Inguinal kanal: Internal ve eksternal açıklıklar arasındaki geçittir.
Ön duvar: Eksternal oblik kası aponörozu
Inferior duvar: Inguinal ligaman (Poupart ligamanı) ve refleksiyonu


Tavan (superior duvar): Konjoint tendon (internal oblik ve transversus abd. kaslarının liflerinin oluşturduğu yapı)
Posterior duvar: Transversalis fasya ve aponörozu. Arka duvarda Hasselbach Üçgeni bulunur. Üçgenin lateralini inf. epigastrik damarlar, inferiorunu inguinal ligaman ve superomedialini rektus kılıfının lateral kenarı oluşturur.
Inguinal kanalın içinden erkeklerde vas deferens, testiküler ve kremasterik arterler, pampiniform pleksus venleri, sinirler (ilioinguinal, genitofemoral sinirin genital dalı ve sempatik sinirler) ve prosesus vajinalis geçer. Kadınlarda ise inguinal kanalın içinden round ligaman geçer.
Kasık fıtıkları:
• Indirek: Erkek ve kadınlarda en sık rastlanan herni tipidir. E/K=5-10/1 Direk hernilerden 5 kat daha sık. Pediatrik ing. hernilerin yaklaşık tamamı indirektir, inkarserasyon riski yüksektir, %75 sağdadır ve genelde bilateraldir. % 10 oranında bilateral açık prosesus vajinalis bulunabilir. Inmemiş veya inguinal kanalda testis, hidrosel varlığı potansiyel olarak indirek herni ile ilişkilidir.
• Direk: Doku zayıflığı nedeni ile Hasselbach üçgeni içinden çıkar. Inf. epigastrik damarların medialinde. Defekt genelde geniş tabanlıdır ve inkarserasyon ve strangülasyon riski daha azdır.Artan yaşla birlikte sıklığı artar, fiziksel aktivite ile de ilişkilidir.
• Pantolon herni: Direk + Indirek herni. Inf. epigastrik damarların medial ve lateralinden aynı anda herniasyon vardır.
• Femoral herni: Ing. ligamanın arkasından, femoral kılıf boyunca femoral damarların medialinde femoral kanala fıtıklaşmadır. Fizik egzersiz ve gebelikle ilişkili. Kadınlarda daha sık. Inkarserasyon ve strangülasyon riski yüksek, %30-40. 
• Rekürren ing. herni

E-Bülten Üyeliği

Haber ve duyurular için üye olun

Bizi Takip Edin:

Hızlı İletişim

Çağrı Merkezi:  444 12 53

Telefon: 0324 357 58 00 / 0541 794 62 34 / 0541 794 60 85 / 0541 794 60 96 / 0553 315 26 96 

Adres: Atatürk Mah. Üniversite Yolu Üzeri 35. Sokak No : 11 Mezitli / Mersin